1 Tillämpningsområde och relation till andra bestämmelser


Dessa allmänna villkor för Lidl Plus (”allmänna villkor”) reglerar deltagandet i kund-programmet Lidl Plus (hädanefter kallat ”tjänsten”) genom att använda den mobila Lidl Plus-appen (”Lidl Plus-appen”). Tjänsten drivs av Lidl Stiftung & Co. KG (hädanefter kallat ”Lidl Stiftung” eller ”vi”). Däremot har Lidl Stiftung rätt att involvera underleverantörer och/eller andra Lidl-företag; hädanefter i samband med Lidl Stiftung kallade ”Lidl-företag” eller ”Lidl”) för att tillhandahålla tjänsten. Tjänsten riktas mot konsumenter (hädanefter kallade ”användare” eller ”du”), som vill erhålla anpassad information från Lidl om erbjudanden och specialerbjudanden från Lidl och utvalda samarbetspartner, som i största möjliga grad motsvarar respektive persons intressen. Användningen av Lidl Plus-appen syftar också till att användare ska få mer relevant innehåll och att Lidl inte skickar sådant innehåll som är ointressant för användaren. Grunden för att fastställa relevant innehåll är köp- och användarbeteende avseende produkterna och tjänsterna från Lidl-företagen, enligt vad som beskrivs nedan. Tjänsten görs tillgänglig på grundval av följande villkor. Du kan hämta och spara eller skriva ut aktuella, gällande allmänna villkor när som helst här nedan. Vi sparar inte avtalstexten efter att avtalet fullgjorts.

För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Acrobat Reader .

2 Villkor för deltagande


Du måste vara 18 år gammal för att registrera dig för vår tjänst. Deltagande sker enbart för privat bruk. Ett kommersiellt deltagande som företagare är uteslutet.

3 Registrering, konto och fullgörande av avtal


För att använda vår tjänst måste du skapa ett konto.


Du binder dig att registrera dig för tjänsten och att använda den funktionsomfattning tjänsten har genom att klicka på knappen ”Fortsätt” i appen och tillhandahålla all information som behövs, ange användarnamn och lösenord för ditt Mitt Lidl-konto (”inloggningsuppgifter”) och klicka på knappen ”Registrera nu” (”Erbjudande”). Du kommer inte att ådra dig några kostnader som ett resultat av detta erbjudande. Tills du klickar på knappen ”Fortsätt” kan du avbryta registreringsprocessen när som helst eller ändra informationen du angivit genom att radera, lägga till eller korrigera den information du lagt till i de olika fälten eller genom att stänga appen. Efter att du slutfört registreringsprocessen kan du ändra informationen du angivit i ditt personliga konto när som helst.


Vid mottagande av offerten att ingå avtalet skickar vi en bekräftelse på mottagande av erbjudandet (”orderbekräftelse”) till den e-postadress du angav under registreringen. Denna orderbekräftelse representerar också vårt godkännande av offerten (”ingående av avtal”) och innehåller en verifieringslänk. Tjänsten kan användas så snart du mottagit orderbekräftelsen.


Eftersom vi erbjuder tjänsten frivilligt och till ingen kostnad för dig, har vi rätt att neka skapandet av ett konto i enskilda fall utan att ange en orsak.


E-postadressen och mobilnumret som du anger får inte vara allokerade till ett annat konto. Det är heller inte tillåtet att ange en e-postadress, mobilnummer eller andra kontaktuppgifter som inte tillhör dig, särskilt så kallade ”utskicksadresser”. Du måste förvara dina uppgifter säkert. Det är inte tillåtet att låta andra personer få åtkomst till ditt konto.


All interaktion med Lidl som sker via ditt konto tillskrivs dig. Det är också fallet om en tredje person agerar via ditt konto, om den tredje personen kunde använda ditt konto på grund av ditt försumliga beteende. Det är din plikt att informera oss omedelbart om all obehörig användning av ditt konto och att ändra dina åtkomstuppgifter om du misstänker att ditt konto har använts av andra personer.


Du har följande alternativ att registrera dig för Lidl Plus:


• Via vår app, som är tillgänglig för olika mobilplattformar.


Under registreringen tilldelas du automatiskt ett kundnummer.


4 Föremål för tjänsten


4.1 Skräddarsydd information


Syftet med tjänsten är att skicka eller visa dig information i Lidl Plus-appen som är så skräddarsydd efter dina behov som möjligt och – i den mån det är möjligt – också utforma våra erbjudanden och tjänster för dig på ett personligt sätt.


Att vara med i Lidl Plus är kostnadsfritt.


Med Lidl Plus drar du nytta av ett brett sortiment av tjänster som är skräddarsydda efter dina behov. Detta innehåller bland annat erbjudanden som särskilt matchar dina behov och önskemål, deltagande i tävlingar, rabatter och specialerbjudanden. För att uppfylla detta kommer vi att försöka fastställa dina intressen och preferenser avseende produkter och tjänster som erbjuds av Lidl.


Om vi ber om ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter enligt vad som beskrivs nedan, kommer den berörda informationen endast att behandlas i syftena för Lidl Plus om du har givit ditt samtycke.

4.2 Datainsamling och lagring


Grunden för fastställande av erbjudanden lämpliga för dig tillhandahålls av de uppgifter som anges i följande stycke:

4.2.1 Registrering för Lidl Plus


Som en del av registreringsprocessen begär vi följande kunduppgifter: förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, mobilnummer och föredragen Lidl-butik. Det är frivilligt att ange: titel, kön och din hemadress (gata, husnummer, postnummer, stad och land). Funktionen för geografisk lokalisering på din mobila enhet kan användas för att ställa in föredragen butik.

4.2.2 Data från Mitt Lidl


Om du frivilligt har tillhandahållit vissa uppgifter om dina omständigheter och intressen i ditt Mitt Lidl-konto, samlar vi också in dessa uppgifter som del av Lidl Plus.

4.2.3 Butiksbesök


När du under ditt butiksbesök identifierar dig antingen vid kassan, registrerar vi vilken butik du besökte, de produkter som köpts efter summa, typ och pris, vilka kuponger som använts, kvittototalen, den genomsnittliga summan för dina kvitton under en tidsperiod, hur ofta du gör inköp samt tiden för betalningsprocessen och betalningstypen. Med allokeringen av ditt köp till ditt kundkonto uppfyller vi syftet i stycke 4,1, t.ex. att kunna ge dig erbjudanden särskilt anpassade till dina preferenser och intressen samt att erbjuda dig att ta del av specialerbjudanden.


Vid kassan kan du identifiera dig antingen med ditt digitala kundkort eller med det mobilnummer som angivits vid registreringen. Kuponger i Lidl Plus tas endast med i kassaprocessen om du har aktiverat dem i appen under ”Kuponger” först.

4.2.4 Kundtjänst


När du kontaktar kundtjänsten för Lidl-företagen, behandlar vi de uppgifter som du tillhandahåller i detta sammanhang.

4.2.5 Användning av appen


När du använder Lidl Plus-appen samlar vi in uppgifter om butiken där du handlar. Dessutom samlar vi in uppgifter om allt innehåll som visas i appen såsom aktiverade kuponger, dina aviseringsinställningar, deltagande i lotterier, visade artiklar och din valda huvudbutik. Vi samlar också in uppgifter om din interaktion med appen såsom besökta sektioner, vilka skärmar som visas under varje session, antalet klick och bläddring. Dessutom behandlar vi ditt kund-ID (LoyalityID), information om vilken operativsystemversion du använder, enhetsidentifiering, systemspråk och det valda landet, samt vilken appversion du använder. Vi samlar den informationen om din app-användning delvis endast under förutsättning av ditt samtycke enligt dataskyddslagstiftningen Se vår dataskyddspolicy.

4.2.6 Inloggningsinformation


Dina inloggningsuppgifter sparas och används för att genomföra inloggningen. Så att du inte ska behöva logga in igen varje gång du öppnar appen, sparas din inloggningsinformation i appen (krypterad) tills du loggar ut från kontot.

4.2.7 Erbjudanden från partner


I Lidl Plus-appen kommer du ibland, t.ex. som en del av rabatterbjudanden, ha möjlighet att få specialerbjudanden från samarbetspartner. Allmänt sett innehåller dessa erbjudanden ett generiskt eller individuellt identifieringsnummer (i följande kampanjkod) tilldelat av partnerföretaget, som du måste presentera eller som läses när du löser in kupongen, m.m. hos samarbetspartnern. I vissa fall måste du identifiera dig som Lidl Plus-kund med ditt digitala kundkort istället för kampanjkoden för att utnyttja erbjudandet. Kupongerna är inte vårt erbjudande; mottagande och an-vändning av dessa erbjudanden omfattas därför uteslutande av villkoren och informationen om dataskydd för den berörda samarbetspartnern. På grund av det kan partnererbjudanden ändras och/eller tas bort från tid till annan av samarbetspartnern som lämnade erbjudandet. Partnerföretagen kommer att informera oss om när kuponger, kampanjkoder, m.m. löses in. I den mån funktionen ”Erbjudanden från partner” innehåller externa länkar (hyperlänkar) till tredje parts webbplatser, är dessa länkade webbplatser uteslutande föremål för den berörda operatörens innehållsansvar.


Om ett specialerbjudande beviljas inom Lidl Plus för underleverantörstjänster från våra samarbetspartner kommer de senare att ge oss dina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) så att vi kan tilldela erbjudandet på ett korrekt sätt till ditt konto.

4.2.8 Onlinebutik/andra digitala tjänster


Vi får information från Lidl om din användning av Lidl-onlinebutiken eller andra appar, webbplatser eller digitala tjänster som tillhör gruppen med företag såsom klicka och hämta-tjänster, blomsterbutiker, resebokningar, onlinekvitton, fotograferingstjänster, Mr. Cuisine-appen, Lidl Home-appen, m.m. (särskilt utvalda och köpta produkter, betalnings- och leveransmetodsinformation, din användning av sådana digitala tjänster, kupongerna du har löst in, kupongbeloppet, m.m.) och tilldelar dem, om möjligt, till din adress, din e-postadress eller ditt kundnummer. Dessutom kommer de insamlade detaljerna att matchas med uppgifterna om dina inköp i den fysiska butiken för att kunna ge dig erbjudanden som är speciellt utformade efter dina preferenser och intressen, för att erbjuda dig deltagande i specialerbjudanden och för att bättre skräddarsy eventuell annonsering, i form av nyhetsbrev.

4.2.9 Nyhetsbrev från andra tjänsteleverantörer


Om du dessutom gav ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet från onlinebutiken eller andra tjänster som beskrivs i föregående stycke och som drivs av Lidl-företag, kan vi få information från nämnda företag om ditt användarbeteende i förhållande till nyhetsbrevet, inklusive information såsom tidpunkten när nyhetsbrevet öppnades, länkar eller områden som du klickar på, varaktighet och användningsfrekvens.

4.2.10 Nyhetsbrev/Push-meddelanden/sms


Dessutom samlar vi in information om ditt användarbeteende i förhållande till nyhetsbrevet och annan information som vi skickar dig som push-meddelanden eller sms, sparar och om möjligt tilldelar det till dig eller din e-postadress eller kundnummer. I samband med detta samlar vi in information om när du öppnade meddelandet, länkar eller områden du klickar på, valda produkter, tid, varaktighet och användningsfrekvens.

4.3 Dataanalys


Uppgifterna som beskrivs i 4.2 slås samman i vår databas. Vi utvärderar uppgifterna i syfte att hitta sådan information om dina intressen, så att vi bara skickar eller visar information som är relevant för dig. För att fastställa möjliga produktintressen använder vi också matematiska statistiska metoder. Därför jämförs dina personuppgifter med uppgifter från andra kunder. På grundval av denna jämförelse kan vi sedan härleda vilka andra produkter och kampanjer med andra kunder med jämförbara intressen också kan vara av intresse för dig eller andra kunder. Lidl tar dock inte juridiskt ansvar för att databehandlingen alltid kommer att fungera på exakt det beskrivna sättet och att du bara får erbjudanden som intresserar dig. Dessutom skapar vi analyser om din användning av appen samt användarsegmenteringsprofiler. Vi associerar denna information med dig i de reklamsyften som täcks av detta avtal. Vi får också generella insikter i hur vi ska optimera vår app och hur framgångsrika våra reklamkampanjer är. Vi tillhandahåller våra reklampartners med statistiskt behandlade anonyma data avseende framgången för deras reklamkampanjer i faktureringssyfte. Våra reklampartners kan inte spåra den informationen tillbaka till dig som individ.


Ej inkluderat i utvärderingen är särskilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i artikel 9.1 GDPR.

5 Allmänna villkor för användande av tjänsten


För att använda tjänsten Lidl Plus krävs ett giltigt mobilnummer, en e-postadress och ett Mitt Lidl-konto.


För att även använda Lidl Plus-appen måste deltagaren ladda ner programvaran från en appbutik. Specifika programvaruversioner finns tillgängliga för olika typer av mobiltelefoner. Av tekniska skäl är det kanske inte möjligt att erbjuda en lämplig programvara för vissa typer av enheter. Om det inte finns någon lämplig programvara för deltagarens mobiltelefon kan denna deltagare inte använda tjänsterna på den relevanta enheten. Lidl Stiftung kommer dock att anstränga sig för att erbjuda programvaran för så många olika mobilmodeller som möjligt. På grund av det ständigt föränderliga produktutbudet på marknaden för mobila enheter kan Lidl Stiftung inte erbjuda en aktuell lista över alla mobiltelefoner som är lämpliga för att använda tjänsterna.


Installation av programvara och användande av tjänsterna förutsätter regelbundna dataöverföringar från deltagarens mobiltelefon. Volym och frekvens av data som överförs beror på typen och omfattningen av användningen av tjänsten. Anslutningskostnaderna för dataöverföringen bärs av deltagaren. Volymen beror på vilket avtal deltagaren har med sin relevanta mobilleverantör.


Kostnaden för att upprätta en internetanslutning och dess underhåll på användarsidan ingår inte i Lidl Stiftung-tjänsten. Detta ansvar ligger på avtalet mellan deltagaren och dennes internetleverantör.


Användandet av tjänsten Lidl Plus förutsätter också tillräcklig batterinivå och ljusstyrka på skärmen för att skanna QR-koden under utcheckningsprocessen.


Deltagaren är skyldig att installera uppdateringar som erbjuds av Lidl. De kommer att informeras om detta medan de använder programvaran. Användande av tjänsten Lidl Plus på manipulerade slutenheter (t.ex. genom jailbreaking/rooting) är inte tillåten.

6 Dina skyldigheter


Du måste


• ange korrekt information vid registreringen och uppdatera din profil,

• hålla ditt lösenord hemligt och ändra det i händelse av missbruk eller misstanke om missbruk, och

• använda tjänsten i enlighet med tillämpliga rättsliga föreskrifter.

7 Ångerrätt


7.1 Ångerrätt


Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange skäl. Ångerfristen är 14 dagar från dagen för avtalets ingående.


För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland

E-post: dataskydd@lidlplus.se


en tydlig förklaring (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att häva detta avtal. Du kan använda bifogade ångerrättsformulär för detta syfte, men det är inte obligatoriskt. För att efterleva ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet att du vill utöva din ångerrätt innan det att ångerfristen löper ut.

7.2 Konsekvenser av att ångra sig


Om du säger upp detta avtal måste vi ersätta dig för alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive fraktkostnader (med undantag för ytterligare kostnader som resulterar ur det faktum att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder) utan försening och senast 14 dagar inom den dag då vi mottog meddelande om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning.


Om du har begärt att tjänsterna ska börja under ångerfristen måste du betala oss en rimlig summa motsvarande den proportion av tjänsterna som redan tillhandahållits fram till den tidpunkt då du meddelar oss om att du vill utöva ångerrätten avseende detta avtal jämfört med den totala omfattningen av de tjänster som tillhandahålls i avtalet.

7.3 Återkallelseformulär

För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Acrobat Reader .

8 Ansvar


Vi ska vara ansvariga utan begränsning för uppsåt och grov vårdslöshet samt för skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa.


I fall av ringa vårdslöshet är vi endast ansvariga i händelse av överträdelse av en väsentlig avtalsförpliktelse. En väsentlig avtalsförpliktelse i denna mening är en förpliktelse vars fullgörande i första hand möjliggör genomförandet av avtalet och på vars fullgörande avtalsparten därför regelbundet kan lita på. I detta fall är ansvaret begränsat till den typiska och förutsebara skadan vid tidpunkten för avtalets ingående.


Ansvarsbegränsningarna ska gälla i enlighet med detta till förmån för våra anställda, agenter och ställföreträdare.


Ansvar från vår sida för garantier som uttryckligen betecknas som sådana och för anspråk baserade på produktansvarslagen ska förbli opåverkade.


I alla andra avseenden är allt ansvar från vår sida uteslutet.

9 Uppsägning, radering


Deltagaren har rätt att avsluta deltagandet när som helst utan att ange skäl genom att trycka på funktionen ”Radera användarkonto”. En uppsägning från Lidl Stiftungs sida är också möjlig när som helst med meddelande 10 dagar innan utan att ange orsak. Parternas rätt till extraordinär uppsägning av viktiga skäl förblir oberörd.

10 Slutbestämmelser


Europeiska kommissionen tillhandahåller en portal för tvistlösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är dock inte skyldiga och inte villiga att delta i tvistlösningsförfarandet inför en konsumentskiljenämnd.

Ladda ned Lidl Plus-appen!