Tävlingsvillkor för biljetter till handbolls-EM i Sverige för herrar, som spelas mellan 9-25 januari. 

Tävlingsregler
 • Fota dig med Max och Anna-figurerna i någon av våra butiker, lägg upp på Instagram och tagga med #lidlenilaget – ange vem du vill ta med dig och vilken match du/ni vill gå på. Lycka till och heja Sverige!Spelschemat för handbolls-EM hittar du här: https://handbolls-em.se/spelschema-em/
 • Biljetterna gäller för matcher som spelas i Sverige (Göteborg, Malmö och Stockholm).
 • Glöm inte att ha en öppen Instagram-profil.
 • Vinnarna kommer att informeras personligen via DM (Direct Message) på Instagram.
 • För att delta i tävlingen ska användaren av Instagramkontot vara minst 18 år.
 • Lidl förbehåller sig rätten att utesluta eller ta bort kommentarer eller bidrag från tävlingen som bedöms vara olagliga, oetiska, omoraliska, stötande eller strider mot Lidls policys.
 • Tävlingen hanteras enbart av Lidl Sverige KB och inte Instagram eller Facebook.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Anställda på Lidl och deras anhöriga kan tyvärr inte delta i tävlingen.

Tävlingsperiod

Tävlingen pågår från 2019-12-10 fram till och med lördag 2020-01-25 klockan 23:59.

Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB. Man kan endast delta i tävlingen om man följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Lidl Sverige KB förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.

Vinst

Vinsten består av exklusiva biljetter handbolls-EM, till ett värde av cirka 1200-1900 kr/biljett (resa och boende i anslutning till matchen ingår ej i vinsten).

Priskategori 1: 2 st biljetter till vår exklusiva fansoffa
Priskategori 2: 2 st VIP-biljetter
Priskategori 3: 2 st ordinarie biljetter

Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden.

Vinnare

Vinnaren utses av en jury bestående av anställda på Lidl Sverige KB. Juryns beslut kan ej överklagas. Vinnaren meddelas via DM (Direct Message) på Instagram.

Dataskydd

Ändamål och rättslig grund

Den information som samlas in inom ramen för tävlingen används uteslutande för att genomföra och hantera tävlingen (t.ex. utse vinnaren, meddela vinnaren, skicka ut vinster). Den rättsliga grunden för datahanteringen vid tävlingar är artikel 6 (samtycke och berättigat intresse). Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter.

Följande uppgifter behandlas om vinnarna av tävlingen:

 • • För- och efternamn
 • • adress
 • • e-postadress

Mottagare/kategorier av mottagare

Överlämning till tredje part sker endast i den mån det behövs för att kunna genomföra och hantera tävlingen (t.ex. utskick av vinsten via ett logistikföretag).

Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden

När tävlingen är slut och vinnarna har meddelats raderas deltagarnas personuppgifter. För materiella vinster lagras vinnarnas uppgifter under den lagliga garantitiden för att vid eventuella brister kunna åtgärda dessa eller genomföra ett byte.

Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd och dina rättigheter, kan du kontakta Lidls dataskyddsombud:

Lidl Sverige KB

Dataskyddsombud

Box 4093

171 04  Solna

dataskydd@lidl.se