Högsta kvalitet till bästa pris
Huvudinnehåll
Hållbarhetsredovisning

Vi på Lidl Sverige har under de senaste åren vidareutvecklat vårt hållbarhetsarbete inom våra fokusområden Sortiment, Medarbetare, Affärspartner, Miljö och Samhällsengagemang. I vår hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2015/16 berättar vi hur långt vi har kommit sedan den senaste redovisningen (2014/15), och vilka ambitioner vi har för att bli ett ännu mer hållbart och ansvarsfullt företag.

I redovisningen kan du bland annat läsa om:

  • Hur vi jobbar med hållbarhet inom Lidl Sverige och med våra intressenter
  • Vidareutvecklingen av vårt sortiment, med en ny policy för hållbara råvaruinköp
  • Vårt fortsatta arbete att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare
  • Vårt miljöarbete, där numera mer än en tredjedel av våra transporter körs med alternativa drivmedel för att minska klimatpåverkan
  • Vårt samarbete med Allwin för att minska matsvinnet


Hållbarhetsredovisningen gäller för Lidl Sveriges verksamhetsår 1 mars 2015 till 29 februari 2016. Den är upprättad enligt GRIs riktlinjer (Global Reporting Initiative) version G4, och har blivit översiktligt granskad av EY.


Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten (med länkar) i sin helhet eller här för att ladda ner den som PDF.
För att läsa föregående hållbarhetsrapport klicka här.

Hållbarhetsredovisning 2015-16 Footer hållbarhetsredovisningen