Högsta kvalitet till bästa pris
Huvudinnehåll
Certifierade produkter header

Vi strävar efter att erbjuda våra kunder ett brett utbud av miljömärkta och etiskt märkta varor, och har satt upp tydliga mål för en högre andel certifierade produkter. Vi har ett stort urval av fisk certifierad av Marine Stewadship Council (MSC), liksom ett växande ekologiskt och Fairtrade-märkt sortiment.
 

Klicka här för att läsa mer om vårt miljömärkta sortiment.

Klicka här för att läsa mer om vårt etiskt märkta sortiment.


Vi har även gjort andra ställningstaganden, som att enbart sälja ägg från frigående höns och ananas från Rainforest Alliance-certifierade odlare. Vi valde också att inte sälja jätteräkor under en tid när inga tillräckligt hållbara alternativ fanns att köpa in. Nu har vi dock bestämt oss för att ta in ASC-certifierade jätteräkor från hållbara odlingar i vårt sortiment. Lidl arbetar också sedan länge aktivt med att ställa om till hållbar palmolja, alternativt byta ut palmolja mot andra sorters olja. All palmolja i Lidls svenskproducerade varor är certifierad enligt Roundtable on Sustainable Palm Oils (RSPO) kriterier.

Vårt långsiktiga mål är att alla våra egenmärkesvaror som innehåller kaffe, te, kakao och palmolja ska vara godkända enligt någon av certifieringarna Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest Alliance, en ekologisk certifiering alternativt RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) beroende på råvara. Det första steget tas under 2016, och arbetet beräknas vara genomfört till senast 2020 enligt följande tidsplan:
 

100% certifierad kakao i december 2016                                 
Alla Lidls egna märkesvaror som innehåller kakao ska senast i slutet av 2016 vara producerade med kakao från certifierade odlingar*. Läs om vår policy för kakao.

100% certifierat kaffe i december 2017                                    
Alla Lidls egna märkesvaror inom kaffe ska senast i slutet av 2017 vara producerade med kaffe från certifierade odlingar*. Läs om vår policy för kaffe.

100% certifierat te i december 2018                                          
Alla Lidls egna märkesvaror i te-sortimentet  ska senast i slutet av 2018 vara producerade med te från certifierade odlingar*. Läs om vår policy för te.

100% segregerad palmolja i december 2020                        
I Sverige är alla Lidls egna svenska märkesvaror certifierade enligt RSPOs kriterier sedan i januari 2014. Lidl internationellt är sedan 2013 medlemmar i organisationen RSPO för att bidra till en mer hållbar odling av palmolja. Arbetet pågår nu för att alla egna märkesvaror som innehåller palmolja oavsett var de produceras ska komma från certifierade odlingar och vara producerad enligt RSPOs standard för segregerad (spårbar) palmolja senast i slutet av 2020.
Läs om vår policy för palmolja.

Dessutom – 100 % ägg från frigående höns, även som ingrediens, i december 2016
Sedan 2013 kommer alla ägg som säljs på Lidl från frigående höns. Under 2016 kommer även alla produkter där ägg ingår som ingrediens att ställas om till att innehålla ägg från frigående höns.
 

* Med certifierad odling menas att odlingen är kontrollerad och certifierad enligt någon av följande oberoende certifieringar; Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance eller en ekologisk certifiering.

Footer sortiment