Varje gång du handlar för 100 kr med Lidl Plus får du en stämpel. Efter 4 stämplar har du ett fullt stämpelkort att skicka in för att vara med och tävla.

Tävlingsperiod: 4/9–1/10

Du kan också skicka in fler stämpelkort för större chans att vinna!

 1. MINI Cooper SE Electric + Charge Amps Halo

  MINI Cooper SE Electric + Charge Amps Halo

 2. Legoland för hela familjen (gäller 2024)

  Legoland för hela familjen (gäller 2024)

 3. Vespa (NIU MQi+ Sport Standard Range 45 km/h)

  Vespa (NIU MQi+ Sport Standard Range 45 km/h)

 4. 25.000 kr i resecheck till Kroatien

  25.000 kr i resecheck till Kroatien

Så här fungerar det:

Du får en stämpel för varje 100 kr du handlar för per köptillfälle. När minst 4 Lidl Plus-stämplar har samlats in i appen kommer du att kunna skicka in ditt fulla stämpelkort och bekräfta om du vill delta i vinstdragningen. Denna kampanj pågår under perioden från 04.09.2023 till 01.10.2023 och du kan skicka in fler än ett fullt stämpelkort under denna period. Vinnarna kontaktas personligen av Lidl Sverige.


Presentkort och pant är inte stämpelkortsgrundande.


Se detaljerad information om priserna nedan. Alla priser anges i ink. moms.


Vinstdetaljer:

MINI Cooper SE Electric + Charge Amps Halo

• MINI Cooper SE Electric = värde 449.100 kr

• Charge Amps Halo = värde 13.990 kr

• Vinterdäck = värde 19.166 kr

• Totalt vinstvärde 482.256 kr

• 1 vinnare


Vinnaren hämtar själv upp bilen på Lidls huvudkontor i Barkarby. En voucher för elbilsladdaren skickas hem till vinnarens postadress för inlösning hos Bavaria MINI Danderyd. Vinnaren står själv för eventuella resekostnader.


Legoland för hela familjen (gäller säsongen 2024)

• Gåvobevis Legoland 7.500 kr

• Presentkort Legoland 7.969 kr

• Presentkort SAS 20.000 kr

• Totalt vinstvärde 35.469 kr

• 3 vinnare


Vinnarna får gåvobevis och presentkort hemskickat per post efter dem har angivit korrekt postadress.


Vespa (NIU MQi+ Sport Standard Range 45 km/h (svart))

• Vespa (NIU MQi+ Sport Standard Range 45 km/h (svart)) 29.995 kr

• Totalt vinstvärde 29.995 kr

• 5 vinnare


Vinnarna hämtar själva upp vespan i butiken i Stockholm alternativt att butiken fraktar vespan till annan närliggande butik som passar vinnaren. Vinnaren står själv för eventuella resekostnader.


25.000 kr Plivit Trade vouchers

• Resa till Kroatien

• Totalt vinstvärde 25.000 kr

• 5 vinnare


Vinnarna får ett digitalt presentkort skickat till sin e-postadress. Plivit Trade kommer att ansvara för kommunikationen mellan vinnarna och resebyrån.


Vid ytterligare frågor vänligen kontakta Lidls Kundtjänst via https://kundportal.lidl.se/SelfServiceSE/s/ eller ring oss på telefonnummer 0201908070

FULLSTÄNDIGA TÄVLINGSVILLKOR

Villkor och dataskyddspolicy för vinstdragning

I. Villkor

1. Behörighet att delta

Vinstdragningen sköts av Lidl Sverige (Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla). Fysiska personer bosatta i landet är berättigade att delta.


Villkor för deltagande i vinstdragningen är installation av Lidl Plus-appen på din smartphone, skapande av ett konto samt insamling av Lidl Plus stämplar som beskrivs i följande avsnitt 2.


Genom att delta i vinstdragningen anses deltagarna ha accepterat användarvillkoren och bekräftat att de är minst 18 år gamla. Deltagare får inte delta för tredje parts räkning.


Kampanjen kommer att genomföras under perioden från 04.09.2023 till 01.10.2023


2. Samla stämplar, deltagande i vinstdragningen

Varje gång under kampanjperioden kunder gör ett köp och identifierar sig i kassan via Lidl Plus-appen, kommer en Lidl Plus-stämpel automatiskt att krediteras i Lidl Plus-appen. Ett köpvärde på 100 kronor per köptillfälle motsvarar en Lidl Plus-stämpel. Så snart minst 4 Lidl Plus-stämplar har samlats in i appen kommer kunden att bli ombedd att bekräfta om hon/han vill delta i vinstdragningen. Bekräftelsen kommer att ges genom att klicka på "Skicka stämpelkort"-knappen och är nödvändig för att delta i vinstdragningen.


3. Urval och underrättelse om vinnarna

Vid deltagande i vinstdragningen kommer deltagarnas kund-ID och vid vinst även deras förnamn/efternamn och telefonnummer eller e-postadress att skickas från Lidl Plus (som drivs av Lidl Stiftung & Co. KG) till Lidl Sverige.


Alla vinnare kommer att meddelas via telefon och/eller e-post. Efter att ha blivit meddelad om en vinst kommer vinnaren att uppmanas att informera Lidl Sverige om alla kontaktuppgifter som behövs för att skicka eller överlämna vinsten. Om telefonnumret/e-postadressen är ogiltigt på grund av att felaktiga uppgifter lämnats, kommer anspråket på vinsten och deltagandet att raderas utan ersättning. Upprepat deltagande är möjligt. En deltagare kan bara vinna en vinst. Om ingen vinnare träder fram inom 21 dagar räknat från meddelandet eller om vinnaren inte är kontaktbar kommer detta att leda till att anspråket förfaller. Vinster kan inte bytas mot kontanter.


4. Fullständig lista över vinster

Alla priser anges i ink. moms.


Vinster:

1x MINI Cooper SE Electric + Charge Amps Halo

• MINI Cooper SE Electric = värde 449.100 kr

• Charge Amps Halo = värde 13.990 kr

• Vinterdäck = värde 19.166 kr

• Totalt vinstvärde 482.256 kr

• 1 vinnare


Vinnaren hämtar själv upp bilen på Lidls huvudkontor i Barkarby. En voucher för elbilsladdaren skickas hem till vinnarens postadress för inlösning hos Bavaria MINI Danderyd. Vinnaren står själv för eventuella resekostnader.


3x Legoland för hela familjen (gäller säsongen 2024)

• Gåvobevis Legoland 7.500 kr

• Presentkort Legoland 7.969 kr

• Presentkort SAS 20.000 kr

• Totalt vinstvärde 35.469 kr

• 3 vinnare


Vinnarna får gåvobevis och presentkort hemskickat per post efter dem har angivit korrekt postadress.


5x Vespa (NIU MQi+ Sport Standard Range 45 km/h (svart))

• Vespa (NIU MQi+ Sport Standard Range 45 km/h (svart)) 29.995 kr

• Totalt vinstvärde 29.995 kr

• 5 vinnare


Vinnarna hämtar själva upp vespan i butiken i Stockholm alternativt att butiken fraktar vespan till annan närliggande butik som passar vinnaren. Vinnaren står själv för eventuella resekostnader.


5 x 25.000 kr Plivit Trade vouchers

· Resa till Kroatien

· Totalt vinstvärde 25.000 kr


Vinnarna får ett digitalt presentkort skickat till sin e-postadress. Plivit Trade kommer att ansvara för kommunikationen mellan vinnarna och resebyrån


5. Övrigt

Vinster kan inte överföras till tredje part. Lidl Sverige är i allmänhet inte ansvarigt för riktigheten och fullständigheten av någon information som tillhandahålls. Deltagaren har ingen rätt till ersättning, skadestånd eller andra anspråk mot Lidl Sverige.


II. Dataskyddspolicy

1. Uppgifter om den personuppgiftsansvarige

Lidl Sverige är personuppgiftsansvarig för behandling av deltagarnas och vinnarnas personuppgifter. Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud som finns tillgängligt under dataskydd@lidl.se.


2. Kategorier och ursprung för uppgifterna

För att genomföra vinstdragningen kommer följande personuppgifter att överföras till Lidl Sverige av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland:

 • kund-ID för alla deltagare i vinstdragningen som registrerade sig på Lidl Plus och uppfyller kraven för att delta i vinstdragningen genom att ha samlat in de nödvändiga stämplarna;
 • för- och efternamn samt telefonnummer och e-postadress till vinnarna.


3. Syftet med databehandlingen/rättslig grund

Lidl Sverige kommer endast att använda de personuppgifter som samlats in i samband med deltagandet i vinstdragningen för att genomföra vinstdragningen (t.ex. vinnare att dra, meddela vinnare, skicka vinsten). Den rättsliga grunden för behandling i samband med vinstdragningar är artikel 6.1 b) i dataskyddsförordningen (GDPR). Utan dessa uppgifter är det inte möjligt att delta i vinstdragningen.


Fotografier eller videor av vinnaren kommer att tas under vinstutdelningen; dessa publiceras tillsammans med vinnarens namn och hemort i arrangörens reklammedia (t.ex. pressmeddelande, lidl.se, personaltidning, Facebook). Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 f) GDPR. Arrangören har ett berättigat intresse av att marknadsföra sig själv och sina vinstdragningar; dessutom finns det ett allmänt intresse (särskilt från de andra deltagarnas sida) av att se att vinstdragningen äger rum och att vinster blir vunna.


4. Mottagare/kategorier av mottagare

Data överförs endast till tredje part där detta är nödvändigt för genomförandet och/eller administrerandet av vinstdragningen (t.ex. skicka priset via ett logistikföretag) eller för att publicera vinnaren i ovan nämnda reklammedia. Utöver det överför vi inte uppgifterna till tredje part.


5. Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden

I slutet av vinstdragningen och tillkännagivandet av vinnarna kommer deltagarnas personuppgifter att raderas. I händelse av icke-kontantpriser kommer vinnarnas data att lagras under varaktigheten av lagstadgade garantianspråk för att initiera avhjälpande åtgärder eller ett utbyte i händelse av ett defekt, där så är relevant.


6. De registrerades rättigheter

Deltagare har rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om dem. Dessutom har deltagare rätt att kräva radering eller begränsning av behandlingen av sina personuppgifter samt rätt att få uppgifterna i fråga i ett strukturerat format. Deltagare har rätt att när som helst invända mot databehandling som är nödvändig för att skydda Lidl Sverige eller en tredje parts legitima intressen. För mer information om registrerades rättigheter se https://www.lidl.se/dataskydd.