Lotteriregler

Man kan endast delta i lotteriet om man följer nedanstående regler. Genom att delta samtycker deltagaren uttryckligen till dessa bestämmelser. Lotteriet är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”Lidl”).


  • Du deltar genom att svara på alla frågorna i kundundersökningen på www.lidl.se/tycktill.
  • För att kunna registrera dig för lotteriet krävs att du har genomfört ett köp på Lidl och sparat kvittot. Beloppet på kvittot har ingen betydelse.
  • Endast ett deltagande per lotteriperiod är tillåtet.
  • Vinnarna av lotteriet kommer att meddelas via mejl. Om vinnaren inte svarar inom fem arbetsdagar förbehåller vi oss rätten att utse en ny vinnare.
  • För att delta i lotteriet ska deltagaren vara minst 18 år och bosatt i Sverige.
  • Lidl:s anställda och deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen.


Lotteriperiod

Ett nytt lotteri och en ny lotteriperiod startar den första dagen varje månad och avslutas den sista dagen samma månad. Lidl förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl eller meddelande härom avsluta lotteriet i förtid.


Vinnare och vinst

  • 10 vinnare av 1000 kronor i värdecheckar


Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Alla vinnare meddelas per e-post via den e-postadress som angivits vid anmälan.Dataskyddsinformation


Se separat dataskyddsinformation för kundundersökningen och lotteri.