Imprint Lidl Stiftung & Co. KG


Lidl Stiftung & Co. KG


Adress:


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

Tyskland


Lokal domstol (Amtsgericht) i Stuttgart: HRA 102314


Lidl Stiftung & Co. KG representeras av LSt Stiftung, med registrerad kontorsadress i Dresden, regionrådet i Sachsen, AZ 20-2245/501, som i sin tur representeras av två direktörer, inklusive Kenneth McGrath och Pierre Schalbe som har rätt att företräda företaget och agera gemensamt.


Moms-ID-nr.: DE145803808


Contact:

Tel: 020 190 80 70

lidl.se/kontakt


Såvitt denna webbplats innehåller externa länkar (hyperlänkar) till tredje parts webbplatser ligger ansvaret för dessa länkade webbplatser uteslutande hos respektive operatör. Lidl har kontrollerat innehållet på de externa målsajterna för eventuella lagöverträdelser innan länkarna tillgängliggjordes. Lidl har dock inget inflytande gällande innehållet på målsidorna och har därmed heller ingen möjlighet att påverka innehållet av de länkade sidorna. Lidl kontrollerar de länkade sidorna med jämna mellanrum. Om Lidl får kännedom om någon oegentlighet med en länkad sida kommer denna länk att tas bort omedelbart. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll samt för skador som uppstår på grund av användning eller icke-användning av informationen på de länkade sidorna är leverantören av de länkade sidorna ensamt ansvarig.

Ladda ned Lidl Plus-appen!