Högsta kvalitet till bästa pris
Huvudinnehåll
Vad betyder märkningen
Från Sverige

Med den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige blir det enklare för dig att hitta svenskproducerad mat och dryck när du handlar. Märkningen är ett gemensamt initiativ från branschorganisationerna Livsmedelsföretagen LI, Svensk Dagligvaruhandel och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), och börjar lanseras i svenska matbutiker från den 20 april 2016. För kött och charkuterier används märket Kött från Sverige (se nedan). Klicka här för att läsa mer om märkningen Från Sverige.

Kött från Sverige

Den nya ursprungsmärkningen Kött från Sverige hjälper konsumenterna att göra aktiva och medvetna val i butikens kött- och charkuteridisk. Märket visar att köttet i produkten kommer från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige. Produkten är även förädlad och förpackad i Sverige. Märkningen börjar lanseras i svenska matbutiker från den 20 april 2016. Klicka här för att läsa mer om märkningen Kött från Sverige.

Svensk fågel

Det blågula ursprungsmärket garanterar att kycklingen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige. De kyckling- och kalkonprodukter som är märkta med detta blågula Svensk Fågel-märke, ska vara producerade enligt de kvalitetskrav och kvalitetsprogram som drivs av den svenska fågelbranschen. Dessa krav och program omfattar sådant som djurhälsa, smittskydd, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet. Den svenska fågelbranschen har också fler olika policykrav. När det gäller kycklingfodret gäller till exempel att fiskmjöl inte får användas och att fodret endast får innehålla soja som är GMO-fri. Kraven handlar även om att användningen av antibiotika ska vara restriktiv.

Rainforest alliance

Rainforest Alliance bildades för att skydda regnskogen. För att kunna arbeta på ett långsiktigt vis insåg man vikten av att människorna inkluderades i detta arbete. Därmed fokuserar man på länken mellan miljöskydd och social välfärd. Rainforest Alliance arbete förhindrar avskogning, bromsar klimatförändringar, skyddar djurliv, minskar fattigdom och bidrar till att företag behandlar människor och jorden på ett bra sätt.

All färsk ananas är certifierad enligt Rainforest Alliance och alla bananer är antingen certifierade av  Rainforest Alliance eller Fairtrade.

Miljömärkt

EU-Ecolabel är EU:s miljömärkning och Svanen är den motsvarande officiella nordiska miljömärkningen. Båda märkningarna syftar till att underlätta en hållbar konsumtion samt att hjälpa konsumenter att leva ett miljövänligt liv. Den överordnade visionen för båda är ett hållbart samhälle ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall, vilket innebär att regler tar hänsyn till en produkts miljöpåverkan i de mest kritiska avseendena. Kraven ser olika ut för olika varor och tjänster. Kraven kan innefatta regler om innehåll, användningen av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark samt avfallshantering. Det finns idag cirka 60 produktgrupper för Svanenmärkta varor och tjänster och motsvarande 30 produktgrupper med EU:s miljömärkning EU-Ecolabel.

Trygg textil

En certifiering med Oeko-Tex® innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga. Oeko-Tex® standard 100 är det mest kända och spridda varumärket i världen och därför också världens ledande märkning för textilier, läder, tillbehör och producenter som provats med avseende på hälsofarliga ämnen. Oeko-Tex är ett internationellt kontrollorgan för textilier och som skall garantera att kläderna inte innehåller några skadliga tillsatser som kan vara farliga för hud och hälsa.

euroleaf

EU-ekologiskt, även kallat EU-lövet, är EU:s märkning av ekologiska varor som garanterar att de varor du köper verkligen är ekologiskt odlade. Märkningen är en garant för att varan uppfyller EUs regler för ekologisk produktion, exempelvis kan du vara säker på att produkten är fri från genetiskt modifierade organismer, GMO. Dessutom bidrar du till skydd för biologisk mångfald samt tillämpning av stränga djurskyddskrav när du handlar en EU-ekologisk produkt.

Krav

KRAV märkningen bygger på ekologisk odling med höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Märkningen ses som en av Sveriges mest kända miljömärkningar och har strängare krav en EU-ekologiskt. KRAV har som vision att all produktion av livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser de behov som finns idag utan att riskera kommande generationers behov.

UTZ

UTZ startades av en kaffeodlare och en kafferostare som såg vikten av att ta hand om miljön, arbetarna och produktionen och ville ha ett globalt certifieringsprogram som erkände de producenter som arbetade med hållbarhet. UTZ handlar om att jordbrukare skall lära sig bättre metoder, att arbetare får bättre arbetsförhållanden där de även kan ta hand om sina barn och miljön på ett bättre sätt.  För UTZ innebär långsiktig hållbarhet att hela produktionen arbetar med dessa frågor.

En stor del av kakaon i Lidls egna varumärken är certifierad av UTZ. Det finns även kaffe och te som är UTZ-certifierade.

Astma och allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundets rekommendation av produkter ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. De rekommenderade produkterna är märkta med förbundets namn och märke. Produkterna är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. Svalanmärkningen delas in i fem olika kategorier med specifika kriterier: kem-tekniska produkter, kuddar och täcken, tvättmaskiner, dammsugare och luftrenare.

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som genom kriterier, kontroller och stöd för hållbar utveckling ger människor i länder med utbredd fattigdom möjlighet att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Läs mer här.

Fairtrade cocoa

Fairtrades råvaruprogram har fokus på råvarorna bomull, kakao och socker. Råvaruprogrammet innebär att kakaon är handlad enligt de internationella Fairtrade kriterierna. Läs mer här.

MSC

MSC arbetar med organisationer och företag för att främja hållbart fiske. Märkningen visar vilka verksamheter som utför ett hållbart och ansvarsfullt fiske. MSC vision är att skydda beståndet av fisk och skaldjur som finns i haven och skydda detta för framtida generationer. Många människor arbetar inom fiskindustrin och är beroende av fisket för sin försörjning vilket för MSC är ytterligare en viktig aspekt att stödja de inom industrin som arbetar hållbart.

Lidl erbjuder ett brett urval av MSC-certifierade djupfrysta produkter, kylvaror och konserver. Dessutom är 100 % av den vildfångade fisken i frysdisken MSC-märkt. En stor del av det övriga sortimentet såsom inlagd sill, kaviar, färsk torsk och rödspätta är även MSC-märkt.