Banner

Tävlingsvillkor

Våra tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor för tävlingen ”Lidl-löpet”

Tävlingsregler

• Du ska gilla vårt inlägg där vi presenterar tävlingen och skriva vad du skulle vilja döpa din löprunda till i kommentarerna.

• Tävlingen är begränsad till ett Instagram-inlägg och ett Facebook-inlägg som postas av Lidl den 12/5 2023.

• Efter tävlingsperiodens slut dras en vinnare på respektive plattform.

• Anställda på Lidl och deras anhöriga kan tyvärr inte delta i tävlingen.

• Vinnaren kommer att kontaktas via DM (Direct Message) på Instagram och via kommentar på Facebook.

• För att delta i tävlingen skall användaren av Instagram/Facebook-kontot vara minst 18 år.

• Lidl förbehåller sig rätten att utesluta eller ta bort kommentarer från tävlingen som bedöms vara olagliga, oetiska, omoraliska, stötande eller strider mot Lidls policys.

• Tävlingen hanteras enbart av Lidl Sverige KB och inte Instagram/Facebook.


Tävlingsperiod

Tävlingen startar 12 maj 2023 och avslutas 17 maj 2023.


Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”arrangör”). Man kan endast delta i tävlingen om man följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.


Vinst

Vinsten består av ett presentkort på 1000 sek på Lidl Sverige KB. En vinnare vinner ett presentkort på respektive plattform (Facebook och Instagram). Presentkortet kan användas i valfri Lidl-butik och till valfria varor. Vinnarna kommer att informeras personligen av Lidl. Vinsten skickas hem till vinnarna via post. Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden. Presentkortet är giltigt i 24 månader.


Vinnare

En vinnare på respektive plattform (Facebook och Instagram) dras slumpmässigt av anställda på Lidl Sverige KB. Beslutet kan ej överklagas. Vinnaren kommer att informeras personligen av Lidl Sverige KB via DM (Direct Message) på Instagram och via kommentar på Facebook.


Dataskydd

Ändamål och rättslig grund


Den information som samlas in inom ramen för Lidls tävling ”Lidl-löpet” används uteslutande för att tävlingen ska kunna genomföras. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter automatiskt. Den rättsliga grunden för datahanteringen vid tävlingar är artikel 6.1 f) (berättigat intresse).


Följande uppgifter behandlas om vinnarna av lotteriet:


• För- och efternamn,

• adress,

• e-postadress


Mottagare/kategorier av mottagare


Överlämning till tredje part sker endast i den mån det behövs för att kunna genomföra och hantera lotteriet (t.ex. utskick av vinsten via ett logistikföretag).


Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden


När lotteriperioden är slut och vinnarna har meddelats raderas deltagarnas personuppgifter. För materiella vinster lagras vinnarnas uppgifter under den lagliga garantitiden för att vid eventuella brister kunna åtgärda dessa eller genomföra ett byte.


Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd, kan du kontakta Lidls dataskyddsansvarige:


Lidl Sverige KB

Dataskyddsombud

Box 6087

177 45 Järfälla

Sverige

dataskydd@lidl.se


Dina rättigheterOm du vill utöva några av de dataskyddsrättsliga rättigheter som du är berättigad till, vänligen läs mer på https://www.lidl.se/dataskydd under avsnitt ”Dina dataskyddsrättigheter”.