Högsta kvalitet till bästa pris
Huvudinnehåll
Transporter header

Transporter – en central fråga

Mycket av vår miljöpåverkan kommer från transporter, eftersom logistik är en central del av dagligvaruhandelns verksamhet. Det är framförallt utsläpp av koldioxid (CO2) från transporterna som påverkar miljön. Alla våra transporter sker med externa åkerier, men vi ser påverkan som en del av vårt ansvar och har sedan länge prioriterat frågan. Vi följer regelbundet upp transporter mellan våra två centrallager och våra butiker runtom i landet.

Prisbelönt logistik
Lidl Sverige mottog 2013 PostNord Logistics Award, Sveriges ledande logistikpris, för våra effektiva logistiklösningar och hållbara transporter. Och vid 2015 års Retail awards tog Lidl hem priset för årets logistiksatsning. Alternativa drivmedel, nattliga transporter och ett tydligt miljöfokus var några av punkterna i juryns motivering.

Effektivitet i fokus
Effektiv logistik innebär att färska varor kommer fram i tid till så låg kostnad som möjligt vad gäller tid, bränsle och miljöpåverkan. Vår ambition är att köra transporterna med så hög fyllnadsgrad som möjligt. Tre av våra lastbilar, vilket motsvarar 8,5 % av transporterna, har framtidens hybridmotorteknik och drivs med både diesel och gas. Det minskar koldioxidutsläppen markant jämfört med konventionella fordon och ger längre räckvidd än många andra gasdrifts­system.

Innovativa lösningar
Tillsammans med Stockholms Stad, KTH, Svebol Logistics och Volvo har Lidl Sverige startat ett Off Peak-projekt för att kunna leverera varor nattetid till Lidl-butiker i Stockholms innerstad. Syftet är att sprida ut trafikbelastningen över dygnet med minsta möjliga negativa effekt för allmänheten och boende i området. En ny, tystare elhybridlastbil har tagits fram för projektet, som påbörjades under 2014. Om det faller väl ut kommer det att utökas med fler elhybridlastbilar som kan förse ytterligare butiker med varor nattetid. Genom att köra på natten, när betydligt färre fordon samsas om utrymmet i staden jämfört med rusningstrafik, reduceras körtiden för varje tur med upp till 75 %. Det innebär förstås också avsevärt lägre utsläpp av koldioxid.

Footer miljö