Cookies som används av Mitt Lidl-konto

NamnLeverantörSyfteVaraktighetTypKlassificering
.AspNetCore.
Identity.
Application
LidlObligatorisk cookie som ställs in av identitetsserverapplikationen för att använda Asp.Net identitetenSessionscookie. Raderas automatiskt efter att avsnittet har avslutats. Om “Kom ihåg mig” funktionen är vald kommer sessionscookien att raderas efter 6 månader.HTTP-cookieTeknisk cookie
culturelidlplusclientLidlSer till att de juridiska villkoren visas på rätt språk för den aktuella plattformenSessionscookie. Raderas automatiskt efter att avsnittet har avslutats.HTTP-cookieTeknisk cookie
idsrv.sessionLidlCookie som används av Identity Server-ramverket för att använda sessionskontroll på klientsidan för att säkerställa att en användares session inte har ändrats när de loggar in.Sessionscookie. Raderas automatiskt efter att avsnittet har avslutats.HTTP-cookieTeknisk cookie
.AspNetCore.
Antiforgery.#
LidlObligatorisk cookie som har ställts in av identitetsserverapplikationen för att förhindra CSRF -attacker.Sessionscookie. Raderas automatiskt efter att avsnittet har avslutats.HTTP-cookieTeknisk cookie
CookieConsentLidlCookie som spårar samtycke från användaren för att lagra cookies i sin webbläsare (Cookiebot)1 dagHTTP-cookieTeknisk cookie
lidl-sso-device-idLidlCookie som lagrar ID för enheten som användaren för närvarande navigerar på webbplatsen med.Sessionscookie. Raderas automatiskt efter att avsnittet har avslutats.HTTP-cookieTeknisk cookie
_dc_gtm_UA-#
[x2]
GoogleAnvänds av Google Tag Manager för att styra laddningen av skripttaggen för Google Analytics.Sessionscookie. Raderas automatiskt efter att avsnittet har avslutats.HTTP-cookieAnalytisk cookie
_ga [x4]GoogleRegistrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen.1 dagHTTP-cookieAnalytisk cookie
gat [x4]GoogleAnvänds av Google Analytics för att begränsa antalet förfrågningar.1 dagHTTP-cookieAnalytisk cookie
_galiGoogleAnvänds av Google Analytics för att registrera vilka objekt på sidan användaren interagerade med för att nå den faktiska skärmen.1 dagHTTP-cookieAnalytisk cookie
gid [x4]GoogleRegistrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen.1 dagHTTP-cookieAnalytisk cookie
collectGoogleAnvänds för att skicka data till Google Analytics om enheten och besökarens beteende. Identifierar besökaren över flera enheter och marknadsföringskanaler.Sessionscookie. Raderas automatiskt efter att avsnittet har avslutats.Pixel TrackerAnalytisk cookie
_vidFingerprintJSCookie som innehåller enhets-ID beräknat med FingerprintJS-biblioteket1 årHTTP-cookieTeknisk cookie