Text And Image Section

Lidl Plus Bonus

Nu får du bonus för alla dina registrerade köp i Lidl Plus. Du får direkt en bonuskupong som belöning varje gång du når en ny nivå i bonustrappan. Samtliga varor du handlar på Lidl förutom värdekort och pant är bonusgrundande om inget annat anges i villkoren för en ny påbörjad kalendermånad. När du uppnår en bonusnivå kommer bonuskupongen omedelbart finnas i Lidl Plus-appen och vara tillgänglig för användning på valfritt kommande köp. Tidsgräns för att lösa in dina bonuskuponger finns angiven på kupongen.

Handla för minst*Få bonuskupong
500 krGratis produkt
1000 krGratis produkt
1500 krGratis produkt
3000 kr40 kr

* gäller per kalendermånad


Totalsumman av dina inköpta varor ökar stapeln för din bonus och om du returnerar artiklar dras dessa av. Bonusgrundande belopp gäller endast under den aktuella kalendermånaden och din bonusstapel nollställs då ny kalendermånad inleds. Återstående tid för aktuell månad kan ses direkt i Lidl Plus-appen.


Max en erhållen monetär bonuskupong kan användas vid varje köp och köpbeloppet måste minst uppgå till värdet av din bonuskupong. En bonuskupong kan användas tillsammans med andra kuponger och rabatter på enskilda produkter. Monetära bonuskuponger kan inte användas tillsammans med andra kontant- eller procentrabatter på den totala köpesumman som erhålls genom Lidl Plus. Bonuskuponger kan heller inte lösas in mot kontanter.


Din erhållna bonuskupong kan inte användas för att ge rabatt på följande artiklar: alkoholhaltiga drycker, tobaksprodukter, pant eller presentkort.


Särskilda villkor för den aktuella kalendermånaden kan ses direkt i Lidl Plus-appen under den månad då bonusinsamlingen påbörjats.

Ladda ned Lidl Plus-appen!