Tävling under VM för damer i handboll 2019

Tävlingsregler
  • Gissa resultatet i Sveriges matcher i handbolls-vm med chans att vinna en värdecheck på 500 kr på Lidl.
  • Gissa gör du genom att kommentera på tävlingsinlägget på Facebook eller Instagram. Rätt får du genom att gissa det resultatet som faktiskt blir slutresultat i matchen.
  •  Vinnarna kommer att informeras personligen via ett privat meddelande på Instagram eller Facebook.
  • För att delta i tävlingen ska användaren av sociala medie-kontot vara minst 18 år.
  • Lidl förbehåller sig rätten att utesluta eller ta bort kommentarer eller bidrag från tävlingen som bedöms vara olagliga, oetiska, omoraliska, stötande eller strider mot Lidls policys.
  • Tävlingen hanteras enbart av Lidl Sverige KB och inte Instagram eller Facebook.
  •  Anställda på Lidl och deras anhöriga kan tyvärr inte delta i tävlingen. 

Tävlingsperiod

Tävlingen pågår från det att tävlingsinlägget publiceras till det att matchen är startad.

Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB. Man kan endast delta i tävlingen om man följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Lidl Sverige KB förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.

Vinst

Vinsten består av en värdecheck på 500:- som kan användas i någon av Lidls 191 butiker.

Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden.

Vinnare

Den person som angett rätt resultat kommer att vinna, om det är flera med rätt svar så kommer vi att tillämpa lottning. Vinnaren meddelas via privat meddelande på Instagram eller Facebook.

Dataskydd

Ändamål och rättslig grund

Den information som samlas in inom ramen för tävlingen används uteslutande för att genomföra och hantera tävlingen (t.ex. utse vinnaren, meddela vinnaren, skicka ut vinster). Den rättsliga grunden för datahanteringen vid tävlingar är artikel 6 (samtycke och berättigat intresse). Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter.

Följande uppgifter behandlas om vinnarna av tävlingen:

  • För- och efternamn
  • adress
  • e-postadress

 

Mottagare/kategorier av mottagare

Överlämning till tredje part sker endast i den mån det behövs för att kunna genomföra och hantera tävlingen (t.ex. utskick av vinsten via ett logistikföretag).

Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden

När tävlingen är slut och vinnarna har meddelats raderas deltagarnas personuppgifter. För materiella vinster lagras vinnarnas uppgifter under den lagliga garantitiden för att vid eventuella brister kunna åtgärda dessa eller genomföra ett byte.

 

Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd och dina rättigheter, kan du kontakta Lidls dataskyddsombud:

Lidl Sverige KB

Dataskyddsombud

Box 4093

171 04  Solna

dataskydd@lidl.se