Högsta kvalitet till bästa pris
Huvudinnehåll
Höga kvalitetskrav header

Egna märken ger kraft att ställa krav

Den allra största delen av vårt sortiment utgörs av så kallade egenmärkesvaror, det vill säga varumärken som bara finns hos oss på Lidl. Det ger oss stor kontroll över hela kedjan – från produktutveckling och inköp via kvalitetssäkring till försäljning i våra butiker. Produkterna köps in direkt från tillverkarna, och vi värnar om långsiktiga och nära relationer med våra samarbetspartners. För att få leverera livsmedel till Lidl behöver leverantören uppfylla kriterierna i någon av certifieringarna BRC, IFS eller FSSC 22 000 för livsmedelssäkerhet. Om detta krav inte uppfylls kan samarbetat inledas först när leverantören har en plan och en påbörjad process för att uppnå certifieringen.

Kvalitetskraven på våra egenmärkesvaror är höga, och följs ständigt upp genom egenkontroll och revisioner. Inköpsprocessen är kärnan i vår affärsmodell: Vi köper in stora volymer med få mellanhänder, vilket gör att vi kan ställa höga krav när det gäller både kvalitet och hållbarhet. För våra kunder innebär det produkter av hög kvalitet till låga priser.
 

Rena varor

Utöver certifieringar från utomstående organisationer följer Lidl ett antal egna kvalitetskriterier. Våra produkter får till exempel inte innehålla härdade fetter, azofärger eller genmodifierade ingredienser (GMO). ­När det gäller frukt och grönt har Lidl internationellt – tillsammans med våra leverantörer – arbetat fram en gräns för växtskyddsmedel, som får uppgå till högst en tredjedel av EU:s lagstadgade maxnivåer.

Lidl internationellt har också formulerat målet att senast 2020 fasa ut samtliga farliga kemikalier som definierats av Greenpeace vid tillverkningen av våra egenmärkesvaror inom textilier och skor.

Footer sortiment