Högsta kvalitet till bästa pris
Huvudinnehåll
Affärspartner

Lidl Sverige ska vara en god affärspartner utåt i alla samarbeten. Lidl internationellt sett är sedan 2007 medlem i branschinitiativet Business Social Compliance Initiative (BSCI). Vi är även medlemmar i Supply Chain Initiative (SCI), vilket innebär att vi följer deras principer för god affärssed och integrerar dessa i vår dagliga verksamhet. Läs mer om initiativet här.

De leverantörer som Lidl samarbetar med skriver också under vår uppförandekod. Uppförandekoden är en obligatorisk del i Lidl Sveriges avtal och innebär att vi tar tydligt avstånd från barnarbete, tvångsarbete eller andra brott mot mänskliga rättigheter, samt att vi förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma. Uppförandekoden bygger på BCI:s riktlinjer, vilka i sin tur följer ILO:s kärnkonventioner samt UN:s Global Compact.

Affärspartner footer