Ladda med Lidl!

Passa på att snabbladda bilen när du handlar.

Klicka här för att betala
Ladda med Lidl!

Så här laddar du din elbil

Via smartphone:


Använd din smartphone och scanna QR-koden på laddstolpen.


Logga in och välj betalningsmetod. Kostnaden för din laddning baseras på din faktiska energiförbrukning. Priset som faktureras är per kWh. Observera att vi kommer att reservera ett totalt belopp på maximalt 485 kr vid din betalning, vilket också är det högsta belopp som kan komma att faktureras. Efter avslutad laddning kommer vi enbart att ta betalt för det faktiska beloppet för din laddning, överstigande del av det reserverade beloppet kommer att annulleras.


Anslut laddkabeln till ditt fordon.


Terminalen visar när bilen laddas.


För att avsluta laddningen, använd länken i din smartphone eller koppla ur din laddkabel från ditt fordon.

Allmänna villkor och dataskyddspolicy

När du använder våra laddstationer kan vi behöva samla datauppgifter. Dessa data kan inte användas av Lidl Sverige för att identifiera personer.


För mer information, allmänna villkor samt dataskyddspolicy från vår servicepartner ”Chargepoint” klicka här.