Dataskyddsinformation Lidl-Plus

Gäller från: Juli 2023


Version: 1.5.2


Tack för ditt intresse för Lidl Plus.

Överblick av dataskydd på hög nivå för Lidl Plus

Vilka är vi?

Vi är Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland (nedan ”Lidl Stiftung”, ”vi” eller ”oss”) och operatör av kundbelöningsprogrammet Lidl Plus. Vi ansvarar för behandlingen och skyddet av dina personuppgifter i Lidl Plus.


Vad är Lidl Plus?

Lidl Plus riktar sig till konsumenter som vill få personlig information om våra erbjudanden, kampanjer samt produkter och tjänster från utvalda partners och andra företag tillhörande Lidl-koncernen. Vi fastställer din intresseprofil baserat på ditt köpbeteende, användande av vår applikation och av andra digitala tjänster från Lidl-koncernen.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in de personuppgifter du tillhandahåller när du registrerar dig för Lidl Plus. Dessutom samlar vi in ditt köp- och användarbeteende i samband med Lidl Plus och andra digitala tjänster från Lidl-koncernen som du använder.


Varför samlar vi in dessa personuppgifter och i vilka syften använder vi dem?

Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för att uppfylla det avtal som du ingått med oss med din fullständiga registrering, dvs. för att fastställa dina eventuella intressen baserat på ditt köp- och användarbeteende avseende produkter och tjänster från Lidl-koncernens företagsgrupp och för att ge dig personlig information och erbjudanden.


Om du har givit ditt samtycke skickar vi dig information som är skräddarsydd för dig om aktuella Lidl-kampanjer och -erbjudanden via e-post, pushnotiser eller SMS.


Dessutom har vi också berättigat intresse att göra din upplevelse i samband med Lidl Plus så enkel och effektiv som möjligt.


Vilka överför vi dina personuppgifter till?

I vissa fall vidarebefordrar vi dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som har fått skriftligt uppdrag av oss och som regelbundet kontrolleras av oss. Dessa företag driver aldrig sina egna syften med dina personuppgifter. Dessutom kan dina personuppgifter vidarebefordras till Lidls nationella företag för att kunna presentera relevant innehåll för dig eller för att utforma en tävling som organiseras av respektive nationellt företag, förutsatt att du har givit ditt samtycke.


Om vi överför personuppgifter till mottagare i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), säkerställer vi att adekvat nivå av dataskydd tillhandahålls genom åtgärder såsom: bindande företagsregler, standardavtalsklausuler, certifieringsmekanismer eller erkända uppförandekoder.


Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att anonymiseras så snart som vi inte längre behöver dem. I regel lagrar vi dina personuppgifter under hela tidsperioden för ditt deltagande i tjänsten Lidl Plus. Om du har varit inaktiv i 24 månader kommer vi att informera dig om den förestående raderingen.


Vilka rättigheter har du avseende behandlingen av dina personuppgifter?

Om du vill få åtkomst till eller få en kopia av de av dina personuppgifter som vi lagrar kommer vi naturligtvis att tillhandahålla detta kostnadsfritt. Du har rätt enligt gällande lagar att få felaktiga uppgifter korrigerade. Dessutom kan du få dina personuppgifter raderade, begränsa behandlingen och överföringen av dina personuppgifter och invända mot behandlingen utifrån berättigat intresse eller allmänt intresse. Du kan även återkalla det samtycke du lämnat avseende Lidl Plus. Du har rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten.


Vi ber dig läsa vår dataskyddspolicy nedan, där hittar du mer information om hur vi behandlar dina uppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på ovannämnda postadress eller på: dataskydd@lidlplus.se.


Dataskyddspolicy Lidl Plus

Lidl Plus är ett bonusprogram (hädanefter kallat ”tjänsten” eller ”Lidl Plus”) från Lidl Group som drivs av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland (hädanefter kallat ”Lidl Stiftung”, ”vi”, ”oss”). Lidl Stiftung behandlar de data som behövs för tjänstens syfte som ansvarig enhet när data samlas in, analyseras och vidarebefordras till den lokala enheten Lidl Sverige KB (hädanefter tillsammans med Lidl Stiftung kallat ”Lidl-företagen”). Viss databehandling kräver inblandning från Lidl-koncernen (hädanefter kallad ” företagsgruppen”.


I den mån Lidl-organisationer erhåller data genom tjänsten på grundval att ditt frivilliga samtycke och informerar dig om aktuella erbjudanden och specialerbjudanden från Lidl, agerar de själva som ansvarig enhet i förhållande till dataskyddslagar.


Denna dataskyddspolicy gäller för behandlingsaktiviteter för Lidl Stiftung som dataansvarig.


Lidl Stiftungs dataskyddsombud kan kontaktas på ovan nämnda postadress eller på: dataskydd@lidlplus.se.


Tjänsten riktar sig till konsumenter (nedan ”användare” eller ”du”) som vill få personligt anpassad information från Lidl Stiftung om erbjudanden och kampanjer från Lidl Plus, och erbjudanden, produkter och tjänster från utvalda partner och Lidl-företag, som så nära som möjligt motsvarar dina intressen. Grunden för att fastställa relevanta intressen är köp- och användarbeteende avseende produkterna och tjänsterna från Lidl-företagen, som förklaras mer i detalj nedan.


Med Lidl Plus kan du ta del av ett utbud av tjänster som är särskilt anpassade till dig. Dessa inkluderar, bland andra, erbjudanden skräddarsydda efter dina behov och önskemål, deltagande i tävlingar och exklusiva rabatt- och specialerbjudanden när du handlar i butiken och online i Lidl-koncernens utvalda onlinebutiker. Beroende på var och i vilken utsträckning du använder tjänsten, vidarebefordrar Lidl Stiftung din information till vissa Lidl-företag för att kunna tillhandahålla den relevanta tjänsten.


1. Vilka uppgifter om din person samlar vi in och vilka kommunikationskanaler använder vi för detta?

1.1. Registrering för Lidl Plus

Som en del av registreringsprocessen begär vi följande kunduppgifter: förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, mobilnummer och föredragen Lidl-butik. Det är frivilligt att ange: titel, kön och din hemadress (gata, husnummer, postnummer, stad och land). Funktionen för geografisk lokalisering på din mobila enhet kan användas för att ställa in föredragen butik.


1.2. Data från Mitt Lidl

Om du frivilligt har tillhandahållit vissa uppgifter om dina omständigheter och intressen samt ditt barns födelsedatum i ditt Mitt Lidl-konto samlar vi också in dessa uppgifter inom ramen för Lidl Plus.


1.3. Butiksbesök

När du under ditt butiksbesök identifierar dig antingen vid kassan, registrerar vi vilken butik du besökte, de produkter som köpts eller returnerats efter summa, typ och pris, vilka kuponger som använts, kvittototalen samt tiden för betalningsprocessen och betalningstypen. Med allokeringen av ditt köp till ditt kundkonto uppfyller vi syftet i stycke 2, t.ex. att kunna ge dig erbjudanden särskilt anpassade till dina preferenser och intressen samt att erbjuda dig att ta del av specialerbjudanden.


Vid kassan kan du identifiera dig antingen med ditt digitala kundkort eller med det mobilnummer som anges vid registreringen.


1.4. Reservera produkter

Om du reserverar vissa produkter via Lidl Plus-appen för att köpa dem vid ett senare tillfälle i butik och använder Lidl Plus-appen (sådan användning förstås vara den första inloggningen med ditt Lidl Plus-konto i appen, vilket kan ske automatiskt efter lyckad registrering), samlar vi in denna information för de syften som anges i avsnitt 2, i synnerhet för att kunna erbjuda dig erbjudanden specifikt anpassade efter dina preferenser och intressen samt deltagande i kampanjer. Detta görs genom att tilldela ditt köp av de reserverade produkterna till din reservation.


1.5. Kundtjänst

När du kontaktar kundtjänsten för Lidl-företagen, använder vi de uppgifter som du tillhandahåller i detta sammanhang.


1.6. Användning av appen

När du använder Lidl Plus-appen samlar vi in uppgifter om butiken där du handlar. Dessutom samlar vi in uppgifter om allt innehåll som visas i appen såsom aktiverade kuponger, dina aviseringsinställningar, deltagande i lotterier, visade artiklar och din valda huvudbutik. Vi samlar också in uppgifter om din interaktion med appen såsom besökta sektioner, vilka skärmar som visas under varje session, antalet klick och bläddring. Dessutom behandlar vi ditt kund-ID (LoyalityID), information om vilken operativsystemversion du använder, enhetsidentifiering, systemspråk och det valda landet, samt vilken appversion du använder.


Dina inloggningsuppgifter sparas och används för att genomföra inloggningen. Så att du inte ska behöva logga in igen varje gång du öppnar appen, sparas din inloggningsinformation i appen (krypterad) tills du loggar ut från kontot.


Digitala kassakvitton kan sparas på din slutenhet eller vidarebefordras direkt av Messenger, om du tillåter appen åtkomst till dina foton/media. Kameran på din mobila slutenhet kan användas för att skanna QR-kuponger om du ger relevant tillåtelse.


Som del av appen genomför vi undersökningar och samlar information om ditt köpbeteende, din appanvändning och personliga omständigheter samt intressen i samband med andra Lidl-företag. Det är frivilligt att delta i undersökningarna.


1.7. Partnererbjudanden

Via Lidl Plus får du också möjlighet att utnyttja specialerbjudanden från utvalda partner. För att utnyttja några av dessa erbjudanden måste du identifiera dig som Lidl Plus-kund med ditt digitala kundkort. I det här fallet informerar den relevanta samarbetspartnern oss om användningen av det aktuella specialerbjudandet inklusive informationen kopplad till det (t.ex. tid, belopp, plats) så att vi kan anpassa våra erbjudanden ännu mer efter dina intressen. Om ett specialerbjudande beviljas inom Lidl Plus för underleverantörstjänster från våra samarbetspartner kommer de senare att ge oss dina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) så att vi kan tilldela erbjudandet på ett korrekt sätt till ditt konto.


1.8. E-mobilitet

För att starta laddningsprocessen vid en av laddningsstationerna måste du använda Lidl Plus-appen för att identifiera dig vid laddningsstationen och för att kunna påbörja laddningsprocessen. Registrering till Lidl Pay-funktionen (se nedan) är en förutsättning för att kunna behandla laddningsprocessen.


Under laddningsprocessen behandlar vi följande uppgifter på ditt lojalitets-ID/kund-ID: Datum för laddningsprocessen, laddningsmängd (kWh), laddningseffekt (kW), starttidpunkt av laddningsprocessen (tid), sluttid för laddningsprocessen (tid), typ av laddningskontakt som används. Tilldelningen av en debiteringsprocess till ditt kundkonto eftersträvar även de syften som nämns under avsnitt 2, till exempel för att kunna tillhandahålla dig erbjudanden som är speciellt anpassade efter dina preferenser och intressen, liksom för att kunna möjliggöra deltagande i kampanjer.


1.9. Betalning med mobiltelefon

Lidl Plus-appen ger dig också åtkomst till en mobil betalningstjänst (”Lidl Pay”), varvid du har alternativet att registrera ditt bank- eller kreditkort för att komfortabelt betala dina köpta varor och tjänster genom att använda din mobila enhet vid olika betalningsställen (t.ex. kassa, m.m.).


Registreringen sker direkt i Lidl Plus och endast om du vill och aktivt väljer detta. För registrering och användning av Lidl Pay krävs numret på ditt kredit- eller betalkort, CVV/CVS-koderna och utgångsdatum för kortet. Denna betalningsinformation anges direkt i de PCI-DSS & PCI 3DS-certifierade systemen i vår så kallade betalningsplattform och lagras där i krypterad form.


Som en del av registreringsprocessen kommer vi också säkerställa att du verkligen är innehavaren av det kredit- eller betalkort som tillhandahålls. För detta syfte kommer vår betalningsplattform att överföra dina kortuppgifter antingen direkt till respektive leverantör av betaltjänster så att de kan bekräfta din identitet med det utfärdande bankinstitutet.


Om registreringen för Lidl Pay lyckades, skickar betalningsplattformen oss en token i form av ett chiffer som bekräftelse. Vi kopplar sedan denna token till ditt kundkonto.

Om du använder andra autentiseringsprocesser, kan användarvillkoren och dataskyddsinformationen för respektive leverantör också gälla (exempelvis avseende TouchID- eller FaceID-funktioner från Apple).


Så fort du använder Lidl Pay kommer betalningsplattformen att överföra dina kortuppgifter till respektive Lidl-företag för att behandla betalningen. Lidl-företaget agerar som separat registeransvarig för bekräftelsen av din betalning via Lidl Pay samt för lagring av dina betalningsuppgifter på grund av dess egna skatte- och handelsrättsliga skyldigheter och för att kunna invända mot eventuella anspråk i avseende till de köpta produkterna.


För att kunna genomföra betalningsprocessen i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna i direktivet (EU) 2015/2366 (”PSD 2”), gällande nationell, införlivande lagstiftning och den delegerade förordningen (EU) 2018/389, använder vi våra tjänsteleverantörer för att möjliggöra att ditt kreditinstitut eller din betalningsmetod eller det utfärdande kontoret av din betalningsmetod (såsom ditt bank- eller kreditkort) kan utföra kundautentiseringar och preliminära riskanalyser för att kunna bedöma behovet av sådan kundautentisering. Detta är för att säkerställa att du själv använder betalningsmetoden, och inte en annan person med felaktiga avsikter. Denna information relaterar i synnerhet till dina personuppgifter, den aktuella transaktionen och ditt tidigare betalningsbeteende.


1.10. Onlinebutik/andra digitala tjänster

Om du har registrerat dig för Lidl-onlinebutiken eller andra appar, webbplatser eller digitala tjänster som drivs av ett företag som tillhör företagsgruppen såsom klicka- och hämta-tjänster, blomsterbutik, resebokning, onlinekvitton, fotograferingstjänster, Mr. Cuisine-appen, Lidl Home-appen, Lidl Liddle Club, informerar de oss om din användning av de digitala tjänsterna inklusive typ, kvantitet och pris på de produkter du har köpt och/eller bokat online, kupongerna du har löst in, kupongbeloppet och tiden för betalningsprocessen och vilken typ av betalningsmedel som används, vilken leveransmetod du valde och ditt kundbeteende på sådana plattformar.


1.11. Nyhetsbrev från andra tjänsteleverantörer

Om du dessutom gav ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet från onlinebutiken eller andra tjänster som beskrivs i föregående stycke och som drivs av företagsgruppen, kan vi få information från nämnda företag om ditt användarbeteende i förhållande till nyhetsbrevet, inklusive information såsom tidpunkten när nyhetsbrevet öppnades, länkar eller områden som du klickar på, varaktighet och användningsfrekvens.

1.12. Analys av användarbeteende/cookies

När du använder appen skapar vi dessutom användarsegmenteringsprofiler för statistisk analys och tilldelar, om möjligt, dessa till din person eller din e-postadress eller kundnummer. Om dessa data inte är tekniskt nödvändiga för att säkerställa appens funktionalitet, samlar och använder vi dessa data endast om du har samtyckt till våra spårningstekniker (se även stycke 2 av denna dataskyddspolicy). Detta inkluderar följande behandling:


Följande syften eftersträvas med analysen:


 • Optimering av våra tjänster och deras funktioner,
 • Förbättra vårt erbjudande och marknadsföra produkter från Lidl-företagen genom (reklam-)kampanjer,
 • Visa intressebaserad reklam (t.ex. via push-meddelanden och reklambanners om tredjepartstjänster).


Det är nödvändigt att kunna tilldela den ovan nämnda analysen till dig som person för att kunna visa dig intressebaserad information. Därför upprättar vi en anslutning till ditt kundnummer från den tidpunkt då registreringen är slutförd. Ditt samtycke till tillhandahållande av personuppgifter omfattar även detta behandlingssteg.


Appen använder också A/B-testning, analys, molnmeddelanden, Crashlytics, dynamiska länkar, meddelanden i appen, prestanda, förutsägelser och fjärrkonfiguration. Detta är analystjänster som tillhandahålls av Google. Vi har ingått ett behandlingsavtal med Google (se även avsnitt 2 och 3.1 i denna dataskyddspolicy).


För denna analys och visning av personlig reklam använder vi följande reklamidentifierare: (1) IDFA (Identifier for Advertising = reklamidentifiering för iOS-enheter) eller (2) Androids reklam-ID eller (3) Huawei ID, IP-/MAC-adress, HTTP-rubrik samt din slutenhets fingeravtryck (utöver det: tidpunkten för åtkomst, land, språk, lokala inställningar, operativsystem och -version samt appversion). Dessutom inkluderar vi enhets- och onlineaktivitetsinformation, samt app- och händelsetokens i den här analysen. Behandlingen av dessa data sker enbart på pseudonymiserad basis. Du kan när som helst inaktivera eller stänga av IDFA, Androids reklam-ID och Huaweis ID via ditt operativsystem. I händelse att IDFA inte är tillgängligt, använder vi SkAdNetwork, Apples attributions-API för att tillskriva installationer av vår app till en reklamkampanj. Den rättsliga grunden är ditt samtycke (se även avsnitt 2 i dataskyddspolicyn).


Google Ads Customer Matching

Vi använder tjänsten ”Google Ads Customer Matching” från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan ”Google”) i Lidl Plus-appen. I denna process skickas listor med användardata till Googles servrar med hjälp av den spårningsteknik som vi använder. Google jämför sedan om de överförda användardata matchar data från Google-kunder och skapar sedan målgrupper som kan användas för visning av annonser. Annonserna kan visas inom Googles nätverk (YouTube, GMail eller i sökmotorn) samt på olika enheter (s.k. remarketing eller retargeting).


Vi har ingått ett behandlingsavtal med Google för användning av Google Ads Customer Matching i enlighet med art. 28 (3) GDPR. Genom detta avtal försäkrar Google att behandla personuppgifterna enligt instruktionerna och att säkerställa skyddet av den registrerades rättigheter.


Personuppgifterna raderas när ändamålet har upphört.


Information om hur personuppgifter används av Google, som överförs till Google via integrationen av tjänsterna, och om dina inställningsalternativ för personlig annonsering och datainsamling, kan hittas här och här. Allmän information om databehandling av Google kan hittas i Googles integritetspolicy.


Meta/Facebook

Vi använder tjänsten ”Facebook Custom Audience” från Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (nedan ”Facebook”) i Lidl Plus-appen. Facebook Custom Audience gör det möjligt för oss att bilda målgrupper och att utforma och spela ut personliga annonser på Facebook efter behov.


Därför laddas listor med användardata upp till Facebook – via vår spårningsteknik. Facebook jämför sedan om de inlämnade användardata matchar data från Facebook-användare och skapar sedan målgrupper som kan användas för att rikta annonser på Facebook. Med Custom Audience ser vi till att annonser endast visas på Facebook för personer som tidigare har besökt vår app eller är intresserade av våra produkter. Facebook använder också uppgifterna för sina egna reklamändamål och för tredje parts reklamändamål.


Personer stannar kvar i en Custom Audience i högst 180 dagar. Efter 180 dagar tas personer som tillhör den anpassade målgruppen för webbplatsen bort om de inte besöker webbplatsen igen.


Vi är gemensamt personuppgiftsansvariga med Facebook för användningen av Facebook Custom Audience i enlighet med art. 26 I GDPR. Vi har ingått ett avtal med avtal om gemensamt ansvar att fastställa respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR. Enligt detta avtal ansvarar vi för att informera de registrerade, medan Facebook ansvarar för att uppfylla förfrågningar om de registrerades rättigheter enligt art. 15 till 21 i GDPR. Inom ramen för det gemensamma ansvaret kan du dock i princip hävda dina rättigheter som registrerad gentemot var och en av de gemensamt personuppgiftsansvariga.


Facebook baserar behandlingen av uppgifter på Facebook-användarnas samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 p .1 lit. a GDPR och Facebooks berättigade intressen i enlighet med art. 6 st. 1 p. 1 lit. f GDPR för att säkerställa korrekta och tillförlitliga rapporter eller korrekt prestandastatistik för Facebooks annonsörer. Du finner mer information om detta i Facebooks integritetsinformation eller här. Du kan kontakta Facebooks dataskyddsombud här.


Du kan invända mot användningen av tjänsten Custom Audiences globalt på Facebooks webbplats. När du har loggat in på ditt Facebook-konto kommer du till inställningarna för Facebook Ads.


Återkallande av samtycke

Om du vill återkalla ditt samtycke till spårning under din användning av Lidl Plus, kan du göra det när som helst med verkan för framtiden och hantera spårningen efter att ha slutfört registreringen via opt-out i appen under ”Mer” à ”Juridisk information” à ”Spårning”.


1.13. Karttjänster

I den här appen har du möjlighet att använda karttjänster i operativsystemet i din mobila enhet. Således kan interaktiva kartor visas direkt i appen och du har möjlighet att använda kartfunktionen för att enkelt hitta t.ex. Lidl-butiker i ditt område.


För att kunna använda karttjänsterna är det nödvändigt att behandla din IP-adress inom ramen för internetkommunikation. Detta behandlas vanligtvis på en server för respektive operativsystem. Vi har inget inflytande över den konkreta databehandlingen av leverantörer av operativsystem. Ytterligare information om syftet med och omfattningen av databehandling finns i leverantörens sekretesspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningar för att skydda din integritet.


Adresser och sekretesspolicyer för leverantörerna:1.14. Länkar till andra webbplatser och appar

Vår app innehåller länkar till andra webbplatser och appar som drivs av ett av Lidl-företagen eller av våra utvalda partner som beskrivs ovan eller från tredje part. När du klickar på en banner för utvalda produkter i appen omdirigeras du till webbplatsen/appen eller till din respektive appbutik. Länkarna kan också innehålla speciell spårningsteknik som gör det möjligt för operatörerna av nämnda webbplatser/appar att förstå och mäta var användaren fick vetskap om dem. Vi uppmanar dig att granska motsvarande sekretesspolicy för varje webbplats/app som du kommer att omdirigeras till för att förstå vilken av din information som kommer att behandlas av operatören. När du omdirigeras till någon av dessa webbplatser/appar, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla din (tekniska) begäran att besöka respektive app eller webbplats (artikel 6. 1 b GDPR), samt baserat på operatörens berättigade intresse att genomföra reklam (artikel. 6. 1 f GDPR).


1.15. Nyhetsbrev/Push-meddelanden/sms

Dessutom samlar vi in information om ditt användarbeteende i förhållande till nyhetsbrevet och annan information som vi skickar dig som push-meddelanden eller sms, sparar och om möjligt tilldelar det till dig eller din e-postadress eller kundnummer. I samband med detta samlar vi in information om när du öppnade meddelandet och de länkar eller områden du klickar på, valda produkter, tid, varaktighet och användningsfrekvens.


Vi samlar in och använder endast dessa uppgifter om du har samtyckt till detta (se även stycke 2 av denna dataskyddspolicy).


1.16. Särskilda kategorier av personuppgifter

Särskilda kategorier av personuppgifter i meningen av artikel 9.1 GDPR (t.ex. information om din hälsa och religion) är inte inkluderade i analysen av dina ovan angivna personuppgifter.


2. I vilket syfte och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in de uppgifter som anges i stycke 1 för att kunna erbjuda dig relevanta tjänster från Lidl Plus.


2.1. Syfte att kommunicera, identifiera och skydda din kundprofil

Kundens basdata, som samlas som del av registreringen, är till för kommunikationen med dig och den tydliga tilldelningen av ditt köp- och användarbeteende till din kundprofil.

Om du samtyckt till en så kallad geolokalisering via dialogen ”tillåt behörighet” som del av att använda vår app eller i inställningarna på din mobila slutenhet, använder vi denna funktion till att kunna erbjuda dig individuella tjänster relaterade till din plats. Vi behandlar särskilt din plats och nätverksplats som en del i funktionen ”sök butik” och ”sök partnererbjudanden” för att kunna visa de butiker som är närmast dig. Vi lagrar inte geolokaliseringsdata permanent.


Som en del av din registrering ber vi om ditt födelsedatum (se stycke 1 ovan). För det första förutsätter ditt deltagande att du är minst 18 år (se stycke 2 i villkoren). För det andra finns det åldersgränser för reklam för vissa produkter i syfte att skydda barn (dvs. reklam för alkoholhaltiga drycker kommer inte att riktas mot barn).


Vi använder din e-postadress för att skydda dig från obehörig åtkomst från tredje part genom att skicka dig en e-postvarning t.ex. när tillgång till ditt konto sker med en främmande enhet, det vill säga en enhet som inte tidigare har använts för att komma åt Lidl Plus-appen. Dessutom använder vi ditt köpbeteende från onlinebutiken för att förhindra bedrägerier.


Syftet med att överföra uppgifter till din bank eller utfärdaren av din betalningsmetod (i händelse av att du använder Lidl Pay), är att efterleva lagstadgade krav på autentisering med målet att förhindra missbruk och bedrägeri.


Behandling av det här slaget sker baserat på lagkrav som tillåter oss att behandla personuppgifter i den utsträckning den behövs för att kunna använda en tjänst eller uppfylla ett avtal (artikel 6. 1 b GDPR), och eftersom vi har det primära berättigade intresset att göra användandet av appen så enkelt och effektivt som möjligt (artikel 6. 1 f GDPR).


I händelse av produktåterkallelser kontrollerar vi om du har köpt den berörda produkten för att kunna informera dig om återkallelsen. För det syftet använder vi information om de produkter du har köpt (jämför med ”Butiksbesök” ovan).


Behandlingen utförs för att skydda din hälsa (artikel 6. 1 d) GDPR), och eftersom vi har ett berättigat intresse i att informera dig om eventuella produktåterkallelser (artikel 6. 1 f GDPR).


2.2. Syftet med optimering av reklamåtgärder, butiksnätverket och butiksdesign

Om vi även har tillgång till dina adressuppgifter använder vi dessa för att optimera reklamåtgärder (särskilt utdelning av broschyrer, affischreklam) och för att optimera butiksnätverket och dess utformning. Att tillhandahålla information om din adress är frivilligt. Dessa uppgifter behandlas baserat på vårt berättigade intresse i att optimera försäljningskanaler (artikel 6. 1 f GDPR).


2.3. Syftet med att fastställa dina produktintressen

För att ge dig fördelarna med medlemskap i Lidl Plus och presentera bästa möjliga anpassade erbjudanden för dig och andra kunder samt utföra riktade kundundersökningar, skulle vi vilja lära känna dig bättre. För detta fastställer vi först, på grundval av alla personuppgifter som anges i avsnitt 1, i synnerhet dina transaktionsuppgifter från Lidl Plus samt information som vi tar emot från Lidls onlinebutik eller andra appar, webbplatser eller digitala tjänster som beskrivs ovan, vilka produkter, specialerbjudanden och tjänster som kan vara intressanta och relevanta för dig. Vi använder matematiska-statistiska metoder för att fastställa detta samband. För detta syfte jämförs dina personuppgifter med uppgifter från andra kunder. På grundval av denna jämförelse kan vi sedan härleda vilka andra produkter och kampanjer för andra kunder med jämförbara intressen har varit intresserade av, som också kan vara av intresse för dig och andra kunder.


Genom att använda den informationen kan vi rikta din uppmärksamhet mot ex. särskilda rabatter på dina favoritprodukter i Lidl Plus-appen och på webbplatsen för respektive onlinebutik eller den enskilda digitala tjänsten, t.ex. erbjuda dig särskilt fördelaktiga priser, rabattkuponger och andra förmåner för dig och informera om attraktiva erbjudanden som en del av specialsortimentet.


För det syftet kommer du att få (om möjligt anpassad) information om produkter, kampanjer, tävlingar, nya tjänster och nyheter från streaming-, filial-, onlinebutik-, blomster-, foto- och reseerbjudandet Sortiment (lidl.se) för undersökningar.


Genom att mäta din appanvändning (se ovan) får vi också generella insikter i hur vi ska optimera vår Lidl Plus-app och hur framgångsrika våra reklamkampanjer är. Dessutom tillhandahåller vi våra reklampartners statistiskt behandlade, anonyma uppgifter (baserade på din appanvändning samt dina köpta produkter) om hur framgångsrika deras reklamkampanjer varit i syfte att fakturera och optimera deras marknadsföringskampanjer. Våra reklampartners kan inte spåra den informationen tillbaka till dig som individ.


Dessutom kommer personanpassade användarprofiler att användas under tilldelning av din person och/eller e-postadress för att bättre skräddarsy eventuell annonsering, särskilt i form av nyhetsbrev, för dina personliga intressen och för att förbättra webberbjudanden. Den här användarprofilen innehåller sedan också information om din användning av Lidl Plus.


Denna behandlingsaktivitet utförs på grundval av lagstadgade föreskrifter som tillåter oss att behandla personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för användandet av en tjänst eller genomförandet av ett avtal (artikel 6. 1 b GDPR).


Förutsatt att du har lämnat korrekt samtycke, kan även information som vi har läst från din terminalenhet också inkluderas i den här profilen. I de fallen behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6. 1 a GDPR. Detta gäller den databehandling som beskrivs ovan under ”Onlinebutik”, ”Analys av användarbeteende” och ”Nyhetsbrev/push-notiser/sms”, samt överföringen av data till våra reklampartners för uppspelning av (reklam-) innehåll på tredjepartstjänster.

Utöver att öka profilens informativa värde, använder vi även dessa resultat för att optimera Lidl Plus-appen och våra andra onlinetjänster, förutsatt att detta täcks av ditt samtycke. Rättslig grund för detta är alltså artikel 6 stycke 1 a GDPR.


2.4. Syftet att optimera våra erbjudanden i butik och online

Om du deltar i våra frivilliga undersökningar, använder vi den informationen för att optimera våra erbjudanden i butik och online. Vi behandlar dessa data eftersom vi har ett överordnat berättigat intresse i att anpassa våra erbjudanden så nära efter dina produktintressen som möjligt (artikel 6. 1 f GDPR).


2.5. Syfte att ta emot marknadsföringskommunikation

Om du har givit oss ditt uttryckliga samtycke till reklam, kommer vi också att skicka dig information om fördelarna med medlemskapet, t.ex. detaljer om bonusprogrammet, information om nya programpartners och partnerförmåner, särskilda kundkampanjer och (om möjligt personlig) information om produkter, kampanjer, tävlingar, nya tjänster och nyheter från streaming-, butiks-, onlinebutiks-, blomster-, foto- och reseerbjudanden via e-post, SMS eller push-meddelande.


Denna direktkommunikation sker eftersom du har givit oss motsvarande samtycke (artikel 6. 1 a GDPR).

2.6. Syfte att koordinera plats och tid

Vi behandlar och använder dina personuppgifter avseende plats och tid för din shopping för att kunna ge dig tids- och platsbaserad reklam, t.ex. per push-meddelande till din mobil eller per sms. Om din föredragna shoppingdag till exempel är lördag, kan vi särskilt informera dig om befintliga specialerbjudanden för denna veckodag. Dessutom kan vi ge dig ett specifikt, regionalt erbjudande, om vi är informerade om vilken region du föredrar att handla i.


Push-notiser är meddelanden som skickas från appen till din enhet och som prioriteras där. Appen använder push-notiser om du har gått med på att ta emot push-notiser när du installerade appen eller någon annan gång du använde appen under dina inställningar på enheten. Du kan inaktivera mottagandet av push-notiser när som helst.


Om vi analyserar platsen och tiden för din shopping, tjänar det som användning av en tjänst eller uppfyllande av avtal (artikel 6. 1 b GDPR) och eftersom vi har ett primärt berättigat intresse i att anpassa våra erbjudanden så nära efter omständigheterna tid och plats som möjligt (artikel 6. 1 f GDPR).


2.7. Syfte att behandla kundförfrågningar

Personuppgifter som du tillhandahåller oss med när du kontaktar kundtjänst, t.ex. via vårt kontaktformulär, kommer givetvis att hanteras konfidentiellt. Vi använder enbart dina uppgifter i syfte att hantera din förfrågan och att hantera och besvara dina frågor om sekretess.


För att kunna hantera dina förfrågningar till kundtjänst på bästa möjliga sätt gör vi även de data som anges ovan tillgängliga för andra Lidl-företag. Det innebär att det inte är nödvändigt att registrera och lagra dessa uppgifter igen för att kunna hantera dina förfrågningar. Lidl-företagen använder dina uppgifter enbart i syfte att verifiera dig som kund eller användare och för att hantera din förfrågan.


Rättslig grund för denna behandling av dina uppgifter artikel 6. 1 b GDPR, eftersom detta är nödvändigt för att hantera din förfrågan, likväl som artikel 6. 1 f) GDPR.


I detta sammanhang består vårt och ditt samtidiga (berättigade) intresse av avsikten att svara på din fråga, lösa eventuella problem som kan uppstå och därmed upprätthålla och främja din tillfredsställelse som kund eller användare av vår tjänst eller andra Lidl-företags tjänster.


Rättslig grund för behandling av dina förfrågningar under dataskyddslagen är artikel 6. 1 c GDPR, eftersom det är nödvändigt för att efterleva vår lagliga skyldighet att behandla din förfrågan.


2.8. Syfte att tillhandahålla appen

Vi behandlar de uppgifter som samlats in under loppet av användning av appen, så att vår app kan fungera ordentligt. I synnerhet behöver vi den informationen så att appen kan spara dina valda inställningar, såsom land och språk, så att vi snabbt kan lösa tekniska problem och så att du kan komma åt vissa områden. Dessa data används inte för att skapa användarprofiler.


Rättslig grund för användandet av den teknik som krävs för detta syfte är artikel 6. 1 b) GDPR och art. 25 Par. 2 TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz). Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster under loppet av att genomföra avtalet.


Användandet av karttjänster baseras på vårt avtalsmässiga förhållande med dig, artikel 6. 1 b GDPR samt vårt berättigade intresse att ha en tilltalande presentation av våra erbjudanden och göra det enkelt att hitta de platser vi angivit i appen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6. 1 f) GDPR.


2.9. Syfte med produkthistorik

Om du har reserverat produkter via Lidl Plus-appen visar vi dig dessa i en historik så att du kan få en överblick över dina reservationer. Den rättsliga grunden för den tillhörande databehandlingen är art. 6 (1) b) GDPR, det vill säga vi behandlar dina uppgifter för att implementera vår användarrelation med dig.


2.10. Syftet med tillhandahållandet av e-mobilitetsfunktionen

Uppgifterna vi samlar in behandlas i syfte att göra det möjligt för e-mobiliteten att erbjuda och analysera laddningsprocesserna. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 paragraf 1 b) GDPR, dvs. vi behandlar ovanstående uppgifter mot bakgrund av avtalsförhållandet mellan dig och oss.2.11. Syfte att förhindra bedrägeri

För att förhindra att Lidl lider ekonomisk skada, analyserar vi köpbeteende vid användande av Lidl Plus-appen i syfte att förhindra bedrägeri. I synnerhet utvärderar vi om och hur ofta artiklar returneras. Rättslig grund för detta är artikel 6 stycke 1 f) GDPR. Vårt berättigade intresse följer av de beskrivna syftena med behandlingen.


3. Till vem vidarebefordrar vi dina personuppgifter?

I händelse av berättigade krav från myndigheter överför vi de begärda uppgifterna. Vi gör också dina personuppgifter tillgängliga för tredje parter enligt följande:


3.1. Utlämnande till tjänsteleverantörer

Vi använder delvis tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. De företag som arbetar för oss på det viset är noggrant utvalda och skriftligen bundna av avtal. De är bundna av våra instruktioner och kontrolleras innan de påbörjar datainsamling och regelbundet efter det. Dessa företag driver aldrig sina egna syften med dina personuppgifter inom omfattningen av deras aktiviteter för oss.


I samband med detta vidarebefordrar vi dina uppgifter till mottagare som:


 • Tillhandahåller lagringskapacitet, databassystem eller liknande
 • Tillhandahåller teknisk support
 • Konsulttjänster inom området marknadsföring


I samband med användning av Meta-tjänster överförs data till Meta (se avsnitt 1.11 av denna integritetspolicy).


3.2. Utlämnande till operatörer av anslutna Lidl-tjänster

Inom Lidl-företagen (se stycke 1 ovan) vidarebefordrar vi följande uppgifter till relevant, nationellt företag under de villkor som beskrivs ovan:


 • Dina produktpreferenser som fastställs för riktad presentation av innehåll som är relevant för dig.
 • Om du deltar i lotterier eller tävlingar ("Kampanj") organiserade av Lidl-företagen överför vi de datafält som anges i kampanjens villkor (t.ex. kundnummer (kund-ID), telefonnummer, e-postadress, födelsedatum m.m.).
 • I den mån det är nödvändigt för att behandla en förfrågan via vår kundtjänst skickar vi också ovannämnda data till de Lidl-företag som du haft kontakt med i sammanhanget förfrågningar till kundtjänst. Dessutom kan det vara nödvändigt för oss att skicka utdrag av din förfrågan till avtalspartners (t.ex. leverantörer i händelse av produktspecifika frågor) för att kunna hantera din förfrågan.
 • Om du använder vår mobila betalningstjänst Lidl Pay skickar vår betalningsplattform dina kortuppgifter antingen till det Lidl-företag som säljer dig varorna eller tjänsterna eller direkt till respektive betalningstjänsteleverantör.
 • Om bedrägeri misstänks eller om Lidl lider ekonomisk skada kommer vi att överföra uppgifterna om ditt köp-/returbeteende till Lidl-företagen.


Inom ramen för Lidl Pay (se ovan) utbyter vi vissa personuppgifter med din bank eller utfärdaren av det betalningsmedel du valt för att kunna genomföra respektive avtal med dig (inklusive den i lag föreslagna autentiseringsprocessen före utförandet av individuella betalningstransaktioner).


Om du väljer en laddstation och en plugg som en del av e-mobilitetstjänsten i Lidl Plus kommer vi att överföra dina kunduppgifter (master data) till Lidl Sverige KB som en självständig personuppgiftsansvarig.


Om du reserverar produkter via Lidl Plus-appen för senare köp i en Lidl-butik skickar vi en lista över de reserverade produkterna och ditt beställningsnummer till Lidl SE. Företaget är ensamt ansvarigt för användningen av denna information för senare behandling av köpeavtalet med dig enligt dataskyddslagstiftningen. Rättslig grund för denna överföring är art. 6 para. 1 b) GDPR, d.v.s. genomförandet av åtgärder före avtalet som svar på din begäran.


Om vi överför personuppgifter till mottagare i tredjepartsländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) kan du härleda det från informationen om databehandling av våra tjänsteleverantörer som beskrivs i denna dataskyddspolicy. Genom antagandet av beslut om adekvat skyddsnivå har Europeiska kommissionen bestämt om ett sådant tredjepartsland erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. Den exakta listan över landet med ett beslut om adekvat skyddsnivå finns här: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_sv. Om Europeiska kommissionen har fastställt att det inte finns en tillräcklig skyddsnivå för ett tredjepartsland, säkerställer vi att adekvat nivå av dataskydd tillhandahålls genom andra åtgärder såsom: bindande företagsregler, standardavtalsklausuler, certifieringsmekanism eller erkända uppförandekoder. Kontakta vårt dataskyddsombud (sida 1) om du vill få mer information.


4. Hur garanterar vi sekretessen för dina personuppgifter?

För att garantera sekretessen för dina personuppgifter är det förbjudet för våra anställda som arbetar med databehandling att samla in, behandla eller använda personuppgifter på något obehörigt sätt. Våra noggrant rekryterade medarbetare är högst medvetna om dataskyddsfrågor och har åtagit sig att upprätthålla datasekretess genom avtal innan de påbörjar sitt anställningskontrakt och denna plikt fortsätter att gälla efter uppsägning av anställningsförhållandet.


5. Hur garanterar vi säkerheten för dina personuppgifter?

Dina uppgifters säkerhet är mycket viktig för oss. Därför vidtar vi tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, särskilt från fara i dataöverföring och från att falla i händerna på obehöriga tredje parter. Dessa åtgärder justeras och uppdateras regelbundet efter modern teknik.


6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi raderar eller anonymiserar dina personuppgifter så snart de inte längre behövs för de ändamål för vilka vi behandlar dem enligt ovanstående stycken. Generellt lagrar vi dina personuppgifter under hela tidsperioden för ditt deltagande i tjänsten Lidl Plus. Om du är inaktiv i 24 månader kommer vi att informera dig om den förestående raderingen. I det här fallet kan du motsätta dig borttagningen genom att öppna eller logga in i appen igen.


Annars raderas uppgifterna efter 72 timmar från det att Lidl Plus annullerats. Inom de första 72 timmarna har du möjlighet att återinstallera ditt kundkonto genom att logga in igen. Raderingsprocessen avbryts då. Om dina uppgifter måste lagras längre på grund av juridiska lagringsperioder eller för att säkra, hävda eller verkställa rättsliga anspråk, lagrar vi de uppgifter som motsvarar dataskyddsbestämmelser efter annulleringen av Lidl Plus, så länge som det krävs i varje fall enligt lag eller så länge som krävs för att uppfylla syftena.


Alla personuppgifter som du skickar oss när du kontaktar kundtjänst kommer att raderas eller anonymiseras av oss senast 90 dagar efter att slutligt svar har givits. Vår erfarenhet visar att, som regel, uppstår inte frågor angående våra svar efter 90 dagar. Om du utövar dina rättigheter som registrerad, kommer dina personuppgifter att sparas i upp till 3 år efter att du har fått vårt slutliga svar som bevis på att vi har gett dig fullständig information och har uppfyllt de lagstadgade kraven.


7. Vilka rättigheter har du avseende behandlingen av dina uppgifter?

Naturligtvis, på begäran, lämnar vi ut informationen i enlighet med artikel 15 GDPR (särskilt de uppgifter som lagrats om din person, mottagaren eller kategorierna av mottagare till vilka de vidarebefordras, syftet med datalagring, m.m.). Denna information är kostnadsfri.


Dessutom har du under relevanta lagstadgade villkor rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade; eller så kan du få dina personuppgifter raderade och begränsa behandlingen eller överföringen.


Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten.


I de fall där databehandling baseras på artikel 6. 1 e eller f GDPR, eller sker i syftet direktmarknadsföring, har du rätt att invända mot behandlingen.


Om du har givit ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta med verkan för framtiden, t.ex. i appen under ”Hjälp” à ”Kontaktformulär” eller (om du vill avmarkera enskilda aviseringskanaler direkt) under ”Inställningar” à ”Kommersiell kommunikation” eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: kundtjanst@lidl.se.


Om du önskar återkalla ditt samtycke till analysen av den här användningen av appen/Mitt Lidl-

kontot kan du göra lämplig inställning i appen under ”Mer” à ”Juridisk information” à ”Spårning”.


8. Ingen skyldighet att tillhandahålla data

Om du tillhandahåller dessa uppgifter själv, är du inte tvungen att ge tidigare nämnda frivilliga uppgifter. Utan dessa uppgifter kan vi dock inte göra Lidl Plus fullständiga tjänst tillgänglig för dig. Endast valfria datafält är markerade som sådana.


9. Kan vi ändra dataskyddspolicyn?

Ändringar av denna dataskyddspolicy kan bli nödvändiga på grund av ändringar i rättsläget eller villkoren för behandling av Lidl Plus. Om exempelvis ändamålen för insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter eller identiteten för den ansvariga identiteten och kategorierna av mottagare ändras, kommer du att informeras och i den utsträckning som krävs kommer vi att be om ditt samtycke.

Du hittar dataskyddspolicyn för appen ”Lidl Plus” för nedladdning som PDF här.

För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Acrobat Reader.

Ladda ned Lidl Plus-appen!