Tävlingsvillkor för tävlingen ”Kundvagnsrace 200 sekunder” för konsument

Tävlingsregler

 • Du ska motivera dina allra bästa anledningar till att handla på Lidl.
 • Bidraget ska postas på specifika inlägg på Lidl Sveriges Instagram- och Facebookkonto.
 • Du får tävla med flera bidrag.
 • Anställda på Lidl och deras anhöriga kan tyvärr inte delta i tävlingen.
 • Vinnaren kommer att presenteras personligen och vinsten hämtas ut i butik.
 • För att delta i tävlingen behöver du vara minst 18 år.
 • Lidl förbehåller sig rätten att utesluta eller ta bort kommentarer från tävlingen som bedöms vara olagliga, oetiska, omoraliska, stötande eller som strider mot Lidls policys.
 • Tävlingen hanteras enbart av Lidl Sverige KB och inte Instagram eller Facebook.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Genom att delta i tävlingen samtycker du till att tävlingsbidraget får användas fritt av Lidl Sverige KB samt att som eventuell vinnare delta i fototagning och videoupptagning vid ”Kundvagnsrace 200 sekunder”, att detta material får användas fritt av Lidl Sverige KB. Materialet kommer att användas på Lidls facebooksida, Lidls instagramkonto, Lidls youtubekonto, lidl.se, Lidls nyhetsbrev, i Lidls reklamblad, Lidls intranät och Lidls pressrum.
   

Tävlingsperiod

Sista dagen att tävla är söndagen 22/11 2020.

Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”arrangör”). Du kan endast delta i tävlingen om du följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker du uttryckligen till dessa bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.

 

Vinst

Vi utser en vinnare som får handla gratis i 200 sekunder i en Lidlbutik och fylla tre stycken kundvagnar under denna tid. Max två produkter av varje artikel får tas. Produkter så som alkoholhaltiga drycker och cigaretter/snus omfattas ej av vinsten. Vinsten uthämtas i en av Lidl Sverige KBs utvald butik utifrån vinnarens folkbokförda adress. Lidl förbehåller sig rätten att bestämma tid för uthämtning av vinst. Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden.

 

Vinnare

En vinnare utses av en jury bestående av anställda på Lidl Sverige KB. Juryns beslut kan ej överklagas. Vinnaren meddelas via Instagram/Facebook eller e-post.

 

Samtycke till fototagning och videotagning

Vinnaren går med på att delta i fototagning och videoupptagning samt att detta material får användas fritt av Lidl Sverige KB. Materialet kommer att användas på Lidls facebooksida, Lidls instagramkonto, Lidls youtubekonto, lidl.se, Lidls nyhetsbrev, i Lidls reklamblad, Lidls intranät och Lidls pressrum.

 

Dataskydd

Den information som samlas in inom ramen för Lidls tävling ”Kundvagnsrace 200 sekunder” används uteslutande för att tävlingen ska kunna genomföras. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter automatiskt. Om du inom ramen för tävlingen beställer en prenumeration på Lidls nyhetsbrev, godkänner du att dina uppgifter kan användas av Lidl Sverige KB i marknadsföringssyfte, i enlighet med Lidl Sveriges dataskyddsbestämmelser (http://www.lidl.se/dataskydd). Om du avbeställer prenumerationen på nyhetsbrevet raderas de sparade uppgifterna automatiskt. Följande uppgifter används inom ramen för tävlingen:

 

• Användarens för- och efternamn, postadress samt e-postadress

 

Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd, kan du kontakta Lidls dataskyddsansvarige:

 

Lidl Sverige KB

 

Dataskyddsansvarig

 

Box 4093

 

171 04  Solna

 

dataskydd@lidl.se