Gäller från: Oktober 2022


Version: 1.5


Tack för ditt intresse för Lidl Plus.


Överblick av dataskydd på hög nivå för Lidl Plus


Vilka är vi?


Vi är Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland (nedan ”Lidl Stiftung”, ”vi” eller ”oss”) och operatör av kundbelöningsprogrammet Lidl Plus. Vi ansvarar för behandlingen och skyddet av dina personuppgifter i Lidl Plus.


Vad är Lidl Plus?


Lidl Plus riktar sig till konsumenter som vill få personlig information om våra erbjudanden, kampanjer samt produkter och tjänster från utvalda partners och andra företag tillhörande Lidl-koncernen. Vi fastställer din intresseprofil baserat på ditt köpbeteende, användande av vår applikation och av andra digitala tjänster från Lidl-koncernen.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?


Vi samlar in de personuppgifter du tillhandahåller när du registrerar dig för Lidl Plus. Dessutom samlar vi in ditt köp- och användarbeteende i samband med Lidl Plus och andra digitala tjänster från Lidl-koncernen som du använder.


Varför samlar vi in dessa personuppgifter och i vilka syften använder vi dem?


Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för att uppfylla det avtal som du ingått med oss med din fullständiga registrering, dvs. för att fastställa dina eventuella intressen baserat på ditt köp- och användarbeteende avseende produkter och tjänster från Lidl-koncernens företagsgrupp och för att ge dig personlig information och erbjudanden.


Om du har givit ditt samtycke skickar vi dig information som är skräddarsydd för dig om aktuella Lidl-kampanjer och -erbjudanden via e-post, pushnotiser eller SMS.


Dessutom har vi också berättigat intresse att göra din upplevelse i samband med Lidl Plus så enkel och effektiv som möjligt.


Vilka överför vi dina personuppgifter till?


I vissa fall vidarebefordrar vi dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som har fått skriftligt uppdrag av oss och som regelbundet kontrolleras av oss. Dessa företag driver aldrig sina egna syften med dina personuppgifter. Dessutom kan dina personuppgifter vidarebefordras till Lidls nationella företag för att kunna presentera relevant innehåll för dig eller för att utforma en tävling som organiseras av respektive nationellt företag, förutsatt att du har givit ditt samtycke.


Om vi överför personuppgifter till mottagare i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), säkerställer vi att adekvat nivå av dataskydd tillhandahålls genom åtgärder såsom: bindande företagsregler, standardavtalsklausuler, certifieringsmekanismer eller erkända uppförandekoder.


Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?


Dina personuppgifter kommer att anonymiseras så snart som vi inte längre behöver dem. I regel lagrar vi dina personuppgifter under hela tidsperioden för ditt deltagande i tjänsten Lidl Plus. Om du har varit inaktiv i 24 månader kommer vi att informera dig om den förestående raderingen.


Vilka rättigheter har du avseende behandlingen av dina personuppgifter?


Om du vill få åtkomst till eller få en kopia av de av dina personuppgifter som vi lagrar kommer vi naturligtvis att tillhandahålla detta kostnadsfritt. Du har rätt enligt gällande lagar att få felaktiga uppgifter korrigerade. Dessutom kan du få dina personuppgifter raderade, begränsa behandlingen och överföringen av dina personuppgifter och invända mot behandlingen utifrån berättigat intresse eller allmänt intresse. Du kan även återkalla det samtycke du lämnat avseende Lidl Plus. Du har rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten.


Vi ber dig läsa vår dataskyddspolicy nedan, där hittar du mer information om hur vi behandlar dina uppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på ovannämnda postadress eller på: dataskydd@lidlplus.se.


Dataskyddspolicy Lidl Plus


Lidl Plus är ett bonusprogram (hädanefter kallat ”tjänsten” eller ”Lidl Plus”) från Lidl Group som drivs av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland (hädanefter kallat ”Lidl Stiftung”, ”vi”, ”oss”). Lidl Stiftung behandlar de data som behövs för tjänstens syfte som ansvarig enhet när data samlas in, analyseras och vidarebefordras till den lokala enheten Lidl Sverige KB (hädanefter tillsammans med Lidl Stiftung kallat ”Lidl-företagen”). Viss databehandling kräver inblandning från Lidl-koncernen (hädanefter kallad ” företagsgruppen”).


I den mån Lidl-organisationer erhåller data genom tjänsten på grundval att ditt frivilliga samtycke och informerar dig om aktuella erbjudanden och specialerbjudanden från Lidl, agerar de själva som ansvarig enhet i förhållande till dataskyddslagar.


Denna dataskyddspolicy gäller för behandlingsaktiviteter för Lidl Stiftung som dataansvarig.


Lidl Stiftungs dataskyddsombud kan kontaktas på ovan nämnda postadress eller på: dataskydd@lidlplus.se.


Tjänsten riktar sig till konsumenter (nedan ”användare” eller ”du”) som vill få personligt anpassad information från Lidl Stiftung om erbjudanden och kampanjer från Lidl Plus, och erbjudanden, produkter och tjänster från utvalda partner och Lidl-företag, som så nära som möjligt motsvarar dina intressen. Grunden för att fastställa relevanta intressen är köp- och användarbeteende avseende produkterna och tjänsterna från Lidl-företagen, som förklaras mer i detalj nedan.


Med Lidl Plus kan du ta del av ett utbud av tjänster som är särskilt anpassade till dig. Dessa inkluderar, bland andra, erbjudanden skräddarsydda efter dina behov och önskemål, deltagande i tävlingar och exklusiva rabatt- och specialerbjudanden när du handlar i butiken. Beroende på var och i vilken utsträckning du använder tjänsten, vidarebefordrar Lidl Stiftung din information till vissa Lidl-företag för att kunna tillhandahålla den relevanta tjänsten.


1. Vilka uppgifter om din person samlar vi in och vilka kommunikationskanaler använder vi för detta?


1.1. Registrering för Lidl Plus


Som en del av registreringsprocessen begär vi följande kunduppgifter: förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, mobilnummer och föredragen Lidl-butik. Det är frivilligt att ange: titel, kön och din hemadress (gata, husnummer, postnummer, stad och land). Funktionen för geografisk lokalisering på din mobila enhet kan användas för att ställa in föredragen butik.


1.2 Data från Mitt Lidl


Om du frivilligt har tillhandahållit vissa uppgifter om dina omständigheter och intressen samt ditt barns födelsedatum i ditt Mitt Lidl-konto, samlar vi också in dessa uppgifter inom ramen för Lidl Plus.


1.3. Butiksbesök


När du under ditt butiksbesök identifierar dig antingen vid kassan, registrerar vi vilken butik du besökte, de produkter som köpts efter summa, typ och pris, vilka kuponger som använts, kvittototalen samt tiden för betalningsprocessen och betalningstypen. Med allokeringen av ditt köp till ditt kundkonto uppfyller vi syftet i stycke 2, t.ex. att kunna ge dig erbjudanden särskilt anpassade till dina preferenser och intressen samt att erbjuda dig att ta del av specialerbjudanden.


Vid kassan kan du identifiera dig antingen med ditt digitala kundkort eller med det mobilnummer som anges vid registreringen.


1.4. Kundtjänst


När du kontaktar kundtjänsten för Lidl-företagen, använder vi de uppgifter som du tillhandahåller i detta sammanhang.


1.5. Användning av appen


När du använder Lidl Plus-appen samlar vi in uppgifter om butiken där du handlar. Dessutom samlar vi in uppgifter om allt innehåll som visas i appen såsom aktiverade kuponger, dina aviseringsinställningar, deltagande i lotterier, visade artiklar och din valda huvudbutik. Vi samlar också in uppgifter om din interaktion med appen såsom besökta sektioner, vilka skärmar som visas under varje session, antalet klick och bläddring. Dessutom behandlar vi ditt kund-ID (LoyalityID), information om vilken operativsystemversion du använder, enhetsidentifiering, systemspråk och det valda landet, samt vilken appversion du använder.


Dina inloggningsuppgifter sparas och används för att genomföra inloggningen. Så att du inte ska behöva logga in igen varje gång du öppnar appen, sparas din inloggningsinformation i appen (krypterad) tills du loggar ut från kontot.


Digitala kassakvitton kan sparas på din slutenhet eller vidarebefordras direkt av Messenger, om du tillåter appen åtkomst till dina foton/media. Kameran på din mobila slutenhet kan användas för att skanna QR-kuponger om du ger relevant tillåtelse.


Som del av appen genomför vi undersökningar och samlar information om ditt köpbeteende, din appanvändning och personliga omständigheter samt intressen i samband med andra Lidl-företag. Det är frivilligt att delta i undersökningarna.


1.6. Partnererbjudanden


Via Lidl Plus får du också möjlighet att utnyttja specialerbjudanden från utvalda partner. För att utnyttja några av dessa erbjudanden måste du identifiera dig som Lidl Plus-kund med ditt digitala kundkort. I det här fallet informerar den relevanta samarbetspartnern oss om användningen av det aktuella specialerbjudandet inklusive informationen kopplad till det (t.ex. tid, belopp, plats) så att vi kan anpassa våra erbjudanden ännu mer efter dina intressen. Om ett specialerbjudande beviljas inom Lidl Plus för underleverantörstjänster från våra samarbetspartner kommer de senare att ge oss dina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) så att vi kan tilldela erbjudandet på ett korrekt sätt till ditt konto.


1.7. Onlinebutik/andra digitala tjänster


Om du har registrerat dig för Lidl-onlinebutiken eller andra appar, webbplatser eller digitala tjänster som drivs av ett företag som tillhör företagsgruppen såsom klicka- och hämta-tjänster, blomsterbutik, resebokning, onlinekvitton, fotograferingstjänster, Mr. Cuisine-appen, Lidl Home-appen, Lidl Liddle Club, informerar de oss om din användning av de digitala tjänsterna inklusive typ, kvantitet och pris på de produkter du har köpt och/eller bokat online, kupongerna du har löst in, kupongbeloppet och tiden för betalningsprocessen och vilken typ av betalningsmedel som används, vilken leveransmetod du valde och ditt kundbeteende på sådana plattformar.


1.8. Nyhetsbrev från andra tjänsteleverantörer


Om du dessutom gav ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet från onlinebutiken eller andra tjänster som beskrivs i föregående stycke och som drivs av företagsgruppen, kan vi få information från nämnda företag om ditt användarbeteende i förhållande till nyhetsbrevet, inklusive information såsom tidpunkten när nyhetsbrevet öppnades, länkar eller områden som du klickar på, varaktighet och användningsfrekvens.


1.9. Analys av användarbeteende/cookies


När du använder appen skapar vi dessutom användarsegmenteringsprofiler för statistisk analys och tilldelar, om möjligt, dessa till din person eller din e-postadress eller kundnummer. Om dessa data inte är tekniskt nödvändiga för att säkerställa appens funktionalitet, samlar och använder vi dessa data endast om du har samtyckt till våra spårningstekniker (se även stycke 2 av denna dataskyddspolicy). Detta inkluderar följande behandling:


När du installerar Lidl Plus-appen och har samtyckt till användandet av spårningstekniker som appen använder, kommer vi att analysera följande information:


 • Optimering av våra tjänster och deras funktioner,
 • Förbättra vårt erbjudande och marknadsföra produkter från Lidl-företagen genom (reklam-)kampanjer,
 • Visa intressebaserad reklam (t.ex. via push-meddelanden och reklambanners om tredjepartstjänster).


Den informationen hjälper oss att förstå hur du interagerar med vår app.


För analysen som vi nämnt ovan använder vi följande reklamidentifierare: (1) IDFA (Identifier for Advertising = reklamidentifiering för iOS-enheter) eller (2) Androids reklam-ID eller (3) Huawei ID, IP-/MAC-adress, HTTP-rubrik samt din slutenhets fingeravtryck (utöver det: tidpunkten för åtkomst, land, språk, lokala inställningar, operativsystem och -version samt appversion). Dessutom inkluderar vi enhets- och onlineaktivitetsinformation, samt app- och händelsetokens i den här analysen. Behandlingen av dessa data sker enbart på pseudonymiserad basis. Du kan när som helst inaktivera eller stänga av IDFA, Androids reklam-ID och Huaweis ID via ditt operativsystem. I händelse att IDFA inte är tillgängligt, använder vi SkAdNetwork, Apples attributions-API för att tillskriva installationer av vår app till en reklamkampanj.


Vi delar i det här fallet också denna information med våra tjänsteleverantörer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”) och Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 (”Facebook”). Om Google och Facebook kan använda denna information för att identifiera dig, kommer de att tillhandahålla oss med information om reklamkampanjen som förde dig till App Store/Google Play och hur du agerade i App Store/Google Play (inklusive om du, till exempel, laddade ner appen eller annullerade den och liknande information). Vi använder denna information för att skapa anonym statistik åt oss, så att vi kan spåra framgången för enskilda reklamkampanjer.


Dessutom, i appen A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions och Remote Config, analystjänster från Google som bland annat används för att analysera appanvändning. När du installerar Lidl Plus-appen registrerar vi när och hur länge du använder appen, vilka sidor som öppnas, vilka funktioner du klickar på och vilket innehåll som visas. Det hjälper oss att förstå hur du interagerar med vår app. Dessutom kan vi kontinuerligt förbättra appen och erbjuda dig mer relevanta erbjudanden/tjänster baserat på ditt användarbeteende. Dessutom kan vi utföra flera apptester parallellt och baserat på data utföra ytterligare apputvecklingar.


För denna analys får vi åtkomst till ditt kundnummer från det att registreringen är slutförd. Mer information om dataskydd i samband med Google finns på Googles webbplats.


Återkallande av samtycke

Om du vill återkalla ditt samtycke till spårning under din användning av Lidl Plus, kan du göra det när som helst med verkan för framtiden och hantera spårningen efter att ha slutfört registreringen via opt-out i appen under ”Mer” à ”Juridisk information” à ”Dela data i Lidl Plus”.


1.10. Kartjänster


I den här appen har du möjlighet att använda karttjänster i operativsystemet i din mobila enhet. Således kan interaktiva kartor visas direkt i appen och du har möjlighet att använda kartfunktionen för att enkelt hitta t.ex. Lidl-butiker i ditt område.


För att kunna använda karttjänsterna är det nödvändigt att behandla din IP-adress inom ramen för internetkommunikation. Detta behandlas vanligtvis på en server för respektive operativsystem. Vi har inget inflytande över den konkreta databehandlingen av leverantörer av operativsystem. Ytterligare information om syftet med och omfattningen av databehandling finns i leverantörens sekretesspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningar för att skydda din integritet.


Adresser och sekretesspolicyer för leverantörerna:1.11. Länkar till andra webbplatser och appar


Vår app innehåller länkar till andra webbplatser och appar som drivs av ett av Lidl-företagen eller av våra utvalda partner som beskrivs ovan eller från tredje part. När du klickar på en banner för utvalda produkter i appen omdirigeras du till webbplatsen/appen eller till din respektive appbutik. Länkarna kan också innehålla speciell spårningsteknik som gör det möjligt för operatörerna av nämnda webbplatser/appar att förstå och mäta var användaren fick vetskap om dem. Vi uppmanar dig att granska motsvarande sekretesspolicy för varje webbplats/app som du kommer att omdirigeras till för att förstå vilken av din information som kommer att behandlas av operatören. När du omdirigeras till någon av dessa webbplatser/appar, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla din (tekniska) begäran att besöka respektive app eller webbplats (artikel 6. 1 b GDPR), samt baserat på operatörens berättigade intresse att genomföra reklam (artikel. 6. 1 f GDPR).

1.12. Nyhetsbrev/Push-meddelanden/sms


Dessutom samlar vi in information om ditt användarbeteende i förhållande till nyhetsbrevet och annan information som vi skickar dig som push-meddelanden eller sms, sparar och om möjligt tilldelar det till dig eller din e-postadress eller kundnummer. I samband med detta samlar vi in information om när du öppnade meddelandet och de länkar eller områden du klickar på, valda produkter, tid, varaktighet och användningsfrekvens.


Vi samlar in och använder endast dessa uppgifter om du har samtyckt till detta (se även stycke 2 av denna dataskyddspolicy).


1.13. Särskilda kategorier av personuppgifter


Särskilda kategorier av personuppgifter i meningen av artikel 9.1 GDPR (t.ex. information om din hälsa och religion) är inte inkluderade i analysen av dina ovan angivna personuppgifter.2. I vilket syfte och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in de uppgifter som anges i stycke 1 för att kunna erbjuda dig relevanta tjänster från Lidl Plus.


2.1. Syfte att kommunicera, identifera och skydda din kundprofil


Kundens basdata, som samlas som del av registreringen, är till för kommunikationen med dig och den tydliga tilldelningen av ditt köp- och användarbeteende till din kundprofil.


Om du samtyckt till en så kallad geolokalisering via dialogen ”tillåt behörighet” som del av att använda vår app eller i inställningarna på din mobila slutenhet, använder vi denna funktion till att kunna erbjuda dig individuella tjänster relaterade till din plats. Vi behandlar särskilt din plats och nätverksplats som en del i funktionen ”sök butik”, för att kunna visa de butiker som är närmast dig. Vi lagrar inte geolokaliseringsdata permanent.


Som en del av din registrering ber vi om ditt födelsedatum (se stycke 1 ovan). För det första förutsätter ditt deltagande att du är minst 18 år (se stycke 2 i villkoren). För det andra finns det åldersgränser för reklam för vissa produkter i syfte att skydda barn (dvs. reklam för alkoholhaltiga drycker kommer inte att riktas mot barn).


Vi använder din e-postadress för att skydda dig från obehörig åtkomst från tredje part genom att skicka dig en e-postvarning t.ex. när tillgång till ditt konto sker med en främmande enhet, det vill säga en enhet som inte tidigare har använts för att komma åt Lidl Plus-appen. Dessutom använder vi ditt köpbeteende från onlinebutiken för att förhindra bedrägerier.


Behandling av det här slaget sker baserat på lagkrav som tillåter oss att behandla personuppgifter i den utsträckning den behövs för att kunna använda en tjänst eller uppfylla ett avtal (artikel 6. 1 b GDPR), och eftersom vi har det primära berättigade intresset att göra användandet av appen så enkelt och effektivt som möjligt (artikel 6. 1 f GDPR).


I händelse av produktåterkallelser kontrollerar vi om du har köpt den berörda produkten för att kunna informera dig om återkallelsen. För det syftet använder vi information om de produkter du har köpt (jämför med ”Butiksbesök” ovan).


Behandlingen utförs för att skydda din hälsa (artikel 6. 1 d) GDPR), och eftersom vi har ett berättigat intresse i att informera dig om eventuella produktåterkallelser (artikel 6. 1 f GDPR).


2.2. Syfte att optimera distributionsområden och butiksnätverket


Om din adressinformation är tillgänglig för oss, använder vi den för att optimera våra distributionsområden för reklamblad, så att vi kan begränsa avvikande förluster och kan försöka ha mer målinriktad reklam samt för att optimera vårt butiksnätverk för att kunna fastställa lämpliga platser för butiker. Att tillhandahålla information om din adress är frivilligt. Dessa uppgifter behandlas baserat på vårt berättigade intresse i att optimera försäljningskanaler (artikel 6. 1 f GDPR).


2.3. Syfte att fastställa dina produktintressen, lagra och optimering av våra online-erbjudanden


För att ge dig fördelarna med medlemskap i Lidl Plus och presentera bästa möjliga individuella erbjudanden för dig och andra kunder samt utföra riktade kundundersökningar, skulle vi vilja lära känna dig bättre. För detta fastställer vi först, på grundval av alla personuppgifter som anges i avsnitt 1, i synnerhet dina transaktionsuppgifter från Lidl Plus samt information som vi tar emot från Lidls onlinebutik eller andra appar, webbplatser eller digitala tjänster som beskrivs ovan, vilka produkter, specialerbjudanden och tjänster som kan vara intressanta och relevanta för dig. Vi använder matematiska-statistiska metoder för att fastställa detta samband. För detta syfte jämförs dina personuppgifter med uppgifter från andra kunder. På grundval av denna jämförelse kan vi sedan härleda vilka andra produkter och kampanjer för andra kunder med jämförbara intressen har varit intresserade av, som också kan vara av intresse för dig och andra kunder.


Genom att använda den informationen kan vi rikta din uppmärksamhet mot ex. särskilda rabatter på dina favoritprodukter i Lidl Plus-appen. Erbjuda dig särskilt fördelaktiga priser, rabattkuponger och andra förmåner för dig, och informera om attraktiva erbjudanden som en del av specialsortimentet.


För det syftet kommer du att få (om möjligt personlig) information om produkter, kampanjer, tävlingar, nya tjänster nyheter och för undersökningar.


Genom att mäta din appanvändning (se ovan) får vi också generella insikter i hur vi ska optimera vår Lidl Plus-app och hur framgångsrika våra reklamkampanjer är. Dessutom tillhandahåller vi våra reklampartners statistiskt behandlade, anonyma uppgifter (baserade på din appanvändning samt dina köpta produkter) om hur framgångsrika deras reklamkampanjer varit i syfte att fakturera och optimera deras marknadsföringskampanjer. Våra reklampartners kan inte spåra den informationen tillbaka till dig som individ.


Dessutom kommer personanpassade användarprofiler att användas under tilldelning av din person och/eller e-postadress för att bättre skräddarsy eventuell annonsering, särskilt i form av nyhetsbrev, för dina personliga intressen och för att förbättra webberbjudanden. Den här användarprofilen innehåller sedan också information om din användning av Lidl Plus.


Denna behandlingsaktivitet utförs på grundval av lagstadgade föreskrifter som tillåter oss att behandla personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för användandet av en tjänst eller genomförandet av ett avtal (artikel 6. 1 b GDPR).


Förutsatt att du har lämnat korrekt samtycke, kan även information som vi har läst från din terminalenhet också inkluderas i den här profilen. I de fallen behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6. 1 a GDPR. Detta gäller den databehandling som beskrivs ovan under "Onlinebutik", "Analys av användarbeteende" och "Nyhetsbrev/Push-notiser/ SMS", samt överföringen av data till våra reklampartners för uppspelning av (reklam-) innehåll på tredjepartstjänster.


Utöver att öka profilens informativa värde, använder vi även dessa resultat för att optimera Lidl Plus-appen och våra andra onlinetjänster, förutsatt att detta täcks av ditt samtycke. Rättslig grund för detta är alltså artikel 6 stycke 1 a GDPR.


2.4. Syftet att optimera våra erbjudanden i butik och online


Om du deltar i våra frivilliga undersökningar, använder vi den informationen för att optimera våra erbjudanden i butik och online. Vi behandlar dessa data eftersom vi har ett överordnat berättigat intresse i att anpassa våra erbjudanden så nära efter dina produktintressen som möjligt (artikel 6. 1 f GDPR).


2.5. Syfte att ta emot marknadsföringskommunikation


Om du har givit oss ditt uttryckliga samtycke till reklam, kommer vi också att skicka dig information om fördelarna med medlemskapet, t.ex. detaljer om bonusprogrammet, information om nya programpartners och partnerförmåner, särskilda kundkampanjer och (om möjligt personlig) information om produkter, kampanjer, tävlingar, nya tjänster och nyheter via e-post, SMS eller push-meddelande.


Denna direktkommunikation sker eftersom du har givit oss motsvarande samtycke enligt marknadsföringslagen (2008:486). Behandlingen av personuppgifter för nämnda syfte sker då du givit ditt samtycke (artikel 6. 1 a GDPR).


2.6. Syfte att koordinera plats och tid


Vi behandlar och använder dina personuppgifter avseende plats och tid för din shopping för att kunna ge dig tids- och platsbaserad reklam, t.ex. per push-meddelande till din mobil eller per sms. Om din föredragna shoppingdag till exempel är lördag, kan vi särskilt informera dig om befintliga specialerbjudanden för denna veckodag. Dessutom kan vi ge dig ett specifikt, regionalt erbjudande, om vi är informerade om vilken region du föredrar att handla i.


Push-notiser är meddelanden som skickas från appen till din enhet och som prioriteras där. Appen använder push-notiser om du har gått med på att ta emot push-notiser när du installerade appen eller någon annan gång du använde appen under dina inställningar på enheten. Du kan inaktivera mottagandet av push-notiser när som helst.


Om vi analyserar platsen och tiden för din shopping, tjänar det som användning av en tjänst eller uppfyllande av avtal (artikel 6. 1 b GDPR) och eftersom vi har ett primärt berättigat intresse i att anpassa våra erbjudanden så nära efter omständigheterna tid och plats som möjligt (artikel 6. 1 f GDPR).


2.7. Syfte att behandla kundförfrågningar


Personuppgifter som du tillhandahåller oss med när du kontaktar kundtjänst, t.ex. via vårt kontaktformulär, kommer givetvis att hanteras konfidentiellt. Vi använder enbart dina uppgifter i syfte att hantera din förfrågan och att hantera och besvara dina frågor om sekretess.


För att kunna hantera dina förfrågningar till kundtjänst på bästa möjliga sätt gör vi även de data som anges ovan tillgängliga för andra Lidl-företag. Det innebär att det inte är nödvändigt att registrera och lagra dessa uppgifter igen för att kunna hantera dina förfrågningar. Lidl-företagen använder dina uppgifter enbart i syfte att verifiera dig som kund eller användare och för att hantera din förfrågan.


Rättslig grund för denna behandling av dina uppgifter artikel 6. 1 b GDPR, eftersom detta är nödvändigt för att hantera din förfrågan, likväl som artikel 6. 1 f GDPR).


I detta sammanhang består vårt och ditt samtidiga (berättigade) intresse av avsikten att svara på din fråga, lösa eventuella problem som kan uppstå och därmed upprätthålla och främja din tillfredsställelse som kund eller användare av vår tjänst eller andra Lidl-företags tjänster.


Rättslig grund för behandling av dina förfrågningar under dataskyddslagen är artikel 6. 1 c GDPR, eftersom det är nödvändigt för att efterleva vår lagliga skyldighet att behandla din förfrågan.


2.8. Syfte att tillhandahålla appen


Vi behandlar de uppgifter som samlats in under loppet av användning av appen, så att vår app kan fungera ordentligt. I synnerhet behöver vi den informationen så att appen kan spara dina valda inställningar, såsom land och språk, så att vi snabbt kan lösa tekniska problem och så att du kan komma åt vissa områden. Dessa data används inte för att skapa användarprofiler.

Rättslig grund för användandet av den teknik som krävs för detta syfte är artikel 6. 1 b GDPR, dvs. vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster under loppet av att genomföra avtalet.


Användandet av karttjänster baseras på vårt avtalsmässiga förhållande med dig, artikel 6. 1 b GDPR samt vårt berättigade intresse att ha en tilltalande presentation av våra erbjudanden och göra det enkelt att hitta de platser vi angivit i appen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6. 1 f GDPR).


2.9. Syfte att förhindra bedrägeri


För att förhindra att Lidl lider ekonomisk skada, analyserar vi köpbeteende vid användande av Lidl Plus-appen i syfte att förhindra bedrägeri. I synnerhet utvärderar vi om och hur ofta artiklar returneras.


3. Till vem vidarebefordrar vi dina personuppgifter?


I händelse av berättigade krav från myndigheter överför vi de begärda uppgifterna. Vi gör också dina personuppgifter tillgängliga för tredje parter enligt följande:


3.1. Utlämnande till tjänsteleverantörer


Vi använder delvis tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. De företag som arbetar för oss på det viset är noggrant utvalda och skriftligen bundna av avtal. De är bundna av våra instruktioner och kontrolleras innan de påbörjar datainsamling och regelbundet efter det. Dessa företag driver aldrig sina egna syften med dina personuppgifter inom omfattningen av deras aktiviteter för oss.


I samband med detta vidarebefordrar vi dina uppgifter till mottagare som:


 • Tillhandahåller lagringskapacitet, databassystem eller liknande
 • Tillhandahåller teknisk support
 • Rådgör i ärenden av marknadsförings- eller teknisk karaktär


3.2. Utlämnande till operatörer av anslutna Lidl-tjänster


Inom Lidl-företagen (se stycke 1 ovan) vidarebefordrar vi följande uppgifter till relevant, nationellt företag under de villkor som beskrivs ovan:


 • Dina produktpreferenser som fastställs för riktad presentation av innehåll som är relevant för dig.
 • Om du deltar i lotterier eller tävlingar ("Kampanj") organiserade av Lidl-företagen överför vi de datafält som anges i kampanjens villkor (t.ex. kundnummer (kund-ID), telefonnummer, e-postadress, födelsedatum m.m.).
 • Endast då kunder dirigeras till onlinebutiken för köp av en Flash Sales-produkt skickar vi ditt produktpris, artikelnummer och transaktions-ID till Lidl-företagen för tillhandahållande av tjänsten, i synnerhet för köp i onlinebutiken, visande av korrekt pris i onlinebutiken, visande av korrekt lager i Lidl Plus-appen, m.m. Utöver detta överför vi inte uppgifterna till tredje parter.
 • I den mån det är nödvändigt för att behandla en förfrågan via vår kundtjänst skickar vi också ovannämnda data till de Lidl-företag som du haft kontakt med i sammanhanget förfrågningar till kundtjänst. Dessutom kan det vara nödvändigt för oss att skicka utdrag av din förfrågan till avtalspartners (t.ex. leverantörer i händelse av produktspecifika frågor) för att kunna hantera din förfrågan.
 • Om bedrägeri misstänks eller om Lidl lider ekonomisk skada kommer vi att överföra uppgifterna om ditt köp-/returbeteende till Lidl-företagen.


Om vi överför personuppgifter till mottagare i tredjepartsländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) kan du härleda det från informationen om databehandling av våra tjänsteleverantörer som beskrivs i denna dataskyddspolicy. Genom antagandet av beslut om adekvat skyddsnivå har Europeiska kommissionen bestämt om ett sådant tredjepartsland erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. Den exakta listan över landet med ett beslut om adekvat skyddsnivå finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Om Europeiska kommissionen har fastställt att det inte finns en tillräcklig skyddsnivå för ett tredjepartsland, säkerställer vi att adekvat nivå av dataskydd tillhandahålls genom andra åtgärder såsom: bindande företagsregler, standardavtalsklausuler, certifieringsmekanism eller erkända uppförandekoder. Kontakta vårt dataskyddsombud (sida 1) om du vill få mer information.

4. Hur garanterar vi sekretessen för dina personuppgifter?


För att garantera sekretessen för dina personuppgifter är det förbjudet för våra anställda som arbetar med databehandling att samla in, behandla eller använda personuppgifter på något obehörigt sätt. Våra noggrant rekryterade medarbetare är högst medvetna om dataskyddsfrågor och har åtagit sig att upprätthålla datasekretess genom avtal innan de påbörjar sitt anställningskontrakt och denna plikt fortsätter att gälla efter uppsägning av anställningsförhållandet.


5. Hur garanterar vi säkerheten för dina personuppgifter?


Dina uppgifters säkerhet är mycket viktig för oss. Därför vidtar vi tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, särskilt från fara i dataöverföring och från att falla i händerna på obehöriga tredje parter. Dessa åtgärder justeras och uppdateras regelbundet efter modern teknik.


6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?


Vi raderar eller anonymiserar dina personuppgifter så snart de inte längre behövs för de ändamål för vilka vi behandlar dem enligt ovanstående stycken. Generellt lagrar vi dina personuppgifter under hela tidsperioden för ditt deltagande i tjänsten Lidl Plus. Om du är inaktiv i 24 månader kommer vi att informera dig om den förestående raderingen. I det här fallet kan du motsätta dig borttagningen genom att öppna eller logga in i appen igen.


Annars raderas uppgifterna efter 72 timmar från det att Lidl Plus annullerats. Inom de första 72 timmarna har du möjlighet att återinstallera ditt kundkonto genom att logga in igen. Raderingsprocessen avbryts då. Om dina uppgifter måste lagras längre på grund av juridiska lagringsperioder eller för att säkra, hävda eller verkställa rättsliga anspråk, lagrar vi de uppgifter som motsvarar dataskyddsbestämmelser efter annulleringen av Lidl Plus, så länge som det krävs i varje fall enligt lag eller så länge som krävs för att uppfylla syftena.


Alla personuppgifter som du skickar oss när du kontaktar kundtjänst kommer att raderas eller anonymiseras av oss senast 90 dagar efter att slutligt svar har givits. Vår erfarenhet visar att, som regel, uppstår inte frågor angående våra svar efter 90 dagar. Om du utövar dina rättigheter som registrerad, kommer dina personuppgifter att sparas i upp till 3 år efter att du har fått vårt slutliga svar som bevis på att vi har gett dig fullständig information och har uppfyllt de lagstadgade kraven.


7. Vilka rättigheter har du avseende behandlingen av dina uppgifter?


Naturligtvis, på begäran, lämnar vi ut informationen i enlighet med artikel 15 GDPR (särskilt de uppgifter som lagrats om din person, mottagaren eller kategorierna av mottagare till vilka de vidarebefordras, syftet med datalagring, m.m.). Denna information är kostnadsfri.


Dessutom har du under relevanta lagstadgade villkor rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade; eller så kan du få dina personuppgifter raderade och begränsa behandlingen eller överföringen.


Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten.


I de fall där databehandling baseras på artikel 6. 1 e eller f GDPR, eller sker i syftet direktmarknadsföring, har du rätt att invända mot behandlingen.


Om du har givit ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta med verkan för framtiden, t.ex. i appen under ”Hjälp” à ”Kontakta oss” eller (om du vill avmarkera enskilda aviseringskanaler direkt) under ”Inställningar” à ”Notiser” eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: kundtjanst@lidl.se.


Om du önskar återkalla ditt samtycke till analysen av den här användningen av appen/Mitt Lidl-


kontot kan du göra lämplig inställning i appen under ”Mer” à ”Juridisk information” à ”Dela data i Lidl Plus”.


8. Ingen skyldighet att tillhandahålla data


Om du tillhandahåller dessa uppgifter själv, är du inte tvungen att ge tidigare nämnda frivilliga uppgifter. Utan dessa uppgifter kan vi dock inte göra Lidl Plus fullständiga tjänst tillgänglig för dig. Endast valfria datafält är markerade som sådana.


9. Kan vi ändra dataskyddspolicyn?


Ändringar av denna dataskyddspolicy kan bli nödvändiga på grund av ändringar i rättsläget eller villkoren för behandling av Lidl Plus. Om exempelvis ändamålen för insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter eller identiteten för den ansvariga identiteten och kategorierna av mottagare ändras, kommer du att informeras och i den utsträckning som krävs kommer vi att be om ditt samtycke.

Du hittar dataskyddspolicyn för appen ”Lidl Plus” för nedladdning som PDF här.

För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Acrobat Reader .

Ladda ned Lidl Plus-appen!