Högsta kvalitet till bästa pris
Huvudinnehåll

Miljö

Förutom livsmedelssortimentet finns tre huvudsakliga källor till Lidls direkta miljöpåverkan: transporter av livsmedel, energiförbrukning i våra butiker och avfallshantering. Här nedanför kan du klicka dig vidare för att se hur vi arbetar för att minimera vår miljöpåverkan inom respektive område.

Footer miljö