Våra tävlingsvillkor

Fullständiga tävlingsvillkor för tävlingen "Vinn två biljetter till handbolls-VM!"

Villkor och dataskyddspolicy för vinstdragning

I.           Villkor

1.     Behörighet att delta

Vinstdragningen sköts av Lidl Sverige (Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla). Fysiska personer bosatta i landet är berättigade att delta. Villkor för deltagande i vinstdragningen är installation av Lidl Plus-appen på din smartphone, skapande av ett konto, inlösning av QR-koden, aktivering av kupongen samt identifiering i kassan med hjälp av Lidl Plus-kort (i appen). För att delta i vinstdragningen krävs även att ett köpbelopp på minst 500 kr uppnås, som beskrivs i följande avsnitt 2.

Genom att skanna in QR-koden anses deltagarna ha accepterat användarvillkoren och bekräftat att de är minst 18 år gamla. Deltagare får inte delta för tredje parts räkning. Kampanjen kommer att genomföras under perioden från 26.12.2022 till 01.01.2023.

2.     Skanna QR-koden, deltagande i vinstdragningen

För att delta i tävlingen krävs inskanning av QR-koden, aktivering av kupongen och identifiering i kassan via Lidl Plus-appen. För att delta i tävlingen krävs att ett köpbelopp på minst 500 kr uppnås. Genom att skanna in QR-koden accepterar kunden tävlingsvillkoren samt bekräftar att hen vill delta i vinstdragningen.

3.      Urval och underrättelse om vinnarna

Vid deltagande i vinstdragningen kommer deltagarens kund-ID och vid vinst även hens förnamn/efternamn och telefonnummer eller e-postadress att skickas från Lidl Plus (som drivs av Lidl Stiftung & Co. KG) till Lidl Sverige. Vinnarna kommer att kontaktas av Lidl Sverige via telefon eller e-mail. Upprepat deltagande är ej möjligt.

4.     Fullständig lista över vinster

Vinster

Varje vinnare får 2 biljetter till en match samt en signerad matchtröja och ett presentkort laddat med 500 kr att handla för i en valfri Lidl butik.

- Sverige x Brasilien 12/1/2023 kl. 20.30 - Scandinavium Arena i Göteborg

- Sverige x Kap Verde 14/1/2023 kl. 20.30 - Scandinavium Arena i Göteborg

- Sverige x Uruguay 16/1/2023 kl. 20.30 - Scandinavium Arena i Göteborg

Presentkortet och den signerade matchtröjan skickas till vinnarna per post under januari.

5.     Övrigt

Vinster kan inte överföras till tredje part. Lidl Sverige är i allmänhet inte ansvarigt för riktigheten och fullständigheten av någon information som tillhandahålls. Deltagaren har ingen rätt till ersättning, skadestånd eller andra anspråk mot Lidl Sverige.

II.           Dataskyddspolicy

1.     Uppgifter om den personuppgiftsansvarige

Lidl Sverige är personuppgiftsansvarig för behandling av deltagarnas och vinnarnas personuppgifter. Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud som finns tillgängligt under dataskydd@lidl.se.

2.     Kategorier och ursprung för uppgifterna

För att genomföra vinstdragningen kommer följande personuppgifter att överföras till Lidl Sverige av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland: kund-ID för alla deltagare i vinstdragningen som registrerade sig på Lidl Plus och uppfyller kraven för att delta i vinstdragningen genom att ha skannat QR-koden, aktiverat, lösa in kupongen och handla för minst 500 kr; för- och efternamn samt telefonnummer och e-postadress till vinnarna.

3.     Syftet med databehandlingen/rättslig grund

Lidl Sverige kommer endast att använda de personuppgifter som samlats in i samband med deltagandet i vinstdragningen för att genomföra vinstdragningen (t.ex. vinnare att dra, meddela vinnare, skicka vinsten). Den rättsliga grunden för behandling i samband med vinstdragningar är artikel 6.1b) i dataskyddsförordningen (GDPR). Utan dessa uppgifter är det inte möjligt att delta i vinstdragningen.

4.     Mottagare/kategorier av mottagare

Data överförs endast till tredje part där detta är nödvändigt för genomförandet av vinstdragningen (t.ex. skicka priset via ett logistikföretag) eller för att publicera vinnarna genom ovan nämnda reklammedia. Utöver det överför vi inte uppgifterna till tredje part.

5.     Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden

I slutet av vinstdragningen och tillkännagivandet av vinnarna kommer deltagarnas personuppgifter att raderas. I händelse av icke-kontantpriser kommer vinnarens data att lagras under varaktigheten av lagstadgade garantianspråk för att initiera avhjälpande åtgärder eller ett utbyte i händelse av ett defekt, där så är relevant.

6.     De registrerades rättigheter

Deltagare har rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om dem. Dessutom har deltagare rätt att kräva radering eller begränsning av behandlingen av sina personuppgifter samt rätt att få uppgifterna i fråga i ett strukturerat format. Deltagare har rätt att när som helst invända mot databehandling som är nödvändig för att skydda Lidl Sverige eller en tredje parts legitima intressen. För mer information om registrerades rättigheter se https://www.lidl.se/dataskydd.

Tävlingsvillkor för tävlingen ”Lidl-jakten”

Tävlingsregler

•    För att vara med och tävla ska du leta upp priser som Lidl Sverige gömt i Stockholm.
•    Tävlingen är begränsad till en skattjakt med gömda priser som sker söndag den 20/11 2022.
•    Priserna har olika värde. Det finns tre priser av större värde och nio priser av mindre värde.
•    Ett pris per vinnare gäller.
•    När alla priserna är hittade avslutas tävlingen.
•    För att delta i tävlingen ska du vara minst 18 år.
•    Anställda på Lidl och deras anhöriga kan tyvärr inte delta i tävlingen.
•    Om du är en av vinnarna så kommer du i ditt hittade pris få information om hur du löser ut din vinst.
•    Tävlingen annonseras på Lidl Sveriges Instagram.
•    Tävlingen hanteras enbart av Lidl Sverige KB och inte Instagram.

Tävlingsperiod

Tävlingen äger rum 20 november 2022.

Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”arrangör”). Man kan endast delta i tävlingen om man följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.

Vinst

Vinsten består av Lidl merch samt presentkort på Lidl. Vinsten skickas hem till vinnarna via post. Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter.

Vinnare

Totalt kommer tre vinnare att hitta varsitt större pris och nio vinnare kommer hitta varsitt mindre pris. Vinnaren behöver själva kontakta Lidl och meddela sina kontaktuppgifter för att få sina vinster hemskickade.  

Dataskydd

Ändamål och rättslig grund

Den information som samlas in inom ramen för Lidls tävling ”Lidl-jakten” används uteslutande för att vinsterna ska kunna skickas hem till vinnarna. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter automatiskt. Den rättsliga grunden för datahanteringen vid tävlingar är artikel 6.1 f) (berättigat intresse).

Följande uppgifter behandlas om vinnarna av tävlingen:

•    För- och efternamn,
•    adress,
•    e-postadress

Mottagare/kategorier av mottagare

Överlämning till tredje part sker endast i den mån det behövs för att kunna genomföra och hantera tävlingen (t.ex. utskick av vinsten via ett logistikföretag).

Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden

När tävlingsperioden är slut och vinnarna har meddelats raderas deltagarnas personuppgifter. För materiella vinster lagras vinnarnas uppgifter under den lagliga garantitiden för att vid eventuella brister kunna åtgärda dessa eller genomföra ett byte.

Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd, kan du kontakta Lidls dataskyddsansvarige:

Lidl Sverige KB
Dataskyddsombud
Box 6087
177 45 Järfälla
Sverige
dataskydd@lidl.se

Dina rättigheter

Om du vill utöva några av de dataskyddsrättsliga rättigheter som du är berättigad till, vänligen läs mer på https://www.lidl.se/dataskydd under avsnitt ”Dina dataskyddsrättigheter”.

Tävlingsvillkor för tävlingen ”Halloween presentkort”

Tävlingsregler

•    Du ska gilla vårt inlägg där vi presenterar tävlingen och tagga den person som du vill fira Halloween med i kommentarerna.
•    Tävlingen är begränsad till ett Instagram-inlägg och ett Facebook-inlägg som postas av Lidl den 18/10 2022.
•    Efter tävlingsperiodens slut dras en vinnare på respektive plattform.
•    Anställda på Lidl och deras anhöriga kan tyvärr inte delta i tävlingen.
•    Vinnaren kommer att kontaktas via DM (Direct Message) på Instagram och via kommentar på Facebook.
•    För att delta i tävlingen skall användaren av Instagram/Facebook-kontot vara minst 18 år.
•    Lidl förbehåller sig rätten att utesluta eller ta bort kommentarer från tävlingen som bedöms vara olagliga, oetiska, omoraliska, stötande eller strider mot Lidls policys.
•    Tävlingen hanteras enbart av Lidl Sverige KB och inte Instagram/Facebook.

Tävlingsperiod

Tävlingen startar 18 oktober 2022 och avslutas 20 oktober 2022.

Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”arrangör”). Man kan endast delta i tävlingen om man följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.

Vinst

Vinsten består av ett presentkort på 500 sek på Lidl Sverige KB. En vinnare vinner ett presentkort på respektive plattform (Facebook och Instagram). Presentkortet kan användas i valfri Lidl-butik och till valfria varor. Vinnarna kommer att informeras personligen av Lidl. Vinsten skickas hem till vinnarna via post. Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden. Presentkortet är giltigt i 24 månader.

Vinnare

En vinnare på respektive plattform (Facebook och Instagram) dras slumpmässigt av anställda på Lidl Sverige KB. Beslutet kan ej överklagas. Vinnaren kommer att informeras personligen av Lidl Sverige KB via DM (Direct Message) på Instagram och via kommentar på Facebook.

Dataskydd

Ändamål och rättslig grund

Den information som samlas in inom ramen för Lidls tävling ”Halloween presentkort” används uteslutande för att tävlingen ska kunna genomföras. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter automatiskt. Den rättsliga grunden för datahanteringen vid tävlingar är artikel 6.1 f) (berättigat intresse).

Följande uppgifter behandlas om vinnarna av lotteriet:

•    För- och efternamn,
•    adress,
•    e-postadress

Mottagare/kategorier av mottagare

Överlämning till tredje part sker endast i den mån det behövs för att kunna genomföra och hantera lotteriet (t.ex. utskick av vinsten via ett logistikföretag).

Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden

När lotteriperioden är slut och vinnarna har meddelats raderas deltagarnas personuppgifter. För materiella vinster lagras vinnarnas uppgifter under den lagliga garantitiden för att vid eventuella brister kunna åtgärda dessa eller genomföra ett byte.

Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd, kan du kontakta Lidls dataskyddsansvarige:

Lidl Sverige KB
Dataskyddsombud
Box 6087
177 45 Järfälla
Sverige
dataskydd@lidl.se

Dina rättigheter

Om du vill utöva några av de dataskyddsrättsliga rättigheter som du är berättigad till, vänligen läs mer på https://www.lidl.se/dataskydd under avsnitt ”Dina dataskyddsrättigheter”.

Fullständiga tävlingsvillkor för tävlingen "Stämpelkortskampanj - vinn 500 kr"

Villkor och dataskyddspolicy för vinstdragning

I. Villkor

1. Behörighet att delta

Vinstdragningen sköts av Lidl Sverige (Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla). Fysiska personer bosatta i landet är berättigade att delta.

Villkor för deltagande i vinstdragningen är installation av Lidl Plus-appen på din smartphone, skapande av ett konto samt insamling av Lidl Plus stämplar som beskrivs i följande avsnitt 2.

Genom att delta i vinstdragningen anses deltagarna ha accepterat användarvillkoren och bekräftat att de är minst 18 år gamla. Deltagare får inte delta för tredje parts räkning.

Kampanjen kommer att genomföras under perioden från 10.10.2022 till 06.11.2022.

2. Samla stämplar, deltagande i vinstdragningen

Varje gång under kampanjperioden kunder gör ett köp och identifierar sig i kassan i en av de utvalda butiker via Lidl Plus-appen, kommer en Lidl Plus-stämpel automatiskt att krediteras i Lidl Plus-appen. Ett köpvärde på 100 kronor per köptillfälle motsvarar en Lidl Plus-stämpel. Så snart minst 5 Lidl Plus-stämplar har samlats in i appen kommer kunden att bli ombedd att bekräfta om hon/han vill delta i vinstdragningen. Bekräftelsen kommer att ges genom att klicka på "Skicka stämpelkort" knappen och är nödvändig för att delta i vinstdragningen.

3. Urval och underrättelse om vinnarna

Vid deltagande i vinstdragningen kommer deltagarnas kund-ID och vid vinst även deras förnamn/efternamn och telefonnummer eller e-postadress att skickas från Lidl Plus (som drivs av Lidl Stiftung & Co. KG) till Lidl Sverige.

Alla vinnare kommer att tilldelas en kupong i Lidl Plus-appen. Upprepat deltagande är möjligt. En deltagare kan bara vinna en vinst per vinstkategori. Vinster kan inte bytas mot kontanter.

4.  Fullständig lista över vinster

Vinster:

500 kr värdekupong

500 kronor att handla för vid ett köptillfälle. Ett köpbelopp på 500 kronor måste uppnås för att kupongen ska kunna gälla.

En gratis vara (välja mellan utvalda artiklar)

Gåvokupongen kommer att finnas tillgänglig 24 timmar efter inskickat stämpelkort. Max en kupong per kund.

Gäller i utvalda butiker.

5. Övrigt

Vinster kan inte överföras till tredje part. Lidl Sverige är i allmänhet inte ansvarigt för riktigheten och fullständigheten av någon information som tillhandahålls. Deltagaren har ingen rätt till ersättning, skadestånd eller andra anspråk mot Lidl Sverige.

II. Dataskyddspolicy

1. Uppgifter om den personuppgiftsansvarige

Lidl Sverige är personuppgiftsansvarig för behandling av deltagarnas och vinnarnas personuppgifter. Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud som finns tillgängligt under dataskydd@lidl.se.

2. Kategorier och ursprung för uppgifterna

För att genomföra vinstdragningen kommer följande personuppgifter att överföras till Lidl Sverige av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland: 

 • kund-ID för alla deltagare i vinstdragningen som registrerade sig på Lidl Plus och uppfyller kraven för att delta i vinstdragningen genom att ha samlat in de nödvändiga stämplarna;
   
 • för- och efternamn samt telefonnummer och e-postadress till vinnarna.
3. Syftet med databehandlingen/rättslig grund

Lidl Sverige kommer endast att använda de personuppgifter som samlats in i samband med deltagandet i vinstdragningen för att genomföra vinstdragningen (t.ex. vinnare att dra, meddela vinnare, skicka vinsten). Den rättsliga grunden för behandling i samband med vinstdragningar är artikel 6.1 b) i dataskyddsförordningen (GDPR). Utan dessa uppgifter är det inte möjligt att delta i vinstdragningen.

4. Mottagare/kategorier av mottagare

Data överförs endast till tredje part där detta är nödvändigt för genomförandet av vinstdragningen (t.ex. skicka priset via ett logistikföretag) eller för att publicera vinnarna genom ovan nämnda reklammedia. Utöver det överför vi inte uppgifterna till tredje part.

5. Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden

I slutet av vinstdragningen och tillkännagivandet av vinnarna kommer deltagarnas personuppgifter att raderas. I händelse av icke-kontantpriser kommer vinnarnas data att lagras under varaktigheten av lagstadgade garantianspråk för att initiera avhjälpande åtgärder eller ett utbyte i händelse av ett defekt, där så är relevant.

6. De registrerades rättigheter

Deltagare har rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om dem. Dessutom har deltagare rätt att kräva radering eller begränsning av behandlingen av sina personuppgifter samt rätt att få uppgifterna i fråga i ett strukturerat format. Deltagare har rätt att när som helst invända mot databehandling som är nödvändig för att skydda Lidl Sverige eller en tredje parts legitima intressen. För mer information om registrerades rättigheter se https://www.lidl.se/dataskydd.

Tävlingsvillkor för tävlingen ”Vinn handbollsbiljetter”

Tävlingsregler

 • Du ska gilla vårt inlägg där vi presenterar tävlingen och tagga den du önskar gå på handbollsmatchen med i kommentarerna.
 • Tävlingen är begränsad till enbart ett Instagram- och Facebook-inlägg som postas av Lidl den 13/9 2022.
 • Tävlingen avslutas den 16/9 2022.
 • Efter tävlingsperiodens slut dras tre vinnare per plattform som vinner två biljetter var.
 • Anställda på Lidl och deras anhöriga kan tyvärr inte delta i tävlingen.
 • Vinnarna kommer att kontaktas på Instagram respektive Facebook.
 • För att delta i tävlingen skall användaren av Instagram/Facebook-kontot vara minst 18 år.
 • Lidl förbehåller sig rätten att utesluta eller ta bort kommentarer från tävlingen som bedöms vara olagliga, oetiska, omoraliska, stötande eller strider mot Lidls policys.
 • Tävlingen hanteras enbart av Lidl Sverige KB och inte Instagram eller Facebook.

Tävlingsperiod

Tävlingen startar 13 september 2022 och avslutas 16 september 2022.

Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”arrangör”). Man kan endast delta i tävlingen om man följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.

Vinst

Vinsten består av två biljetter till handbollsmatchen Sverige vs. Brasilien på IFU Arena i Uppsala den 29 september. Vinnarna kommer att informeras personligen av Lidl på Instagram respektive Facebook. Vinsten skickas hem till vinnarna via post. Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Eventuell resa och boende ingår ej i vinsten utan bekostas av vinnarna själva.

Vinnare

Vinnarna väljs av anställda på Lidl Sverige KB. Beslutet kan ej överklagas. Vinnarna kommer att informeras personligen av Lidl Sverige KB på Instagram respektive Facebook.

Dataskydd

Ändamål och rättslig grund

Den information som samlas in inom ramen för Lidls tävling ”Vinn handbollsbiljetter” används uteslutande för att tävlingen ska kunna genomföras. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter automatiskt. Den rättsliga grunden för datahanteringen vid tävlingar är artikel 6.1 f) (berättigat intresse).

Följande uppgifter behandlas om vinnarna av lotteriet:

 • För- och efternamn,
 • adress,
 • e-postadress

Mottagare/kategorier av mottagare

Överlämning till tredje part sker endast i den mån det behövs för att kunna genomföra och hantera tävlingen (t.ex. utskick av vinsten via ett logistikföretag).

Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden

När tävlingsperioden är slut och vinnarna har meddelats raderas deltagarnas personuppgifter. För materiella vinster lagras vinnarnas uppgifter under den lagliga garantitiden för att vid eventuella brister kunna åtgärda dessa eller genomföra ett byte.

Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd, kan du kontakta Lidls dataskyddsansvarige:

Lidl Sverige KB
Dataskyddsombud
Box 6087
177 45 Järfälla
Sverige
dataskydd@lidl.se

Dina rättigheter

Om du vill utöva några av de dataskyddsrättsliga rättigheter som du är berättigad till, vänligen läs mer på https://www.lidl.se/dataskydd under avsnitt ”Dina dataskyddsrättigheter”.

 

Tävlingsvillkor för tävlingen ”Handla gratis i ett år med Lidl Plus”

Villkor och dataskyddspolicy för vinstdragning

 

I. Villkor

 
1.     Behörighet att delta

Vinstdragningen sköts av Lidl Sverige (Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Box 6087, 177 45 Järfälla). Fysiska personer bosatta i landet är berättigade att delta.

Villkor för deltagande i vinstdragningen är installation av Lidl Plus-appen på din smartphone, skapande av ett konto samt insamling av Lidl Plus stämplar som beskrivs i följande avsnitt 2.

Genom att delta i vinstdragningen anses deltagarna ha accepterat användarvillkoren och bekräftat att de är minst 18 år gamla. Deltagare får inte delta för tredje parts räkning.

Kampanjen kommer att genomföras under perioden från 01.07.2022 till 31.07.2022

2.     Samla stämplar, deltagande i vinstdragningen

Varje gång under kampanjperioden kunder gör ett köp och identifierar sig i kassan via Lidl Plus-appen, kommer en Lidl Plus-stämpel automatiskt att krediteras i Lidl Plus-appen. Ett köpvärde på 100 kronor per köptillfälle motsvarar en Lidl Plus-stämpel. Så snart minst 5 Lidl Plus-stämplar har samlats in i appen kommer kunden att bli ombedd att bekräfta om hon/han vill delta i vinstdragningen. Bekräftelsen kommer att ges genom att klicka på "Skicka stämpelkort"-knappen och är nödvändig för att delta i vinstdragningen.

3.      Urval och underrättelse om vinnarna

Vid deltagande i vinstdragningen kommer deltagarnas kund-ID och vid vinst även deras förnamn/efternamn och telefonnummer eller e-postadress att skickas från Lidl Plus (som drivs av Lidl Stiftung & Co. KG) till Lidl Sverige.

Alla vinnare kommer att meddelas via telefon och/eller e-post. Efter att ha blivit meddelad om en vinst kommer vinnaren att uppmanas att informera Lidl Sverige om alla kontaktuppgifter som behövs för att skicka eller överlämna vinsten. Om telefonnumret/e-postadressen är ogiltigt på grund av att felaktiga uppgifter lämnats, kommer anspråket på vinsten och deltagandet att raderas utan ersättning. Upprepat deltagande är möjligt. En deltagare kan bara vinna en vinst. Om ingen vinnare träder fram inom 21 dagar räknat från meddelandet eller om vinnaren inte är kontaktbar kommer detta att leda till att anspråket förfaller. Vinster kan inte bytas mot kontanter.

4.     Fullständig lista över vinster

Vinster:

3x Mat för ett år.
I priset ingår veckovisa kuponger i 52 veckor som skickas ut via Lidl Plus appen till ett värde av 1000 kr per vecka. Totalt vinstvärde uppgår till 52 000 kr.

10x Mat för en månad
I priset ingår veckovisa kuponger i fyra veckor som skickas ut via Lidl Plus appen till ett värde av 1000 kr per vecka. Totalt vinstvärde uppgår till 4 000 kr.

5.     Övrigt

Vinster kan inte överföras till tredje part. Lidl Sverige är i allmänhet inte ansvarigt för riktigheten och fullständigheten av någon information som tillhandahålls. Deltagaren har ingen rätt till ersättning, skadestånd eller andra anspråk mot Lidl Sverige.

 

   II.           Dataskyddspolicy

 

1.     Uppgifter om den personuppgiftsansvarige

Lidl Sverige är personuppgiftsansvarig för behandling av deltagarnas och vinnarnas personuppgifter. Lidl Sverige har utsett ett dataskyddsombud som finns tillgängligt under dataskydd@lidl.se.

2.     Kategorier och ursprung för uppgifterna

För att genomföra vinstdragningen kommer följande personuppgifter att överföras till Lidl Sverige av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland:

-         kund-ID för alla deltagare i vinstdragningen som registrerade sig på Lidl Plus och uppfyller kraven för att delta i vinstdragningen genom att ha samlat in de nödvändiga stämplarna;

-         för- och efternamn samt telefonnummer och e-postadress till vinnarna.

3.     Syftet med databehandlingen/rättslig grund

Lidl Sverige kommer endast att använda de personuppgifter som samlats in i samband med deltagandet i vinstdragningen för att genomföra vinstdragningen (t.ex. vinnare att dra, meddela vinnare, skicka vinsten). Den rättsliga grunden för behandling i samband med vinstdragningar är artikel 6.1 b) i dataskyddsförordningen (GDPR). Utan dessa uppgifter är det inte möjligt att delta i vinstdragningen.

Fotografier eller videor av vinnaren kommer att tas under vinstutdelningen; dessa publiceras tillsammans med vinnarens namn och hemort i arrangörens reklammedia (t.ex. pressmeddelande, lidl.se, personaltidning, Facebook). Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 f) GDPR. Arrangören har ett berättigat intresse av att marknadsföra sig själv och sina vinstdragningar; dessutom finns det ett allmänt intresse (särskilt från de andra deltagarnas sida) av att se att vinstdragningen äger rum och att vinster blir vunna.

4.     Mottagare/kategorier av mottagare

Data överförs endast till tredje part där detta är nödvändigt för genomförandet av vinstdragningen (t.ex. skicka priset via ett logistikföretag) eller för att publicera vinnarna genom ovan nämnda reklammedia. Utöver det överför vi inte uppgifterna till tredje part.

5.     Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden

I slutet av vinstdragningen och tillkännagivandet av vinnarna kommer deltagarnas personuppgifter att raderas. I händelse av icke-kontantpriser kommer vinnarnas data att lagras under varaktigheten av lagstadgade garantianspråk för att initiera avhjälpande åtgärder eller ett utbyte i händelse av ett defekt, där så är relevant.

6.     De registrerades rättigheter

Deltagare har rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om dem. Dessutom har deltagare rätt att kräva radering eller begränsning av behandlingen av sina personuppgifter samt rätt att få uppgifterna i fråga i ett strukturerat format. Deltagare har rätt att när som helst invända mot databehandling som är nödvändig för att skydda Lidl Sverige eller en tredje parts legitima intressen. För mer information om registrerades rättigheter se https://www.lidl.se/dataskydd.

Tävlingsvillkor för tävlingen ”Lidl Ishockeyutmaningen”

Tävlingsregler

 • Du deltar i tävlingen genom att registrera dina kontaktuppgifter i samband med att du spelar Lidls digitala spel ”Ishockeyutmaningen”.
 • Du måste registrera ditt namn, mailadress och telefonnummer för att kunna spela spelet.
 • Genom att delat så godkänner du tävlingsvillkoren och är införstådd med personuppgiftshanteringen som sker i samband med att du deltar i tävlingen.

Tävlingsperiod

Tävlingen varar under Ishockey-VM 2022.

Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”arrangör”). Man kan endast delta i tävlingen om man följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.

Vinst

Det utgår inga vinster i spelet.

Dataskyddsinformation

Syfte och typ av personuppgifter som behandlas

I samband med att du registrerar dig för att spela Lidls digitala spel ”Ishockeyutmaningen” behandlar vi ditt för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6(1)(f) GDPR (berättigat intresse). Lidls berättigade intresse att kunna genomföra tävlingen väger tyngre än ditt intresse att inte få dina personuppgifter behandlade. Denna bedömning grundar sig framförallt i att personuppgifterna insamlas frivilligt.

Mottagare/kategorier av mottagare

Nämnda personuppgifter kan delas inom Lidl-koncernen för administrativa ändamål.

Överföringen baseras på Lidl Sveriges berättigade intresse, enligt art. 6(1)(f) GDPR, där Lidl Sveriges intresse att kunna dela personuppgifter för administrativa ändamål respektive marknadsföra Lidls verksamhet bedöms väga tyngre än den registrerades rätt att inte få sina personuppgifter behandlade.

Lidls digitala spel ”Ishockeyutmaningen” ligger på plattformen Amazon Web Services vars servrar är placerade i Europa. Tillgång till dessa servrar har Counter Noise Agency AB.

Lagringstid/kriterier för att bestämma lagringstid

Publicerade personuppgifter i de interna kanalerna sparas som huvudregel tillsvidare.

Har du frågor kring dataskydd eller vill utöva dina rättigheter?

Vid eventuella frågor kring Lidls dataskyddsarbete eller för att utöva av dina rättigheter enligt GDPR kan du kontakta vår kundtjänst:
https://kundportal.lidl.se/SelfServiceSE/s/contactsupport eller

Lidls dataskyddsombud:
Lidl Sverige KB
Dataskyddsombud
Box 6087
175 06 Järfälla
dataskydd@lidl.se

Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt enligt GDPR har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den ansvariga tillsynsmyndigheten.