Högsta kvalitet till bästa pris
Huvudinnehåll
Svenska varor header

Många av våra kunder efterfrågar svenska varor. Det beror på flera saker. Kortare transporter – och därmed minskade bränsleutsläpp – är en anledning. En annan är att Sverige sedan 1988 har världens kraftfullaste djurskyddslag. I Sverige har vi också strikta restriktioner kring när och var lantbrukare får bespruta sina odlingar. Grödorna får till exempel inte behandlas precis före skörd, vilket är vanligt i andra länder inom och utanför EU. Sverige tillhör dessutom de länder inom EU där antalet tillåtna bekämpningsmedel är lägst. Många kunder vill också gynna svenskt jordbruk eftersom det skapar arbetstillfällen utanför storstadsregionerna.

En stor del av våra svenskproducerade varor finns under våra egna varumärken:

Svea lantkött

Svea Lantkött för kött från svenska gårdar

Ängens

Ängens för svensk mjölk och andra mejerivaror

Gyllda

Gyllda för svensk kyckling

Himlajord

Himlajord för svenskodlad frukt och grönt

Enebacken

Enebacken för korv och andra charkvaror

Kvarnvingen

Kvarnvingen för bröd och kakor

Södergården

Södergården för saft och fruktsoppa

Flera produkter under märkena Svea Lantkött, Ängens, Himlajord och Södergården är ekologiska och KRAV-märkta. Från april 2016 introduceras de nya frivilliga ursprungsmärkningarna Från Sverige och Kött från Sverige. De nya märkningarna är en gemensam satsning av flera branschorganisationer, med syfte att underlätta för kunder att hitta svenska varor i matbutikerna. Klicka här för att läsa mer.

Footer sortiment