Dataskyddspolicy för Min Lidl affär-app

Tack för att du använder appen My Lidl World (nedan kallad ”appen”).

Du måste vara minst 16 år för att använda appen.

Denna dataskyddspolicy syftar till att informera dig om hur vi behandlar dina uppgifter när du använder vår app.

1. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Ansvarig för behandling av personuppgifter i samband med appen är Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland (som vi kallar för ”Lidl”, ”vi” eller ”oss” i den här texten), som behandlar uppgifterna för appens drift och förmedlar dem till andra bolag inom Lidl-koncernen.

Till Lidl-koncernen hör även olika delstatliga och regionala bolag, som finns listade i detalj här, samt Lidl Digital International GmbH & Co. KG (som vi kallar för ”Lidl-bolag” i den här texten). Listan innehåller endast den just nu aktuella sammansättningen av Lidl-bolag. Sammansättningen av Lidl-bolag kan ändra sig i framtiden (det kan t.ex. tillkomma nya Lidl-bolag).

När ett Lidl-bolag får tillgång till data från appen för att informera dig om erbjudanden och kampanjer fungerar det bolaget alltid som enskilt personuppgiftsansvarig.

Lidls dataskyddsombud når du på: datenschutz@lidl.com

2. Behandling av användaruppgifter vid användning av appen

Behandlingen av vissa uppgifter är nödvändig för att kunna tillhandahålla olika funktioner i appen. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är artikel 6.1 b) dataskyddsförordningen (GDPR). Det handlar om följande behandling:

 

a) Visning av innehåll på din enhet

Vi behandlar följande så kallade protokolldata för att kunna visa appen på din enhet:

 • typ av mobil enhet som du startar vår app från,
 • IP-adress,
 • åtkomstdatum och åtkomsttid,
 • klientens anrop,
 • http-svarskod,
 • överförd datamängd, samt
 • använd appversion.

Dessa uppgifter raderas automatiskt efter 14 dagar.

 

b) Förhindrande av bedrägeri i samband med streckkodsdetektiven

Vi använder den plats som registreras av din enhet medan du använder streckkodsdetektiven för att säkerställa att de inskannade produkterna verkligen skannas in i en Lidl-butik. Här jämför vi automatiskt om enhetens platsdata under skanningen stämmer överens med platsen för en av våra butiker.

På så sätt kan vi utesluta att vissa spelare fuskar och till exempel skannar in produkter utanför en Lidl-butik. På så sätt skyddar vi ärliga spelare.

Dessa platsdata anonymiseras så snart du inte längre använder streckkodsdetektiven.

 

c) Butiksranking

 Med hjälp av platsdata kan vi se hur ofta streckkodsdetektiven används i en viss butik för att ta reda på hur populära de olika Lidl-butikerna i Sverige är. För att kunna göra detta använder vi de platsdata som överförs vid användningen av streckkodsdetektiven samt övriga platsdata, under förutsättning att du har tillåtit behandling av dessa.

Utifrån detta skapar vi en ranking av de tre mest populära butikerna i landet och visar dessa i appen.

 

d) Spelarranking

De poäng, pengar och andra resurser som varje spelare har samlat ihop används för att skapa en spelarranking och visa den i appen.

 

e) Inloggning

Du har möjlighet att öppna ett My Lidl World-spelarkonto (nedan ”kontot”) och logga in på det för att spara dina poäng online. För det här kontot behandlar vi, eller en tjänsteleverantör som vi anlitar, din e-postadress, ditt lösenord i anonymiserad form och dina poäng för att du ska kunna spela vidare på en annan enhet när du loggar in på ditt konto.

Lidls online-erbjudande utökas med jämna mellanrum. I framtiden kommer du även att kunna använda kontot för att anmäla dig till andra erbjudanden från Lidl och utnyttja dem när du vill (s.k. Single Sign-On, SSO).

Du kan när som helst radera ditt konto i appinställningarna. Om du väljer att radera ditt konto kan det dröja upp till 72 timmar innan uppgifterna har raderats helt i våra system.

 

3. Åtkomst till din enhets funktioner, sensorer och platsdata

Vi har åtkomst till följande funktioner och sensorer för din enhet:

 

Kamera

Det är endast med ditt uttryckliga samtycke enligt art. 6.1 a) GDPR, via dialogen ”Ge behörighet”, som vi får åtkomst till kameran för din enhet. Din enhets kamera används för att skanna in produkternas streckkoder i appen. Genom att skanna in verkliga produkter i butiken kan ytterligare fördelar aktiveras i appen.

Samtycket är frivilligt och du kan återkalla det när som helst.

Internet

Appen hämtar innehåll från internet, till exempel texter och bilder, för specifika funktioner i spelet. Exempelvis hämtar ”streckkodsdetektiven” bilder från internet för de produkter som ska skannas för att de ska kunna visas.

Uppgifterna behandlas bara så länge du spelar spelet. Därefter sparas inte uppgifterna längre.

Platsdata

Om vi har fått ditt uttryckliga samtycke enligt art. 6.1 a) GDPR behandlar vi dessutom dina platsdata för att fastställa hur många av våra spelare som även är butiksbesökare, och kan få mer exakt information om hur ofta en viss butik besöks av olika spelare. Det gör butiksrankingen som vi beskrivit ovan mer exakt.

Dessutom använder vi platsdata för att visa regional information om och annonser för våra produkter och tjänster i och utanför appen för dig, samt för att till exempel visa den aktuella Lidl-broschyren för din vistelseort i appen. Även detta gör vi bara med ditt uttryckliga samtycke enligt art. 6.1 a) GDPR. Mer information om personanpassning av annonser hittar du nedan (stycke 5).

Samtycket är frivilligt och du kan återkalla det när som helst via appinställningarna.

 

4. Användaranalys för förbättring av appen

För att kunna förbättra appens funktioner och därmed den totala spelupplevelsen analyserar vi hur appen används av dig och övriga spelare.

Dessa uppgifter behandlar vi i enlighet med art. 6.1 f) GDPR. Den här bestämmelsen ger oss möjlighet att behandla uppgifter grundat på vårt berättigade intresse, så länge dina och övriga användares intressen inte väger tyngre. Vårt berättigade intresse utgörs i det här fallet av en ändamålsenlig utformning av appen.

 

a) Allmän användaranalys

Vissa uppgifter kan vi få åtkomst till direkt när appen används. Det gäller till exempel information om hur ofta en viss introskärm har visats, hur ofta en specifik vägledning har gåtts igenom, hur ofta vissa infoflikar har öppnats, hur ofta specifika uppdrag har slutförts, hur lång tid det har tagit att nå en viss nivå, hur ofta specifika framsteg har uppnåtts, hur ofta användaren har bytt uppdrag eller vilken dekor som har byggts på vilken nivå, och hur ofta.

Den här informationen använder vi för statistiska utvärderingar för att förstå hur appen används. På så sätt kan vi kontrollera om spelet fungerar så som vi har avsett och, om inte, anpassa spelet. Vi kan exempelvis fastställa om ett uppdrag eller en nivå är för svår och anpassa svårighetsgraden på ett lämpligt sätt. Dessutom kan vi till exempel fastställa vilka funktioner i appen som används särskilt ofta och placera de populäraste funktionerna i förgrunden, eller förbättra andra funktioner.

 

b) Google Analytics/Google Firebase

Dessutom använder vi Google Analytics respektive Google Firebase, en analystjänst från Google LLC (Google), för att analysera appanvändningen. Google använder alltså den ovan nämnda informationen för att utvärdera appanvändningen, sammanställa rapporter om aktiviteten och ge oss information om den övergripande användningen av appen. Google kommer under inga omständigheter att koppla samman din IP-adress med andra uppgifter från Google eller använda den för egna syften.

Google Analytics respektive Google Firebase överför vanligtvis den hämtade informationen om appanvändningen till en Google-server i USA, där den sparas. Före överföringen kortas användarens IP-adress ned av Google inom EU eller andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så att den inte längre kan kopplas till användaren. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och kortas ned där.

 

5. Användaranalys för visning av annonser

För att förbättra vår annonsering vill vi analysera hur du använder vår app. På så sätt kan vi visa annonser för våra produkter och tjänster som är särskilt relevanta för dig, såväl i själva appen som utanför appen (t.ex. i din webbläsare när du använder internet).

Detta gör vi emellertid bara om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta enligt art. 6.1 a) GDPR. Vi ber dig om detta samtycke när du skapar ditt konto för appen eller när du öppnar spelet första gången. Du kan även lämna ditt samtycke senare via appinställningarna.

Samtycket är frivilligt och du kan även använda appen i ett grundläge om du väljer att inte ge oss ditt samtycke. Det kan däremot hända att du inte kan använda vissa funktioner i appen om du inte ger oss ditt samtycke. Dessutom erbjuder vi dig vissa fördelar i spelet som tack när du ger oss ditt samtycke.

Om du har lämnat ditt samtycke kan du återkalla det när som helst via appinställningarna. Då kommer vi inte längre att behandla uppgifterna så som beskrivits i det här stycket.

 

a) Personanpassning av annonser med hjälp av adjust

Dessutom använder vi i det här sammanhanget även analysprogrammet ”adjust” från företaget adjust GmbH. När du installerar appen och ger oss ditt samtycke samlar adjust in uppgifter om hur du använder appen och vilka inställningar du har gjort.

På så sätt kan vi få kunskap om hur du använder appen. Den här informationen hjälper oss att förbättra och analysera vår annonsering. Utifrån din användning av appen kan vi dessutom välja ut annonser att visa för dig i och utanför appen som vi anser är särskilt intressanta för dig personligen. För den här analysen använder adjust olika identifierare för din enhet som krypteras gemensamt för att skapa en unik identifierare, ett så kallat ”fingeravtryck”, för din enhet. På så sätt vet vi på vilken enhet vi ska visa vilka annonser. För att skapa det här fingeravtrycket använder adjust så kallade annons-id för iOS- och Android-enheter, särskild information som behövs för att hämta information från internet (s.k. IP-adress och MAC-adress samt HTTP-header) samt tidpunkten för åtkomsten till informationen och särskilda inställningar i enheten (land, språk, operativsystem och dess version samt appversion).

 

b) Ytterligare information om de uppgifter som behandlas för personanpassning av annonser

Om du har gett oss ditt samtycke utvärderar vi följande uppgifter för att visa personanpassade annonser för dig i och utanför appen:

 • De Lidl-butiker du har besökt och hur ofta du har besökt dem, vilket vi kan fastställa med hjälp av dina överförda platsdata, om du har gett oss ditt samtycke till detta;
 • Dina platsdata i den utsträckning du tillåter detta i dina enhetsinställningar (t.ex. bara när appen används eller även i bakgrunden);
 • De svar du har lämnat i kunskapstestet samt de framsteg du har uppnått;
 • Dina klick på Lidl-broschyren i appen; samt
 • De videor och reklamfilmer som du har tittat på i appen och om du har sett dem ända fram till slutet. 

6. Nätverka med dina vänner

Vi ger dig möjlighet att hitta vänner i spelet. Du kan antingen skicka en vänskapsförfrågan till okända spelare, eller så vet du redan namnet på kända spelare i spelet och söker specifikt efter namnet och skickar en vänskapsförfrågan.

Dessutom kan du på olika ställen i spelet dela framgångar, till exempel slutförda uppdrag eller nya nivåer, med kontakter i andra appar som WhatsApp, Facebook Messenger och liknande tjänster. De spelare som du kontaktar får en länk som de kan använda för att ladda ned spelet om de vill.

Observera att de övriga tjänster som du kan använda för att skicka meddelanden så som beskrivits ovan utgör erbjudanden från andra tjänsteleverantörer som omfattas av egna dataskyddsbestämmelser och användarvillkor. Lidl har inget inflytande över uppgiftsbehandlingen i dessa tjänster och är inte heller ansvarig i enlighet med GDPR (art. 4.7).

Lidl får ingen åtkomst till dina kontaktuppgifter och får inte heller reda på till vem och via vilken kanal (t.ex. WhatsApp eller Facebook) du tar kontakt med vänner och andra spelare.

Kontakten med andra spelare möjliggör vi i enlighet med art. 6.1 f) GDPR, grundat på vårt berättigade intresse att göra det möjligt för spelare att ta kontakt med sina vänner i spelet, oavsett om de redan är spelare i My Lidl World eller inte, och om inte de berörda personernas intressen väger tyngre.

 

7. Överföring av dina uppgifter

Inom Lidl-koncernen (se stycke 1 ovan) överför vi dina användaruppgifter, platsdata och slutsatser av dessa till andra Lidl-företag så att även de ska kunna visa dig de annonser som är mest relevanta och personanpassade. Dessa företag är då personuppgiftsansvariga för sin egen uppgiftsbehandling.

Vi överför emellertid bara dina uppgifter till dessa Lidl-företag om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta enligt art. 6.1 a) GDPR. Samtycket är frivilligt och du kan återkalla det när som helst.

Dessutom överför vi även dina uppgifter till tjänsteleverantörer, så kallade personuppgiftsbiträden, som är strikt bundna till våra instruktioner och inte får använda uppgifterna för sina egna syften. Den rättsliga grunden för denna överföring är art. 28 och art. 6.1 f) GDPR, eftersom vi har ett berättigat intresse att anlita dessa tjänsteleverantörer.

Dessutom kan vi även förmedla viss information som du skickar till andra personer via en extern tjänst (t.ex. WhatsApp eller Facebook) till leverantören av dessa tjänster (se stycke 6 ovan), eftersom tjänsteleverantören måste kunna bearbeta dessa uppgifter.

I vissa fall kan de beskrivna överföringarna innebära att dina uppgifter överförs till ett tredje land, alltså ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om EU-kommissionen inte har fattat beslut om att ett tredje land har en tillräckligt hög skyddsnivå fastställer vi lämpliga garantier för att säkerställa ett tillräckligt skydd av dina uppgifter. Detta kan exempelvis ske genom avtal som innehåller EU-kommissionens standardavtalsklausuler (dessa finns bland annat på: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087).

 

8. Dina rättigheter

a) Rätt till tillgång, art. 15 GDPR

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparat om dig.

 

b) Rätt till rättelse, art. 16 GDPR

 Om vi har sparat felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar dina uppgifter.

 

c) Rätt till radering, art. 17 GDPR

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi raderar dina uppgifter. Det gäller framför allt om vi inte längre behöver dina uppgifter för att visa appen.

 

d) Rätt till begränsning av behandling, art. 18 GDPR

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi inte längre behandlar dina uppgifter för alla de syften som vi har beskrivit i den här texten. Det gäller exempelvis om du meddelar oss att dina uppgifter är felaktiga eller om du vill att vi ska radera dina uppgifter och vi först måste kontrollera detta.

 

e) Rätt att göra invändningar

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi inte längre får behandla dina uppgifter. Detta kallas ”invändning”. Vi kontrollerar då om lagen tillåter, eller till och med kräver, att vi trots detta använder dina uppgifter, eller om vi kan sluta behandla dina uppgifter.

 

f) Utövande av dessa rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter skriver du ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud på Datenschutz@lidl.com.

 

g) Rätt att inge klagomål

Du har dessutom rätt att inge klagomål till en statlig tillsynsmyndighet för dataskydd.

 

Senast uppdaterat: Maj 2020