Tävlingsvillkor för tävlingen ”Bi- och insektshotell”

Tävlingsregler

 • Du ska ge ditt bästa tips på hur man kan agera för att främja biologisk mångfald.
 • Bidraget ska publiceras på tävlingsposten på Lidl Sveriges Instagram och Facebook.
 • Du får tävla med flera bidrag genom att lämna flera kommentarer.
 • Anställda på Lidl och deras anhöriga kan tyvärr inte delta i tävlingen.
 • Vinnaren kommer att presenteras personligen och vinsten skickas till vinnaren.
 • För att delta i tävlingen behöver du vara minst 18 år.
 • Lidl förbehåller sig rätten att utesluta eller ta bort kommentarer från tävlingen som bedöms vara olagliga, oetiska, omoraliska, stötande eller som strider mot Lidls policys.
 • Tävlingen hanteras enbart av Lidl Sverige KB och inte Instagram eller Facebook.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Genom att delta i tävlingen samtycker du till att tävlingsbidraget får användas fritt av Lidl Sverige KB samt att som eventuell vinnare delta i eventuell fototagning och videoupptagning vid ”Bi- och insektshotell”, att detta material får användas fritt av Lidl Sverige KB. Materialet kan komma att användas på Lidls facebooksida, Lidls instagramkonto, Lidls youtubekonto, lidl.se, Lidls nyhetsbrev, i Lidls reklamblad, Lidls intranät och Lidls pressrum.
   

Tävlingsperiod

Sista dagen att tävla är söndagen 30/5 2021.

Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Lidl Sverige KB (nedan kallad: ”arrangör”). Du kan endast delta i tävlingen om du följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker du uttryckligen till dessa bestämmelser. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.

 

Vinst

Vi utser fem vinnare som får ett bi- och insektshotell.
Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden.

 
Vinnare

Fem vinnare utses av en jury bestående av respresentanter från Lidl Sverige KB. Juryns beslut kan ej överklagas. Vinnarna meddelas via Lidl Sveriges konton på Instagram och Facebook.

 


Samtycke till fototagning och videotagning

Vinnaren går med på att delta i eventuell fototagning och videoupptagning samt att detta material får användas fritt av Lidl Sverige KB. Materialet kan komma att användas på Lidls facebooksida, Lidls instagramkonto, Lidls youtubekonto, lidl.se, Lidls nyhetsbrev, i Lidls reklamblad, Lidls intranät och Lidls pressrum. Särskilt bildavtal tillkommer.

 

Dataskydd

Den information som samlas in inom ramen för Lidls tävling ”Bi- och insektshotell” används uteslutande för att tävlingen ska kunna genomföras. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter automatiskt. Om du inom ramen för tävlingen beställer en prenumeration på Lidls nyhetsbrev, godkänner du att dina uppgifter kan användas av Lidl Sverige KB i marknadsföringssyfte, i enlighet med Lidl Sveriges dataskyddsbestämmelser (http://www.lidl.se/dataskydd). Om du avbeställer prenumerationen på nyhetsbrevet raderas de sparade uppgifterna automatiskt. Följande uppgifter används inom ramen för tävlingen:

 

• Användarens för- och efternamn, postadress samt e-postadress

 

Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd, kan du kontakta Lidls dataskyddsansvarige:

 

Lidl Sverige kommanditbolag

Dataskyddsombud

Box 6087

177 45 Järfälla

Sverige

 

dataskydd@lidl.se