1. Tillämpningsområde och relation till andra bestämmelser

Dessa villkor reglerar användandet av tjänsten Mitt Lidl-konto. Tjänsten Mitt Lidl-konto drivs av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (härefter ”Lidl Stiftung”, ”vi” eller ”oss”), andra företag inom Lidl Group (tillsammans i följande kallat ” företagsgrupp”) är delaktiga i tillhandahållande av tjänster. Du kan hämta och spara eller skriva ut aktuella, gällande allmänna villkor när som helst här nedan. Vi sparar inte avtalstexten efter fullgörande av avtalet.


Det lösenordsskyddade Mitt Lidl-konto låter dig visa, komma åt, hantera och redigera dina data från företagsgruppens olika onlinetjänster, t.ex. Lidls onlinebutik, Lidl Plus-appen, etc. (härefter var och en kallad ”måltjänst”), på en central lagringsplats (härefter kallat ”Portal”). Dessutom erbjuder den dig ett enkelt engångsinloggningssystem som kallas Single Sign-On-tjänst (härefter kallat ”SSO”) (gemensamt kallat ”Mitt Lidl-konto” eller ”tjänsten”).


Efter att du har registrerat dig en gång i en måltjänst gör SSO det möjligt för dig att använda ytterligare måltjänster med samma användarnamn och lösenord, förutsatt att SSO är implementerat i respektive måltjänst.


Tjänsten tillhandahålls på grundval av följande användarvillkor för Mitt Lidl-konto (”användarvillkor”).


Dessa användarvillkor gäller inte separata avtalsförhållanden med tredje part som en del av måltjänsterna; till exempel köp av produkter eller tjänster. Här gäller endast de specifika villkoren för den relevanta måltjänsten.

För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Acrobat Reader.

2. Registrering, konto och fullgörande av avtal

För att använda Mitt Lidl-konto krävs registrering med en måltjänst ansluten till SSO, varvid användaren måste skapa ett lösenord för Mitt Lidl-konto. Detta används, tillsammans med din e-postadress eller ditt mobilnummer, för att komma åt ditt Mitt Lidl-konto.


Uppgifterna som anges av användaren som del av registreringsprocessen måste vara korrekta. Information från tredje parter kan inte tillhandahållas. Om informationen senare skulle ändras, måste användaren justera denna utan dröjsmål på Portalen.


Beroende på måltjänsten måste antingen din e-postadress eller ditt mobilnummer verifieras under registreringsprocessen. För detta ändamål skickar vi ett e-postmeddelande eller ett sms med en bekräftelsekod. Utan verifiering av e-postadressen eller mobilnumret kan registreringsprocessen inte fortsätta.


Du förbinder dig att registrera dig för att använda Mitt Lidl-kontot genom att klicka på knappen ”Registrera nu” efter att ha gått igenom registreringsprocessen. Innan du klickar på denna knapp kan du avbryta registreringen när som helst eller ändra informationen du angivit genom att radera, lägga till eller korrigera de uppgifter du lagt till i de olika fälten eller genom att stänga måltjänsten. Efter att du slutfört registreringsprocessen kan du ändra informationen du angivit i din personliga Portal när som helst.


Vid mottagande av offerten att ingå avtalet skickar vi en bekräftelse på mottagande av erbjudandet (”orderbekräftelse”) till den e-postadress du angav under registreringen. Denna orderbekräftelse motsvarar också vårt godkännande av erbjudandet att ingå ett användaravtal (”ingående av avtal”). Du kan använda tjänsten så snart som du mottagit orderbekräftelsen.


Efter att ha slutfört registreringen kommer du automatiskt att tilldelas ett kundnummer.


Åtkomstuppgifterna är endast avsedda för användning av relevant behörig användare och måste skyddas med lämpliga åtgärder från obehörig åtkomst från tredje part. Om användaren upptäcker obehörig användning av tjänsten, måste denne rapportera detta till Lidl Stiftung utan dröjsmål. Användaren ansvarar för konsekvenserna av tredjeparts användning om han/hon är ansvarig för den eller för underlåtelse att stoppa den.


Användning av Mitt Lidl-kontot på enheter med Android-operativsystem är endast möjlig om enheten använder webbläsaren Google Chrome.

3. Föremål för tjänsten

Föremål för tjänsten Mitt Lidl-konto är tillhandahållandet av ett enhetligt, lösenordsskyddat SSO för olika måltjänster inom företagsgruppen. Det betyder i huvudsak att efter en engångsregistrering och autentisering kan det Mitt Lidl-konto som skapats användas för att logga in på alla måltjänster som är integrerade i Mitt Lidl-konto utan att kräva en separat registrering eller återigen tillhandahållande av detaljerad användardata.


För en bekväm inloggning har du också alternativet att aktivera funktionen ”Håll mig inloggad”. Efter att ha aktiverat funktionen placeras en permanent cookie (6 månader) i webbläsaren på din enhet, som säkerställer att Mitt Lidl-konto känner igen dig vid ditt nästa besök. Denna cookie kan också raderas när som helst via inställningarna i webbläsaren.


Om du registrerar dig för en ansluten måltjänst utan att tidigare ha registrerat dig för andra måltjänster, kommer du automatiskt att skapa Mitt Lidl-kontot. I händelse av att du tidigare har registrerat dig för en annan måltjänst integrerad med Mitt Lidl-kontot, kan du enkelt logga in på måltjänsten med dina befintliga inloggningsuppgifter. Om företagsgruppen erbjuder nya onlinetjänster i framtiden är det möjligt att du kommer att kunna använda dessa med ditt Mitt Lidl-konto. Kompletterande användarvillkor kan gälla för individuella måltjänster.


SSO ger dig en portalövergripande identitet som känns igen och verifieras av anslutna måltjänster och som du kan hantera via Portalen. Portalen gör att du kan visa, få åtkomst till, hantera och korrigera din information från olika måltjänster på en central plats. I Portalen lagras dina kundbasdata och information samt de kundbasdata och information som du har angivit när du använt andra måltjänster. På det viset kan alla dina kundbasdata, inloggningsuppgifter, information om dina omständigheter och intressen från avsnittet ”Om mig” samt information om de fördelar du beviljats som del av programmet ”Familjeklubben”, om den tillhandahållits frivilligt, samt information om sparade betalningsmetoder och historik för köp och beställningar ses av dig på en central plats i Portalen. Om så behövs kommer dina uppgifter att överföras till respektive måltjänst när specifika erbjudanden används för att möjliggöra genomförandet av respektive transaktion (se avsnitt 7 nedan).


Användningen av Mitt Lidl-kontot är gratis. Användningen av konkreta måltjänster kan dock innebära kostnader, som visas med det relevanta erbjudandet i enlighet med de rättsliga kraven. Detsamma gäller för eventuellt nödvändiga tjänster från tredje part, t.ex. internetanslutningen.

4. Ångerrätt

4.1 Ångerrätt


Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange skäl. Ångerfristen är 14 dagar från dagen för avtalets ingående.


För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland

E-post: dataskydd@lidlplus.se


en tydlig förklaring (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att häva detta avtal. Du kan använda bifogade ångerrättsformulär för detta syfte, men det är inte obligatoriskt. För att efterleva ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet att du vill utöva din ångerrätt innan det att ångerfristen löper ut.

4.2 Konsekvenser av att ångra sig

Om du säger upp detta avtal måste vi ersätta dig för alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive fraktkostnader (med undantag för ytterligare kostnader som resulterar ur det faktum att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder) utan försening och senast 14 dagar inom den dag då vi mottog meddelande om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning.


Om du har begärt att tjänsterna ska börja under ångerfristen måste du betala oss en rimlig summa motsvarande den proportion av tjänsterna som redan tillhandahållits fram till den tidpunkt då du meddelar oss om att du vill utöva ångerrätten avseende detta avtal jämfört med den totala omfattningen av de tjänster som tillhandahålls i avtalet.

4.3 Återkallelseformulär

För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Acrobat Reader.

5. Garanti, ansvar

Som del av de individuella måltjänsterna står deras operatörer för hela ansvaret för tillhandahållandet av tjänsterna. Lidl Stiftung är inte ansvariga för eventuella anspråk som resulterar ur detta. Detsamma gäller för andra bidrag från oberoende tredje parter, som exempelvis en internetleverantör.


Annars ska Lidl Stiftung endast vara ansvarig för ersättningsanspråk från användaren som uppstår ur dödsfall, kroppsskada eller skada på hälsa eller ur överträdelser av väsentliga avtalsskyldigheter (grundläggande förpliktelser), samt ur andra skador som resulterar från avsiktlig eller grovt försumlig överträdelse av plikt av Lidl Stiftung, dess juridiska ombud eller ställföreträdare. Avgörande kontraktsskyldigheter är sådana vars fullgörande är nödvändiga för att uppnå målet med avtalet. I händelse av en överträdelse av väsentliga avtalsskyldigheter, ska Lidl Stiftung endast vara ansvarig för den förutsebara skada som kan förväntas av avtalet, om denna orsakades av enkel vårdslöshet, om inte användarens anspråk för skadorna baseras på dödsfall, kroppsskada eller ska på hälsa. Lidl Stiftungs ansvar för garantier som uttryckligen betecknas som sådana och för anspråk baserade på produktansvarslagen ska förbli opåverkade.

6. Uppsägning, radering

Lidl Stiftung likväl som användaren kan avsluta användarförhållandet för Mitt Lidl-kontot när som helst utan uppsägningsperiod. Som del av administrationen av Mitt Lidl-kontot, kan radering av kontot initieras av användaren när som helst.


En uppsägning av Lidl Stiftung kan övervägas i synnerhet om användaren bryter mot användarvillkoren. Till dess att sådana händelser har klarlagts kan användaruppgifterna blockeras.


I synnerhet förbehåller vi oss rätten att korrigera eller radera ditt Mitt Lidl-konto eller individuella inlägg däri i händelse av felaktig information.

7. Dataskydd

Behandlingen av dina personuppgifter sker under bevarande av dina lagstadgade dataskyddsrättigheter. För att implementera en tjänst är det nödvändigt att den information som du anger överförs till leverantören av den relevanta måltjänsten som du vill använda, för att tillåta användarautentisering och tillhandahållande av tjänsten enligt vad som beskrivs i måltjänsten (t.ex. frakt och betalning för beställda produkter).


Mer information avseende detta hittar du i vår dataskyddsinformation.

8. Slutbestämmelser

Kontraktsspråket är svenska.


Europeiska kommissionen tillhandahåller en portal för tvistlösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är dock inte skyldiga och inte villiga att delta i tvistlösningsförfarandet inför en konsumentskiljenämnd.