Dataskydd

Dataskyddspolicy

Tack för ditt intresse för Tyck till.

 

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Vi strävar därför efter att garantera din rätt till informativt självbestämmande. I den följande dataskyddspolicyn vill vi förklara för dig vilka personuppgifter vi samlar in, behandlar och använder, när och för vilket syfte.

1. Ansvarig enligt artikel 4.7 GDPR


Om inte annat anges i de enskilda avsnitten är nedan ansvarig för dessa dataskyddsprinciperna enligt artikel 4.7 GDPR:
 

Lidl Sverige KB
Dataskydd
Anderstorpsvägen 22
171 04 Solna
dataskydd@lidl.se

 

2. Användning av bedömningsverktyget

 

2.1 Loggfiler

 

Syfte med databehandling / rättslig grund:

 

När du besöker vår webbplats kommer webbläsaren som används på din enhet automatiskt och utan din inblandning skicka nedan information till servern på vår webbplats och där lagras tillfälligt:

 • IP-adressen till den begärande internetaktiverade enheten
 • Datum och tid för åtkomst
 • Namnet och URL: en för den uppkallade filen
 • Webbplatsen / applikationen från vilken åtkomst gjordes (hänvisare-URL)
 • Webbläsaren du använder och, om tillämpligt, operativsystemet på din internetaktiverade dator och
 • Namnet på din åtkomstleverantör
   

Dessa lagras tillfälligt i en så kallad loggfil för följande ändamål:

 

 • Säkerställer en smidig anslutning
 • Säkerställa bekväm användning av vår webbplats / applikation
 • Utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet

 

Den rättsliga grunden för hantering av IP adressen är artikel 6.1 f) GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i databehandlingen listade här ovanför.

 

Mottagare / kategorier av mottagare:

 

Inom ramen för kundundersökningen och dess utvärdering behandlas dina uppgifter, på vårt uppdrag, också av personuppgiftsbiträden. Dessa är noggrant utvalda, granskas av oss och är dessutom inom ramen för uppdraget bundna till avtal i enlighet med artikel 28 GDPR.

 

Lagringsperiod / kriterier för bestämning av lagringsperiod:

 

Loggdata sparas under en period av 7 dagar och raderas sedan automatiskt.

 

2.2 Användning av cookies och liknande tekniker för att bearbeta användningsdata

 

Syfte med databehandling / rättslig grund:

 

Vi, Lidl Sverige Kommanditbolag, Anderstorpsvägen 22, 171 04 Solna, ansvarar för databehandling i samband med användning av så kallade cookies och andra tekniker för bearbetning av användningsdata på alla (sub-) domäner under Tyck till.

 

Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator, mobil eller surfplatta) när du besöker vår hemsida. Cookies skadar inte din enhet, de innehåller inga virus, trojaner eller andra skadliga program. I cookies lagras information som är kopplad till den enhet som du använder. Det innebär dock inte att vi därmed känner till din identitet.

 

Användningen av cookies och andra tekniker behövs för bearbetning av användningsdata i följande syften:

 • Tekniskt nödvändigt: Dessa är cookies och liknande tekniker som behövs för att du ska kunna använda våra tjänster.
 • Statistik: Med dessa tekniker kan vi sammanställa anonym statistik om användningen av våra tjänster. Detta gör vi till exempel för att kunna anpassa vår webbplats ännu bättre till användarnas vanor.

En informationsöversikt om cookies och annan teknik som används samt respektive behandlingsändamål, lagringstider och eventuella tredjepartstjänster som kan vara inblandade här.

 

 

I samband med användningen av cookies och liknande tekniker gällande behandling av användningsuppgifter behandlas särskilt följande typer av personuppgifter, beroende på syftet:

 

 

Tekniskt nödvändigt:

 • Användarinmatning för att komma ihåg information från flera undersidor och / eller när webbläsaren stängs i förtid att behålla val (t.ex. spara ditt cookie-samtycke).

Statistik:

 • Individuellt användar-ID
 • Antal besök på webbplatsen (dagligen / veckovis)
 • Längden på användningen av webbplatsen / besvarande av undersökningen
 • Pseudonymiserade användarprofiler med information om användningen av vår webbplats. Dessa inkluderar särskilt:
  • Webbläsartyp / version
  • Operativsystem som används
  • Hänvisare-URL (den tidigare besökta sidan)
  • Värdnamn på den åtkomstdator (IP-adress)
  • Tid för serverförfrågan
  • Individuellt användar-ID
  • Händelser som utlöses på webbplatsen (surfbeteende).
 • IP-adressen anonymiseras regelbundet så att den inte kan spåras tillbaka till dig personligen.
 • Vi kombinerar endast användar-ID med andra uppgifter från dig (t.ex. namn, e-postadress etc.) med ditt uttryckliga samtycke. Vi kan inte dra några slutsatser om din person från själva användar-ID:t

Rättslig grund för användning av statistik-cookies är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a) GDPR. Den rättsliga grunden för användning av tekniskt nödvändiga cookies är artikel 6.1  f) GDPR, dvs. vi behandlar dina uppgifter på grundval av vårt (delade) berättigade intresse av att samla in data för att förbättra våra butikserbjudanden.

 

Du kan när som helst återkalla / justera ditt samtycke med verkan för framtiden utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsepunkten. Detta tar dig tillbaka till början av respektive undersökning, dvs. valet av respektive butik. När du väl har valt den butik du besöker kan du ange vilka kakor som ska ställas in där. Om du ändrar ditt cookieval medan en undersökning inte har slutförts kommer dina tidigare svar att raderas och du kan starta undersökningen igen. För att göra detta, klicka här.

 

Cookie-lista:

 

KategoriNamnLeverantörTypÄndamålUpphörande
Statistiksessionlidl.mcxplatform.deSessionCookie används för att identifiera om webbläsaren har aktiverat eller inaktiverat cookies.När webbläsaren är stängd.
StatistikmcxSurveyFingerprintDailylidl.mcxplatform.deHTTPCookie läggs till för att spåra hur många gånger undersökningen nås på utrustningen inom en dag.Slutet av dagen undersökningen öppnas (tid beroende på webbläsartid 23:59:59)
StatistikmcxSurveyFingerprintlidl.mcxplatform.deHTTPCookie läggs till för att spåra hur många gånger undersökningen nås på den maskinen inom sju dagar.Sju dagar efter att undersökningen har öppnats (tid beror på webbläsarens tid 23:59:59)
NödvändigMcxAuth.ProdDemcxplatform.deSessionDet här är en CrossDomain cookie som används av MaritzCX för att tillåta autentiserade användare att hämta sin undersökning efter att ha stängt den.När webbläsaren är stängd.
StatistikStarttidlidl.mcxplatform.deSessionCookie läggs till för att beräkna den tid det tar att komma från början till slutet av undersökningen.När webbläsaren är stängd.

 

Mottagare / kategorier av mottagare:

 

I samband med databehandling med hjälp av cookies och liknande tekniker för behandling av användningsdata använder vi specialiserade tjänsteleverantörer, särskilt från kundundersökningsområdet.

 

Dessa behandlar dina uppgifter för våra räkning som personuppgiftsbiträde, var och en är noga utvalda och bunda genom avtal i enlighet med artikel 28 GDPR. Alla i vår ovan cookie-lista som listas som leverantörer arbetar för oss som personuppgiftsbiträden.

 

Lagringsperiod / kriterier för bestämning av lagringsperiod:

 

Du kan utläsa lagringstiden för cookies i ovan cookie-lista.

 

3. Kundundersökning om shoppingupplevelse

 

Syfte med databehandling / rättslig grund:

 

Som en del av kundundersökningen samlar vi in data om din subjektiva shoppingupplevelse. Syftet är att kontinuerligt förbättra din shoppingupplevelse i våra butiker.                                                                                                                      

Rättslig grund för denna behandling är vårt samtidiga, berättigade intresse av att förbättra din shoppingupplevelse i våra butiker i enlighet med artikel 6.1 f) GDPR.

 

Mottagare / kategorier av mottagare:

 

Resultaten från vår kundenkät används vanligtvis endast för interna utvärderingar. Vi kommer inte att vidarebefordra personuppgifter till tredje part om du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till detta.

 

Lagringsperiod / kriterier för bestämning av lagringsperiod:

 

Lagringsperioden för denna undersökningsdata är 12 månader. Därefter sammanställs alla personuppgifter och inköpsdatum till början av respektive månad då undersökningen genomfördes, så att undersökningsdata inte kan relateras till tid eller person.

 

4. Kontakt med vår kundtjänst

 

Syfte med databehandling / rättslig grund:

 

Om du anger ditt namn, e-postadress eller telefonnummer för vidare kontakt med vår kundtjänst behandlas dina uppgifter endast för att kontakta dig, bearbeta din feedback och registrera dina förslag.

 

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6.1 f) GDPR. Vårt och ditt berättigade intresse utgörs av de listade ändamålen för datahanteringen som är att registrera dina förslag, att lösa eventuellt befintliga problem och för att förbättra din upplevelse och nöjdhet som kund i våra butiker.

 

Mottagare / kategorier av mottagare:

 

Vi använder specialiserade tjänsteleverantörer för databehandling, särskilt från området kunderservice och kunderundersökningar. Dessa behandlar dina uppgifter för vår räkning som personuppgiftsbiträden, var och en är noga utvalda och bundna av avtal i enlighet med artikel 28 i GDPR.

 

Lagringsperiod / kriterier för bestämning av lagringsperiod:

 

När du har kontaktat oss kommer dina personuppgifter att raderas 90 dagar efter behandlingen.

 

5. Tävling

 

Syfte med databehandling / rättslig grund:

 

I den mån deltagarnas personuppgifter (efternamn, förnamn, e-postadress, gata, husnummer, postnummer och ort) lagras i samband med tävlingen, kommer dessa endast att användas för att behandla och genomföra tävlingen. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6.1 b) GDPR.  

 

Mottagare / kategorier av mottagare:

 

Uppgifterna överlämnas endast till tredje part om detta är nödvändigt för att hantera tävlingen (t.ex. skicka priset genom ett logistikföretag).

 

Vi använder specialiserade tjänsteleverantörer för databehandlingen. Dessa behandlar dina uppgifter för våra räkning som personuppgiftsbiträden, var och en är noga utvalda och bunda av avtal i enlighet med artikel 28 i GDPR.

 

Lagringsperiod / kriterier för bestämning av lagringsperiod:

 

När tävlingen har avslutats och vinnarna har tillkännagivits kommer deltagarnas personuppgifter att raderas. I fallet med icke-kontantpriser kommer uppgifterna om vinnarna att lagras under de lagstadgade garantikraven för att vid behov kunna påbörja en reparation eller utbyte av produkt.

 

6. Dataöverföring till mottagare utanför EU/ESS

 

Om vi överför data till mottagare i ett tredjeland (mottagare med säta utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ESS)) kan du ta reda på detta i informationen om mottagarna / kategorierna av mottagare i beskrivningen av respektive databehandling. Europeiska kommissionen intygar att vissa tredjeländer har en dataskyddsstandard som är jämförbar med nivån inom ESS genom så kallade beslut om adekvat skyddsnivå. Du hittar en lista över dessa länder på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Om det inte finns någon jämförbar dataskyddsstandard i ett land, säkerställer vi att dataskyddet är tillräckligt garanterat av andra åtgärder. Detta är till exempel möjligt genom bindande företagsbestämmelser, standardavtalsklausuler  från Europeiska kommissionen för skydd av personuppgifter, certifikat eller erkända uppförandekoder. Kontakta vårt dataskyddsombud (avsnitt 8) om du vill ha mer information om detta.

 

7. Användarrättigheter

 

Dessutom, om de juridiska kraven är uppfyllda, har du rätt till rättelse (artikel 16 GDPR), radering (artikel 17 GDPR) och begränsning av bearbetning (artikel 18 GDPR) av dina personuppgifter.

 

Om databehandlingen baseras på artikel 6.1 f) GDPR du har rätt enligt artikel 21 GDPR att invända. Om du motsätter dig databehandling kommer detta inte att ske i framtiden, såvida inte den ansvariga kan bevisa tvingande legitima skäl för vidare behandling som uppväger den registrerade personens intresse för invändningen.

 

Om du själv har tillhandahållit de bearbetade uppgifterna har du rätt till dataöverföring i enlighet med artikel 20 GDPR.

 

Om databehandlingen baseras på samtycke i enlighet med artikel 6.1 a) GDPR kan du när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden utan att påverka lagenligheten av den tidigare behandlingen.

 

I de ovannämnda fallen, om du har några frågor eller om du har klagomål, vänligen kontakta dataskyddsombudet skriftligen eller via e-post.

 

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en datatillsynsmyndighet. Ansvarig myndighet i Sverige är Datainspektionen.

 

8. Fler frågor

 

Om du har ytterligare frågor om insamling, behandling och användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår dataskyddsombud:

 

Lidl Sverige KB

 

Dataskydd
Anderstorpsvägen 22

 

171 04 Solna

 

dataskydd@lidl.se


 

Uppdaterad: 06.11.2020