Tävlingsvillkor för tävlingen ”#LidlPawPatrol”

Tävlingsregler

  • Du ska publicera ett eller flera inlägg avseende ditt deltagande i Paw Patrol-kampanjen. Vad du väljer att publicera om kampanjen är valfritt. Det kan ex. vara att du har börjat samla bonusmärken, går igenom samlingspacken, samlat ihop tillräckligt med bonusmärken till en Paw Patrol-kudde eller att du uppmanar andra att delta i kampanjen.
  • Tävlingen är begränsad till enbart Instagram-inlägg, stories inkluderas inte.
  • I samtliga inlägg taggar du @lidlsve samt använder hashtaggen #LidlPawPatrol. Tänk på att kontot måste vara publikt för att vi ska kunna se ditt bidrag.
  • Efter tävlingsperiodens slut väljs 5 stycken bidrag ut som vinnare av en jury. Juryns beslut kan inte överklagas. Juryn består av anställda på Lidl Sverige KB och av Lidl Sverige KB utsedda deltagare.
  • Anställda på Lidl och deras anhöriga kan tyvärr inte delta i tävlingen.
  • Vinnarna kommer att presenteras personligen i Lidls egna kommunikationskanaler. Genom att delta i tävlingen samtycker du till att tävlingsbidraget får användas fritt av Lidl Sverige KB.
  • För att delta i tävlingen skall användaren av Instagram-kontot vara minst 18 år.
  • Lidl förbehåller sig rätten att utesluta eller ta bort kommentarer från tävlingen som bedöms vara olagliga, oetiska, omoraliska, stötande eller strider mot Lidls policys.
  • Tävlingen hanteras enbart av Lidl Sverige KB och inte Instagram eller Facebook.
  • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

Tävlingsperiod

Tävlingen startar 2 september 2021 och avslutas 17 september 2021.

Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”arrangör”). Man kan endast delta i tävlingen om man följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.

 

Vinst

Vinsten består av biobiljetter till Paw Patrol filmen. 5 stycken personer vinner 4 stycken biobiljetter var. Vinnarna kommer att informeras personligen av Lidl via DM (Direct Message) på Instagram. Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden.

 

Vinnare

5 stycken vinnare utses av en jury bestående av anställda på Lidl Sverige KB och av Lidl Sverige KB utsedda deltagare. Juryns beslut kan ej överklagas. Vinnarna kommer att informeras personligen av Lidl via DM (Direct Message) på Instagram. Tävlingsbidraget från Instagram får fritt användas av Lidl Sverige KB.

 

Dataskydd

Den information som samlas in inom ramen för Lidls tävling ”#LidlPawPatrol” används uteslutande för att tävlingen ska kunna genomföras. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter automatiskt. Om du inom ramen för tävlingen beställer en prenumeration på Lidl Sverige KBs nyhetsbrev, godkänner du att dina uppgifter kan användas av Lidl Sverige KB i marknadsföringssyfte, i enlighet med Lidl Sverige KBs dataskyddsbestämmelser (http://www.lidl.se/dataskydd). Om du avbeställer prenumerationen på nyhetsbrevet raderas de sparade uppgifterna automatiskt. Följande uppgifter används inom ramen för applikationen:

 

• Användarens för- och efternamn, postadress samt e-postadress

 

Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd, kan du kontakta Lidls dataskyddsansvarige:

 

Lidl Sverige KB

Dataskyddsombud

Box 6087

177 45 Järfälla

Sverige

dataskydd@lidl.se