1 Tillämpningsområde och relation till andra bestämmelser

Dessa allmänna villkor för Lidl Plus (”allmänna villkor”) reglerar deltagandet i kund-programmet Lidl Plus (hädanefter kallat ”tjänsten”) genom att använda den mobila Lidl Plus-appen (”Lidl Plus-appen”), samt att reservera produkter (”reservationsfunkt-ionen”) via Lidl Plus-appen. Tjänsten drivs av Lidl Stiftung & Co. KG (hädanefter kallat ”Lidl Stiftung” eller ”vi”). Däremot har Lidl Stiftung rätt att involvera underleverantö-rer och/eller andra Lidl-företag hädanefter i samband med Lidl Stiftung kallade ”Lidl-företag” eller ”Lidl”) för att tillhandahålla tjänsten. Viss databehandling kräver in-blandning från Lidl-koncernen (hädanefter kallad ”företagsgruppen”). Tjänsten riktas mot konsumenter (hädanefter kallade ”användare” eller ”du”), som vill reservera produkterna via Lidl Plus-appen och/eller som vill erhålla anpassad information från Lidl om erbjudanden och specialerbjudanden från Lidl och utvalda samarbetspartner, som i största möjliga grad motsvarar respektive persons intressen. Användningen av Lidl Plus-appen syftar också till att användare ska få mer relevant innehåll och att Lidl inte skickar sådant innehåll som är ointressant för användaren. Notera att alla tjänster nedan inte nödvändigtvis erbjuds i det aktuella Lidl-landet än, i detta fall Sverige. Grunden för att fastställa relevant innehåll är köp- och användarbe-teende avseende produkterna och tjänsterna från Lidl-företagen, enligt vad som besk-rivs nedan. Tjänsten görs tillgänglig på grundval av följande villkor. Du kan hämta och spara eller skriva ut aktuella, gällande allmänna villkor när som helst på vår hemsida. Vi sparar inte avtalstexten efter att avtalet fullgjorts.


För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Acrobat Reader.

2 Villkor för deltagande

Du måste vara 18 år gammal och konsument för att registrera dig för vår tjänst. Del-tagande sker enbart för privat bruk. Kommersiellt deltagande är uteslutet.

3 Registrering, konto och fullgörande av avtal

För att använda vår tjänst måste du skapa ett konto.


Du binder dig att registrera dig för tjänsten och att använda den funktionsomfattning tjänsten har genom att klicka på knappen ”Fortsätt” i appen och tillhandahålla all in-formation som behövs, ange användarnamn och lösenord för ditt Mitt Lidl-konto (”inloggningsuppgifter”) och klicka på knappen ”SLUTFÖR REGISTRERING” (”erbjudande”). Du kommer inte att ådra dig några kostnader som ett resultat av detta erbjudande. Tills du klickar på knappen ”Fortsätt” kan du avbryta registreringsprocessen när som helst eller ändra informationen du angivit genom att radera, lägga till eller korrigera den information du lagt till i de olika fälten eller genom att stänga appen. Efter att du slutfört registreringsprocessen kan du ändra informationen du angivit i ditt per-sonliga konto när som helst.


Vid mottagande av erbjudandet att ingå avtalet skickar vi en bekräftelse på mottagande av erbjudandet (”orderbekräftelse”) till den e-postadress du angav under registreringen. Denna orderbekräftelse representerar också vårt godkännande av erbjudandet (”ingående av avtal”) och innehåller en verifieringslänk. Tjänsten kan användas så snart du mottagit orderbekräftelsen.


Eftersom vi erbjuder tjänsten frivilligt och till ingen kostnad för dig, har vi rätt att neka skapandet av ett konto i enskilda fall utan att ange en orsak.


E-postadressen och mobilnumret som du anger får inte vara allokerade till ett annat konto. Det är heller inte tillåtet att ange en e-postadress, mobilnummer eller andra kontaktuppgifter som inte tillhör dig, särskilt så kallade ”utskicksadresser”. Du måste förvara dina uppgifter säkert. Det är inte tillåtet att låta andra personer få åtkomst till ditt konto.


All interaktion med Lidl som sker via ditt konto tillskrivs dig. Det är också fallet om en tredje person agerar via ditt konto, om den tredje personen kunde använda ditt konto på grund av ditt försumliga beteende. Det är din plikt att informera oss omedelbart om all obehörig användning av ditt konto och att ändra dina åtkomstuppgifter om du misstänker att ditt konto har använts av andra personer.


Du har följande alternativ att registrera dig för Lidl Plus:


  • Via vår Lidl Plus-app, som är tillgänglig för olika mobilplattformar.


Under registreringen tilldelas du automatiskt ett kundnummer.


4 Föremål för tjänsten när du använder Lidl Plus-appen

Detta avsnitt gäller endast för användning av Lidl Plus-appen. ”Användning av Lidl Plus-appen” inom dessa villkor innebär användningen av Lidl Plus-appen från första inloggningen på ditt Lidl Plus-konto, vilket kan ske automatiskt efter lyckad registrering. För användning av reservationsfunktionen gäller avsnitt 6. Observera att du endast kan använda hela användningsområdet för tjänsten om du använder Lidl Plus-appen. Om du inte använder Lidl Plus-appen kommer reservationsfunktionen inte att vara tillgänglig för dig.


4.1 Skräddarsydd information

Syftet med tjänsten när du använder Lidl Plus-appen är att skicka eller visa dig inform-ation i Lidl Plus-appen som är så skräddarsydd efter dina behov som möjligt och – i den mån det är möjligt – också utforma våra erbjudanden och tjänster för dig på ett personligt sätt.


Att vara med i Lidl Plus är kostnadsfritt.


Med Lidl Plus drar du nytta av ett brett sortiment av tjänster som är skräddarsydda efter dina behov när du använder Lidl Plus-appen. Detta innehåller bland annat erbjudanden som särskilt matchar dina behov och önskemål, deltagande i tävlingar, rabatter och specialerbjudanden. För att uppfylla detta kommer vi att försöka fastställa dina intressen och preferenser avseende produkter och tjänster som erbjuds av Lidl.


Om vi ber om ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter enligt vad som beskrivs nedan, kommer den berörda informationen endast att behandlas i syftena för Lidl Plus om du har givit ditt samtycke.

4.2 Datainsamling och lagring

Grunden för fastställande av erbjudanden lämpliga för dig tillhandahålls av de uppgifter som anges i följande stycke:

4.2.1 Registrering för Lidl Plus

Som en del av registreringsprocessen begär vi följande kunduppgifter: förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, mobilnummer och föredragen Lidl-butik. Det är frivilligt att ange: titel, kön och din hemadress (gata, husnummer, postnummer, stad och land). Funktionen för geografisk lokalisering på din mobila enhet kan användas för att ställa in föredragen butik.


4.2.2 Data från Mitt Lidl

Om du frivilligt har tillhandahållit vissa uppgifter om dina omständigheter och intressen i ditt Mitt Lidl-konto, samlar vi också in dessa uppgifter som del av Lidl Plus.

4.2.3 Butiksbesök

När du under ditt butiksbesök identifierar dig antingen vid kassan, registrerar vi vilken butik du besökte, de produkter som köpts efter summa, typ och pris, vilka kuponger som använts, kvittots totala summa, den genomsnittliga summan för dina kvitton under en tidsperiod, hur ofta du gör inköp samt tiden för betalningsprocessen och betalningstypen. Med allokeringen av ditt köp till ditt kundkonto uppfyller vi syftet i stycke 4.1, t.ex. att kunna ge dig erbjudanden särskilt anpassade till dina preferenser och intressen samt att erbjuda dig att ta del av specialerbjudanden.


Vid kassan kan du identifiera dig antingen med ditt digitala kundkort eller med det mobilnummer som angivits vid registreringen. Kuponger i Lidl Plus tas endast med i kassaprocessen om du har aktiverat dem i appen under ”Kuponger” först.


4.2.4 Kundtjänst

När du kontaktar kundtjänsten för Lidl-företagen behandlar vi de uppgifter som du tillhandahåller i detta sammanhang.


4.2.5 Användning av appen

När du använder Lidl Plus-appen samlar vi in uppgifter om butiken där du handlar. Dessutom samlar vi in uppgifter om allt innehåll som visas i appen såsom aktiverade kuponger, dina aviseringsinställningar, deltagande i lotterier, visade artiklar och din valda huvudbutik. Vi samlar också in uppgifter om din interaktion med appen såsom besökta sektioner, vilka skärmar som visas under varje session, antalet klick och bläddring. Dessutom behandlar vi ditt kund-ID (lojalitets-ID), information om vilken operativsystemversion du använder, enhetsidentifiering, systemspråk och det valda landet, samt vilken appversion du använder. Vi samlar den informationen om din app-användning delvis endast under förutsättning av ditt samtycke enligt dataskyddslag-stiftningen Se vår dataskyddspolicy.


4.2.6 Produktreservation

Om du reserverar produkter via Lidl Plus-appen och köper dem i din lokala butik samlar vi också in information om din användning av vår reservationstjänst och de köpta produkterna.


4.2.7 Inloggningsinformation

Dina inloggningsuppgifter sparas och används för att genomföra inloggningen. Så att du inte ska behöva logga in igen varje gång du öppnar Lidl Plus-appen, sparas din inloggningsinformation i Lidl Plus-appen (krypterad) tills du loggar ut från kontot.


4.2.8 Erbjudanden från partner

I Lidl Plus-appen kommer du ibland, t.ex. som en del av rabatterbjudanden, ha möjlighet att få specialerbjudanden från samarbetspartner. Allmänt sett innehåller dessa erbjudanden ett generiskt eller individuellt identifieringsnummer (i följande kampanj-kod) tilldelat av partnerföretaget, som du måste presentera eller som läses när du löser in kupongen, m.m. hos samarbetspartnern. I vissa fall måste du identifiera dig som Lidl Plus-kund med ditt digitala kundkort istället för kampanjkoden för att utnyttja erbjudandet. Kupongerna är inte vårt erbjudande, mottagande och användning av dessa erbjudanden omfattas därför uteslutande av villkoren och informationen om dataskydd för den berörda samarbetspartnern. På grund av det kan partnererbjudanden ändras och/eller tas bort från tid till annan av samarbetspartnern som lämnade erbjudandet. Partnerföretagen kommer att informera oss om när kuponger, kampanjkoder, m.m. löses in. I den mån funktionen ”Erbjudanden från partner” innehåller externa länkar (hyperlänkar) till tredje parts webbplatser, är dessa länkade webbplatser uteslutande föremål för den berörda operatörens innehållsansvar.


Om ett specialerbjudande beviljas inom Lidl Plus för underleverantörstjänster från våra samarbetspartner kommer de senare att ge oss dina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) så att vi kan tilldela erbjudandet på ett korrekt sätt till ditt konto.


4.2.9 E-mobilitet

Allmänt

Via Lidl Plus-appen har du också alternativet att använda laddstationer som tillhandahålls av Lidl Sverige KB (”operatören”). För att köpa el måste motsvarande avtal med operatören ingås. För att påbörja laddningsprocessen med Lidl Plus-appen vid en av de här laddstationerna måste du använda Lidl Plus-appen för att identifiera dig vid respektive laddstation och starta laddningsprocessen. Anslut ditt elfordon till laddningspunkten och välj önskad laddningspunkt i din app innan du startar laddningsprocessen


Dessa villkor för deltagande gäller inte för köp av el och användning av laddningspunkter. Endast specifika villkor för respektive operatör gäller.

4.2.10 Betalning med mobiltelefon

Allmänt

Lidl Plus-appen ger dig också åtkomst till en mobil betalningstjänst (”Lidl Pay”), varvid du har alternativet att registrera ditt bankkort/kreditkort för att komfortabelt betala dina köpta varor eller tjänster genom att använda din mobila enhet vid olika betalningsställen (t.ex. kassa, m.m.). Du kan använda kredit- eller bankkort från Visa, Mastercard och Maestro för denna tjänst. Användningen av den mobila betalningstjänsten är därför uteslutande föremål för villkoren och dataskyddsinformationen för den relevanta Betalningstjänstleverantören. Den registrering som krävs för Lidl Plus-appen sker i en skyddad miljö för den Betalningstjänstleverantör som berörs.


Kortregistreringsprocessen

Du kan spara flera kredit-/bankkort att använda i Lidl Pay. Innan du lägger till ett kort för första gången, ombes du att skapa en personlig PIN-kod. Denna PIN-kod motsvarar inte PIN-koden för ditt kreditkort, utan du kan välja fritt. Om du använder andra autentiseringsprocesser, kan användarvillkoren och dataskyddsinformationen för respektive leverantör också gälla (exempelvis avseende TouchID- eller FaceID-funktioner från Apple). När den första kortregistreringen har definierats eller ytterligare kort har lagts till, omdirigeras du till Betalningstjänstleverantörens webbplats för kortregistrering inuti appen. Här kan du ange nödvändiga uppgifter (kortnummer, giltighet, kortverifieringsnummer (CVV2)). När registreringen är bekräftad i formuläret, genereras en så kallad token efter att uppgifterna kontrollerats av Betalningstjänstleverantören, denna token sparas i din Lidl Plus-kundprofil. Denna token är en identifierare som inte inne-håller någon kortinformation och endast används av Betalningstjänstleverantören för att tilldela det registrerade kortet till ditt kredit-/bankkort under en transaktion.


Om kortregistreringen lyckas kommer Betalningstjänstleverantören skicka oss de första 6 eller 8 siffrorna (beroende på längden på ”Bank Identification Number”) och de senaste 4 siffrorna i ditt kortnummer, samt utgångsdatum och tilldela det till ditt Lidl Plus-kundkonto utöver token.


Betalningsprocessen

När du använder ditt digitala Lidl Plus-kundkort kan du använda ett reglage för att specificera att du vill använda betalning med mobiltelefon i kassan. Denna inställning be-hålls till dess att du ändrar den igen. Om du har valt betalning med mobiltelefon, måste du ange din PIN-kod före varje betalningstransaktion för att generera en digital kod. Koden är giltig i 15 minuter. Efter 15 minuter måste du skapa en ny kod.


Under betalningsprocessen skickas den token som identifierar ditt kreditkort till betalningstjänsten och Betalningstjänstleverantören tillsammans med det belopp som ska betalas och annan transaktionsspecifik information. När Betalningstjänstleverantören bekräftar transaktionen kommer ditt köp av varor eller tjänster att genomföras och du kommer att få ett kvitto med relevanta kredit- eller bankkorttransaktionsdetaljer som med vilket köp av varor eller tjänster med bankkort som helst.


För att kunna genomföra betalningsprocessen i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna i direktivet (EU) 2015/2366 (”PSD 2”), gällande nationell, införlivande lag-stiftning och den delegerade förordningen (EU) 2018/389, använder vi våra tjänsteleverantörer för att möjliggöra att ditt kreditinstitut eller din betalningsmetod eller det utfärdande kontoret av din betalningsmetod (såsom ditt bank- eller kreditkort) kan utföra kundautentiseringar och preliminära riskanalyser för att kunna bedöma behovet av sådan kundautentisering. Detta är för att säkerställa att du själv använder betalningsmetoden, och inte en annan person med felaktiga avsikter. Denna information relaterar i synnerhet till dina personuppgifter, den aktuella transaktionen och ditt tidigare betalningsbeteende.


Omsorg i att hantera PIN-koden

Du är skyldig att (1) inte ge PIN-koden du skapat för betalning med mobiltelefon vidare till tredje parter, (2) spara den separat från din mobiltelefon och i synnerhet att (3) inte spara den i t.ex. anteckningsfunktionen i din telefon.


Blockera Lidl Pay

Vi har i synnerhet rätt att blockera Lidl Pay för dig i följande fall:


  • om detta är nödvändigt för att skydda våra eller Betalningstjänstleverantörens berättigade intressen
  • i händelse av missbruk eller bedräglig användning av Lidl Plus-appen eller Lidl Pay eller om det finns misstanke om missbruk eller bedräglig användning av Lidl Plus-appen eller Lidl Pay
  • om PIN-koden för Lidl Pay har angivits felaktigt fem gånger i följd.

Blockering av Lidl Pay innebär att du inte längre kommer att kunna göra betalningar via Lidl Pay. Vi kommer informera dig om alla blockeringar av Lidl Pay om så är möjligt före blockering, med angivelse av orsak. Detsamma gäller för upplåsning.


Glömd PIN-kod

I händelse av att du inte kommer ihåg din Lidl Pay PIN-kod kan du ändra din PIN-kod och bestämma en ny utan att förlora de data du angivit.


Beroende på vilka betalningsuppgifter de sparat för Lidl Pay måste du göra en enkel eller dubbel säkerhetskontroll för att ange en ny PIN-kod. Säkerhetskontrollen kan inkludera frågor om betalningsuppgifter, validering av mobiltelefonen eller annan in-formation såsom utgångsdatum i ditt registrerade betal- eller kreditkort.

4.2.11 Onlinebutik/andra digitala tjänster

Vi får information från Lidl om din användning av Lidl-onlinebutiken eller andra appar, webbplatser eller digitala tjänster som tillhör gruppen med företag såsom klicka och hämta-tjänster, blomsterbutiker, resebokningar, onlinekvitton, fotograferingstjänster, Mr. Cuisine-appen, Lidl Home-appen, m.m. (särskilt utvalda och köpta produkter, betalnings- och leveransmetodsinformation, din användning av sådana digitala tjänster, kupongerna du har löst in, kupongbeloppet, m.m.) och tilldelar dem, om möjligt, till din adress, din e-postadress eller ditt kundnummer. Dessutom kommer de insamlade detaljerna att matchas med uppgifterna om dina inköp i den fysiska butiken för att kunna ge dig erbjudanden som är speciellt utformade efter dina preferenser och intressen, för att erbjuda dig deltagande i specialerbjudanden och för att bättre skräddarsy eventuell annonsering, i form av nyhetsbrev.

4.2.12 Nyhetsbrev från andra tjänsteleverantörer

Om du dessutom gav ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet från onlinebutiken eller andra tjänster som beskrivs i föregående stycke och som drivs av gruppen med företag kan vi få information från nämnda företag om ditt användarbeteende i förhållande till nyhetsbrevet, inklusive information såsom tidpunkten när nyhetsbrevet öppnades, länkar eller områden som du klickar på, varaktighet och användningsfrekvens.

4.2.13 Nyhetsbrev/push-meddelanden/sms

Dessutom samlar vi in information om ditt användarbeteende i förhållande till nyhetsbrevet och annan information som vi skickar dig som push-meddelanden eller sms, sparar och om möjligt tilldelar det till dig eller din e-postadress eller kundnummer. I samband med detta samlar vi in information om när du öppnade meddelandet, länkar eller områden du klickar på, valda produkter, tid, varaktighet och användningsfrekvens.

4.3 Dataanalys

Uppgifterna som beskrivs i 4.2 slås samman i vår databas. Vi utvärderar uppgifterna i syfte att hitta sådan information om dina intressen, så att vi bara skickar eller visar information som är relevant för dig. För att fastställa möjliga produktintressen använder vi också matematiska statistiska metoder. Därför jämförs dina personuppgifter med uppgifter från andra kunder. På grundval av denna jämförelse kan vi sedan härleda vilka andra produkter och kampanjer med andra kunder med jämförbara intressen också kan vara av intresse för dig eller andra kunder. Lidl tar dock inte juridiskt ansvar för att databehandlingen alltid kommer att fungera på exakt det beskrivna sättet och att du bara får erbjudanden som intresserar dig. Dessutom skapar vi analyser om din användning av appen samt användarsegmenteringsprofiler. Vi associerar denna information med dig i de reklamsyften som täcks av detta avtal. Vi får också generella insikter i hur vi ska optimera vår app och hur framgångsrika våra reklam-kampanjer är. Vi tillhandahåller våra reklampartners med statistiskt behandlade anonyma data avseende framgången för deras reklamkampanjer i faktureringssyfte. Våra reklampartners kan inte spåra den informationen tillbaka till dig personligen.


Ej inkluderat i utvärderingen är särskilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i artikel 9.1 GDPR.


5 Allmänna villkor för användande av tjänsten

Detta avsnitt gäller endast när du använder Lidl Plus-appen (enligt definitionen i avsnitt 4 i dessa villkor). För användning av reservationsfunktionen gäller avsnitt 6. Observera att du endast kan använda hela användningsområdet för tjänsten när du använder Lidl Plus-appen.


För att använda tjänsten Lidl Plus krävs ett giltigt mobilnummer, en e-postadress och ett Mitt Lidl-konto.


För att även använda Lidl Plus-appen måste deltagaren ladda ner programvaran från en appbutik. Specifika programvaruversioner finns tillgängliga för olika typer av mobiltelefoner. Av tekniska skäl är det kanske inte möjligt att erbjuda en lämplig programvara för vissa typer av enheter. Om det inte finns någon lämplig programvara för deltagarens mobiltelefon kan denna deltagare inte använda tjänsterna på den relevanta enheten. Lidl Stiftung kommer dock att anstränga sig för att erbjuda programvaran för så många olika mobilmodeller som möjligt. På grund av det ständigt föränderliga produktutbudet på marknaden för mobila enheter kan Lidl Stiftung inte erbjuda en aktuell lista över alla mobiltelefoner som är lämpliga för att använda tjänsterna.


Installation av programvara och användande av tjänsterna förutsätter regelbundna dataöverföringar från deltagarens mobiltelefon. Volym och frekvens av data som överförs beror på typen och omfattningen av användningen av tjänsten. Anslutningskostnaderna för dataöverföringen bärs av deltagaren. Volymen beror på vilket avtal deltagaren har med sin relevanta mobilleverantör.


Kostnaden för att upprätta en internetanslutning och dess underhåll på användarsidan ingår inte i Lidl Stiftung-tjänsten. Detta ansvar ligger på avtalet mellan deltagaren och dennes internetleverantör.


Användandet av tjänsten Lidl Plus förutsätter också tillräcklig batterinivå och ljusstyrka på skärmen för att skanna QR-koden under utcheckningsprocessen.


Deltagaren är skyldig att installera uppdateringar som erbjuds av Lidl. De kommer att informeras om detta medan de använder programvaran. Användande av tjänsten Lidl Plus på manipulerade slutenheter (t.ex. genom jailbreaking/rooting) är inte tillåten.


6 Reservationens funktion

För användning av reservationsfunktionen gäller avsnitt 6. Reservation är endast till-gänglig i Lidl Plus-appen.


6.1 Ämne

Reservationsfunktionen gör att du kan reservera de produkter som specificeras mer i detalj i Lidl Plus-appen och sedan hämta dem i den lokala butik du väljer. För att göra detta måste du först registrera dig för tjänsten via Lidl Plus-appen i enlighet med avsnitt 3. Observera att vissa produkter i vårt sortiment endast är tillgängliga under en begränsad tid. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst begränsa eller avaktivera reservationsfunktionen i Lidl Plus-appen utan föregående meddelande.


6.2 Reservationens icke-bindande karaktär

Reservationer är kostnadsfria och icke-bindande. En reservation ger inte upphov till några huvudsakliga avtalsförpliktelser, det vill säga att en reservation varken förpliktar dig att köpa eller ger upphov till ett krav från din sida för presentation eller överföring av produkterna.


6.3 Reservationsprocessen

Reservationsfunktionen i Lidl Plus-appen visar dig automatiskt de produkter som finns i din valda butik. Om produkterna inte är tillgängliga i den utvalda butiken har du möjlighet att byta till en annan butik. Du gör en reservation genom att först välja produkten i önskad mängd i Lidl Plus-appen och klicka på ”Reservera” för att lägga produkten i varukorgen. I varukorgen kan du fortfarande ändra mängden av de valda produkterna eller ta bort produkter från varukorgen. Reservationen genomförs så fort du klickar på ”Reservationsbekräftelse” i varukorgen. Du kommer då att få en bekräftelse på mottagandet av din reservation till den e-postadress du angav vid registreringen. Så fort de reserverade produkterna har lagts in i butiken och är klara för avhämtning får du en hämtningsavisering via e-post. Den exakta lagringstiden för dina reserverade pro-dukter i den valda butiken finns i Lidl Plus-appen samt i hämtningsmeddelandet. Det går inte att förlänga tiden produkten förvaras i butiken. Du kan också spåra statusen för din reservation när som helst i appen.


6.4 Hämtning och köp i butik

För att hämta dina reserverade produkter kan du kontakta en filialanställd i den valda butiken och informera dem om ordernumret på reservationen, som finns i din Lidl Plus-app, reservationsbekräftelsen eller i din hämtningsavisering. Köpet av de reserverade produkterna sker sedan genom betalning av produkterna på plats i butikens kassaområde. Kontraktspartner är Lidl-företaget som driver den valda butiken.


6.5 Efterföljande ändring och annullering av reservationen

Du kan ändra eller avboka helt eller festa reservationen när som helst i avsnittet ”Din reservation” i Lidl Plus-appen genom att klicka på knappen ”Ändra” respektive ”Avbryt reservation”. Genom att klicka på knappen ”Ändra” annulleras din tidigare reservation och alla dina ursprungligen reserverade produkter kommer att läggas till i varukorgen igen. Du kan sedan redigera varukorgen och bekräfta reservationen igen genom att klicka på ”Reservationsbekräftelse”. Om reservationen inte bekräftas på nytt kommer inga produkter att reserveras. Efter varje ändring eller avbokning av din reservation kommer du att få ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress du angav vid registreringen.


Som ett alternativ till avbokning eller om avbokning av reservationen inte längre är tekniskt möjlig eftersom reservationen inte längre är i statusen ”under förberedelse”, kan du också låta reservationen upphöra att gälla genom att inte hämta de reserverade produkterna inom den förvaringsperiod som anges i klausul 6.3.


6.6 Historik

Så länge reservationsfunktionen är aktiv i Lidl Plus-appen kommer dina reservationer att visas på ditt konto.


7 Dina skyldigheter

Du måste


  • ange korrekt information vid registreringen och uppdatera din profil
  • hålla ditt lösenord hemligt och ändra det i händelse av missbruk eller miss-tanke om missbruk
  • använda tjänsten i enlighet med tillämpliga rättsliga föreskrifter.


8 Ångerrätt

8.1 Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange skäl. Ångerfristen är 14 dagar från dagen för avtalets ingående.


För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland

Telefon: 020-190 80 70

E-post: dataskydd@lidlplus.se


en tydlig förklaring (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att häva detta avtal. Du kan använda bifogade ångerrättsformulär för detta syfte, men det är inte obligatoriskt. För att efterleva ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet att du vill utöva din ångerrätt innan det att ångerfristen löper ut.


8.2 Konsekvenser av att ångra sig

Om du säger upp detta avtal måste vi ersätta dig för alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive fraktkostnader (med undantag för ytterligare kostnader som resulterar ur det faktum att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder) utan försening och senast 14 dagar inom den dag då vi mottog meddelande om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna – återbetalning.


Om du har begärt att tjänsterna ska börja under ångerfristen måste du betala oss en rimlig summa motsvarande den proportion av tjänsterna som redan tillhandahållits fram till den tidpunkt då du meddelar oss om att du vill utöva ångerrätten avseende detta avtal jämfört med den totala omfattningen av de tjänster som tillhandahålls i avtalet.


8.3 Återkallelseformulär

För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Acrobat Reader.

9 Ansvar

Vi är endast ansvariga i fall av påvisat uppsåt eller grov vårdslöshet samt för skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa.


I fall av ringa vårdslöshet är vi endast ansvariga i händelse av överträdelse av en väsentlig avtalsförpliktelse. En väsentlig avtalsförpliktelse i denna mening är en förpliktelse vars fullgörande i första hand möjliggör genomförandet av avtalet och på vars fullgörande avtalsparten därför regelbundet kan lita på. I detta fall är ansvaret be-gränsat till den typiska och förutsebara skadan vid tidpunkten för avtalets ingående.


Ansvarsbegränsningarna ska gälla i enlighet med detta till förmån för våra anställda, agenter och ställföreträdare.


Ansvar från vår sida för garantier som uttryckligen betecknas som sådana och för anspråk baserade på produktansvarslagen förblir opåverkade av ovan.


I alla andra avseenden är allt ansvar från vår sida uteslutet.


10 Uppsägning, radering

Deltagaren har rätt att avsluta deltagandet när som helst utan att ange skäl genom att trycka på funktionen ”Radera användarkonto”. En uppsägning från Lidl Stiftungs sida är också möjlig när som helst med meddelande 10 dagar innan utan att ange orsak. Parterna har rätt till uppsägning på grund av extraordinära skäl, en rättighet som inte påverkas.


11 Slutbestämmelser

Europeiska kommissionen tillhandahåller en portal för tvistlösning online som konsumenten kan finna på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Som konsument kan du kostnadsfritt lämna in ett klagomål till Allmänna reklamations-nämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, som prövar tvister mellan konsumenter och företag.


Vi är inte skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter. Vi strävar dock efter att lösa eventuella tvister som uppstår i samband med ett avtal i godo.


Ladda ned Lidl Plus-appen!