Syftet med att fastställa dina produktintressen


Vi vill gärna lära känna dig bättre för att kunna ge dig alla fördelar som ett Lidl-Plus-medlemskap innebär och för att kunna ge dig och andra kunder bästa möjliga individuella erbjudanden och genomföra riktade kundundersökningar. På grundval av alla de personuppgifter som avses i punkt 1 ovan (integritetspolicy Lidl Plus) fastställer vi först dina transaktionsuppgifter från Lidl Plus. Vi hämtar också in uppgifter från Lidl-onlinebutik eller andra appar som beskrivs ovan, från webbplatser eller digitala tjänster och utvärderar sedan vilka produkter, erbjudanden och tjänster som kan vara relevanta och av potentiellt intresse för dig. Vi använder matematisk-statistiska metoder för att fastställa detta samband. För detta ändamål kommer dina personuppgifter att jämföras med uppgifter från andra kunder. Baserat på denna jämförelse kan vi sedan härleda vilka andra produkter och kampanjer som andra kunder med liknande intressen har varit intresserade av. Du och andra kunder kan vara intresserade av liknande produkter och kampanjer.


I Lidl Plus-appen och på webbsidorna i respektive onlinebutik kan vi exempelvis göra dig uppmärksam på rabatterbjudanden på dina favoritprodukter, erbjuda dig extra rabatt, ge dig rabattkuponger och andra förmåner och informera dig specifikt om attraktiva erbjudanden inom ramen för kampanjer för produktsortiment.


För detta får du (om möjligt personligt anpassad) information över produkter, kampanjer, tävlingar, nya tjänster och nyheter från streaming-, butiks-, onlinebutiks-, blom-, foto- och reseerbjudanden och för enkäter.


Genom att mäta din användning av appen (se ovan) får vi också allmänna insikter om hur vi kan optimera vår Lidl Plus-app och hur framgångsrika våra reklamkampanjer är. Dessutom förser vi våra reklampartners med statistiskt bearbetade, anonyma uppgifter (baserat på din appanvändning och dina köpta produkter) om hur framgångsrika deras reklamkampanjer har varit för faktureringsändamål och för att optimera deras marknadsföringskampanjer. Våra reklampartners kan inte spåra denna information tillbaka till dig och avslöja din identitet.


Dessutom används personligt anpassade användarprofiler med dina personliga intressen för att förbättra webbutbudet och bättre kunna anpassa en eventuell annonsering, särskilt i form av nyhetsbrev. Denna användarprofil innehåller då också information om din användning av Lidl Plus.


Dessa behandlingar utförs på grundval av lagstadgade bestämmelser som tillåter oss att behandla personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att använda en tjänst eller fullgöra ett avtal (artikel 6 stycke 1 b) i GDPR).


Om du har gett ditt samtycke kan den här profilen också innehålla information som vi har läst från din enhet. I dessa fall behandlar vi de ovannämnda personuppgifterna i enlighet med artikel 6 stycke 1 f) i GDPR. Detta gäller speciellt den ovan beskrivna databehandlingen under "Onlinebutik", "Analys av användarbeteende" och "Nyhetsbrev/Push-meddelanden/SMS" samt överföring av data till våra reklampartner för visning av (reklam)innehåll på tjänster från tredje part Förutom att öka profilens meningsfullhet använder vi även dessa resultat för att optimera Lidl Plus-appen och våra andra onlineerbjudanden, förutsatt att detta omfattas av ditt samtycke. Den rättsliga grunden för detta är även artikel 6 stycke 1 a) i GDPR.


Ladda ned Lidl Plus-appen!