Lidl Plus Bonus

Bonus Lidl Plus

Nu får du bonus för alla dina registrerade köp i Lidl Plus. Du får direkt en bonuskupong som belöning varje gång du når en ny nivå i bonustrappan. Samtliga varor du handlar på Lidl förutom värdekort och pant är bonusgrundande om inget annat anges i villkoren för en ny påbörjad kalendermånad. När du uppnår en bonusnivå kommer bonuskupongen omedelbart finnas i Lidl Plus-appen och vara tillgänglig för användning på valfritt kommande köp. Tidsgräns för att lösa in dina bonuskuponger finns angiven på kupongen.

Handla för minst*Få bonuskupongTotalt insamlad bonus*
1000 kr10 kr10 kr
2000 kr25 kr35 kr
4000 kr50 kr85 kr
6000 kr75 kr160 kr
8000 kr140 kr300 kr

* gäller per kalendermånad

Totalsumman av dina inköpta varor ökar stapeln för din bonus och om du returnerar artiklar dras dessa av. Bonusgrundande belopp gäller endast under den aktuella kalendermånaden och din bonusstapel nollställs då ny kalendermånad inleds. Återstående tid för aktuell månad kan ses direkt i Lidl Plus-appen.

Max en erhållen bonuskupong kan användas vid varje köp och köpbeloppet måste minst uppgå till värdet av din bonuskupong. En bonuskupong kan användas tillsammans med andra kuponger och rabatter på enskilda produkter. Bonuskuponger kan dock inte användas tillsammans med andra kontant- eller procentrabatter på den totala köpesumman som erhålls genom Lidl Plus. Bonuskuponger kan heller inte lösas in mot kontanter.

Din erhållna bonuskupong kan inte användas för att ge rabatt på följande artiklar: alkoholhaltiga drycker, tobaksprodukter, pant eller presentkort.

Särskilda villkor för den aktuella kalendermånaden kan ses direkt i Lidl Plus-appen under den månad då bonusinsamlingen påbörjats.