Högsta kvalitet till bästa pris
Huvudinnehåll
Miljöcertifiering header
Butik bild Breeam

Lidls nya butik i Växjö Norremark är den första livsmedelsbutiken i Sverige som fått det högsta betyget Outstanding inom den världsledande miljöcertifieringen BREEAM. Det är vi på Lidl förstås otroligt stolta över. Och det här är bara början – målet är att alla nya butiker ska miljöcertifieras. Det gör oss till en föregångare i branschen. Nu hoppas vi att fler följer efter!

Här är några exempel på vad som gör vår nya butik i Växjö Norremark till den grönaste i Sverge:

  • Energisnål belysning
  • Solceller på taket
  • Laddstationer för elbilar
  • Ekozoner på tomten
  • Klimatsmarta transporter


Hållbarhet – en solskenshistoria
Vi vill minska vår energianvändning så mycket det går. Det gör vi genom att dra nytta av naturligt dagsljus, och låta vår energisnåla belysning styras av närvarodetektorer. Dessutom producerar vi egen el med solceller på taket. Mer närproducerat kan det knappast bli!

Hållbart hela vägen
Vi vill göra det lätt för våra kunder att välja en hållbar väg hit. I vår gröna cykelparkering skyddas cyklarna från väder och vind. Kunder som kör elbil eller elcykel kan snabbaldda gratis i våra laddstationer medan de handlar. Elen kommer från våra egna solceller på butikens tak.

Hållbarhet för fler
Vi vill skapa en grön och välkomnande miljö kring vår nya butik – inte bara för våra kunder. Med hjälp av särskilda ekozoner för insekter, fåglar och smådjur ökar vi tomtens biologiska mångfald. Den naturliga grönskan får även människor att må bättre. En win-win-lösning helt enkelt!

Vill du veta mer om vårt nya, unika butikskoncept? Titta på informationsfilmen här nedanför!

För Lidl är det självklart att minska energiförbrukningen, både för miljöns skull och för att spara pengar. Sedan 1 januari 2014 kommer all el som Lidls verksamhet förbrukar i Sverige från förnybara energikällor.

Under många år har vi arbetat systematiskt för att minska energiförbrukningen i våra butiker. Exempel på åtgärder är energisnål och timerstyrd belysning, ventilationssystem med roterande värmeväxlare, värmeåtervinning från kylanläggning, automatiska kylgardiner och glaslock på frysarna. Arbetet med att bli ännu mer energieffektiva och energismarta pågår för fullt. Målet är att alla butiker ska vara ISO 50001-certifierade i slutet av 2016. När det är uppnått kommer vi att fortsätta arbetet med att ytterligare minska energiförbrukningen per kvadratmeter. Klicka här för att läsa mer om ISO 50001.

Hittills har två av våra butiker – i Enskede och Ystad – belönats med certifieringen Green Building av organisationen Sweden Green Building Council:
Klicka här för att läsa mer om Sweden Green Building Council och miljöcertifieringar av byggnader.

Footer miljö