Allmänna villkor Lidl Plus

Gäller från: September 2021

1. Tillämpningsområde och relation till andra bestämmelser

Dessa allmänna villkor för Lidl Plus (”allmänna villkor”) reglerar deltagandet i kundprogrammet Lidl Plus (hädanefter kallat ”tjänsten”). Tjänsten drivs av Lidl Stiftung & Co. KG (hädanefter kallat ”Lidl Stiftung” eller ”vi”). Däremot har Lidl Stiftung rätt att involvera underleverantörer och/eller andra bolag i Lidl-koncernen; hädanefter i samband med Lidl Stiftung kallade ”Lidl-företag” eller ”Lidl”) för att tillhandahålla tjänsten. Tjänsten riktar sig till konsumenter (härefter ”användare” eller ”du”) som vill få individanpassad information om erbjudanden och kampanjer från Lidl och från utvalda samarbetspartners som så väl som möjligt motsvarar respektive mottagares intressen. Tjänsten syftar alltså till att användaren får mer relevant innehåll och framför allt till att Lidl inte skickar ut information som respektive användare inte är intresserad av. Grunden för att fastställa relevant innehåll är köp- och användarbeteende avseende produkterna och tjänsterna från Lidl-företagen, enligt vad som beskrivs nedan. Tjänsten tillhandahålls på basis av följande användarvillkor.

2. Villkor för deltagande

Du måste ha fyllt 18 år och konsument för att kunna registrera dig till denna tjänst. Deltagande får endast ske för privat bruk. Kommersiellt deltagande som företag är uteslutet.

3. Registrering och konto

För att använda vår tjänst måste du skapa ett konto.

Du binder dig att registrera dig för tjänsten och att använda tjänsten i dess omfattning som beskrivs genom att klicka på knappen ”Fortsätt” i appen och tillhandahålla all information som behövs. Detta genom att ange användarnamn och lösenord för ditt Mitt Lidl-konto (”inloggningsuppgifter”) och sedan klicka på knappen ”Registrera” (”Erbjudande”). Du kommer inte att ådra dig några kostnader som ett resultat av detta erbjudande. Tills du klickar på knappen ”Fortsätt” kan du avbryta registreringsprocessen när som helst eller ändra informationen du angivit genom att radera, lägga till eller korrigera den information du lagt till i de olika fälten eller genom att stänga appen. Efter att du slutfört registreringsprocessen kan du ändra informationen du angivit i ditt personliga konto när som helst.

Vid mottagande av offerten att ingå avtalet skickar vi en bekräftelse på mottagande av erbjudandet (”orderbekräftelse”) till den e-postadress du angav under registreringen. Denna orderbekräftelse representerar också vårt godkännande av offerten (”ingående av avtal”) och innehåller en verifieringslänk. Tjänsten kan användas så snart du mottagit orderbekräftelsen.

Eftersom vi tillhandahåller tjänsten frivilligt och kostnadsfritt har vi rätt att neka att skapa ett konto i enskilda fall utan att ange en anledning.

Den mejladress samt det mobilnummer du anger får inte finnas registrerat sedan tidigare. Det är också förbjudet att ange en mejladress, mobilnummer eller övriga kontaktuppgifter som inte tillhör dig, i synnerhet inte så kallade falska e-postadresser. Du måste förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt. Det är förbjudet att ge andra personer tillgång till ditt konto.

Varje interaktion med Lidl som sker via ditt konto tillskrivs dig. Det gäller även när tredje part handlat via ditt konto om tredje part kunnat använda ditt konto på grund av vårdslöst agerande från din sida. Du är skyldig att omedelbart meddela oss varje otillåten användning av ditt konto och att ändra dina inloggningsuppgifter om du misstänker att ditt konto används av tredje part.

  • Du kan registrera dig för Lidl Plus på följande sätt:
  • Via vår app som finns tillgänglig på olika mobila plattformar.

I samband med registreringen får du automatiskt ett kundnummer.

4. Föremål för tjänsten

4.1 Skräddarsydd information

Syftet med tjänsten är att skicka information som är så relevant som möjligt eller att visa relevant information via Lidl Plus-appen, och - så långt det är möjligt - att anpassa våra erbjudanden och tjänster för dig.

Det är gratis att delta i Lidl Plus.

Med Lidl Plus kan du få tillgång till många olika, skräddarsydda tjänster. Tjänsterna innehåller bland annat erbjudanden som är särskilt anpassade efter dina behov och önskemål, deltagande i tävlingar och rabatt- och specialkampanjer. Målet är att för-söka ta fram produkter och tjänster från Lidl som återspeglar dina intressen.

Om vi ber om ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter enligt vad som beskrivs nedan kommer den berörda informationen endast att behandlas i syftena för Lidl Plus om du har givit ditt samtycke.

4.2 Uppgiftsinsamling och -lagring

Om vi ber dig om ditt medgivande till att behandla dina uppgifter enligt beskrivningen nedan kommer informationen i fråga endast att behandlas för syften rörande Lidl Plus om du har gett ditt samtycke. Eftersom Lidl Plus är utformat för att ge dig information och erbjudanden baserat på dina identifierade behov krävs ditt samtycke. Om samtycke inte ges kan du tyvärr endast använda standardversionen av vår tjänst. I standardversionen kan du fortfarande se information om våra produkter, men du kan inte delta i rabatt- och specialerbjudanden eller lösa in kuponger.

Grunden för hur vi tar fram erbjudanden som passar dig är följande angivna uppgifter:

4.2.1 Registrering för Lidl Plus

I samband med registreringen ber vi om följande kunddata: förnamn, efternamn, födelsedatum, mejladress, mobiltelefonnummer och den Lidl-butik du föredrar. Valfritt och anges frivilligt: tilltal/kön och din hemadress (gatuadress, husnummer, postnum-mer, stad och land). Platstjänsten i din mobila enhet kan användas för att bestämma adress och föredragen butik.

4.2.2 Data från Mitt Lidl

Om du frivilligt har tillhandahållit vissa uppgifter om dina omständigheter och intressen i ditt Mitt Lidl-konto, samlar vi också in dessa uppgifter inom ramen för Lidl Plus.

4.2.3 Butiksbesök

När du identifierar dig själv vid ditt besök i en butik vid kassan registrerar vi vilken butik du besökte, de produkter du köpte enligt mängd, typ och pris, kuponger som du löst in, summan på kvittot samt tiden för betalningen och vilket betalningsmedel du använde.

Genom att koppla ditt inköp till ditt kundkonto uppfyller vi nämnda syften under avsnitt 4.1, dvs. att kunna ge dig erbjudanden och att delta i kampanjer som anpassats efter dina intressen.

Du identifierar dig aktivt i kassan med ditt digitala kundkort eller med hjälp av det mobiltelefonnummer som du uppgav vid registreringen.

4.2.4 Kundtjänst

När du kontaktar vår kundtjänst behandlar vi uppgifterna som du uppger i detta sammanhang.

4.2.5 Användning av appen

När du använder Lidl Plus-appen samlar vi in information om butiken där du handlar. Dessutom samlar vi in uppgifter om allt innehåll som visas i appen såsom aktiverade kuponger, dina aviseringsinställningar, deltagande i lotterier, visade artiklar och din valda huvudbutik. Vi samlar också in uppgifter om din interaktion med appen såsom besökta sektioner, vilka skärmar som visas under varje session, antalet klick och blädd-ring. Dessutom behandlar vi ditt kundnummer (lojalitetsnummer), information om vilket operativsystem du använder, enhetsidentifiering, systemspråk, det valda landet och vilken appversion du använder. Vi samlar in den här informationen om din appan-vändning delvis, med förbehåll för ditt samtycke enligt dataskyddslagen. Vänligen se vår dataskyddsinformation.

4.2.6 Inloggningsuppgifter

Dina inloggningsuppgifter samlas in och används för att genomföra inloggningen. För att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du använder appen sparas dina inloggningsuppgifter krypterade i appen till dess att du loggar ut.

4.2.7 Erbjudanden från partners

I Lidl Plus-appen kommer du ibland, t.ex. som en del av rabatterbjudanden, ha möjlighet att få specialerbjudanden från samarbetspartners. Allmänt sett innehåller dessa erbjudanden ett generiskt eller individuellt identifieringsnummer (i följande kampanjkod) tilldelat av partnerföretaget, som du måste visa upp eller som läses av när du löser in kupongen osv. hos samarbetspartnern. I vissa fall måste du identifiera dig som Lidl Plus-kund med ditt digitala kundkort istället för kampanjkoden för att utnyttja erbjudandet. Kupongerna är inte vårt erbjudande; mottagande och användning av dessa erbjudanden omfattas därför uteslutande av villkoren och dataskyddsinformationen från den berörda samarbetspartnern eftersom sådana partnererbjudanden kan ändras och/eller tas bort med tiden av den samarbetspartner som erbjudandet kommer ifrån. Partnerföretagen kommer att informera oss om när kuponger och kampanjkoder osv. löses in. I den mån funktionen "Erbjudanden från partners" innehåller externa länkar (hyperlänkar) till tredje parts webbplatser, är dessa länkade webbplatser uteslutande föremål för den berörda operatörens innehållsansvar. Om ett specialerbjudande beviljas inom Lidl Plus för underleverantörstjänster från våra samarbetspartners kommer de senare att ge oss dina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) så att vi på ett korrekt sätt kan tilldela erbjudandet till ditt konto.

4.2.8 Nyhetsbrev/pushnotiser/sms

Vi inhämtar dessutom ditt användarbeteende vad gäller nyhetsbrevet och övrig information som vi skickar till dig via pushnotiser eller sms och lagrar och kopplar om möjligt det till din person, din mejladress eller ditt kundnummer. Vi registrerar tidpunkten för öppnandet och de länkar och områden som du har klickat på tillsammans med utvalda produkter, tidpunkt, varaktighet och användningsfrekvens.

 4.3 Uppgiftsanalys

De uppgifter som beskrivs under punkt 4.2 samlar vi i vår databas. Vi utvärderar uppgifterna med syftet att få fram information som kan intressera dig så att vi bara skickar eller visar dig sådan information. För att ta reda på möjliga produktintressen använder vi oss av matematisk-statistiska metoder. För detta jämförs dina personuppgifter med andra kunders uppgifter. Utifrån denna jämförelse kan vi sedan härleda vilka övriga produkter och kampanjer som andra kunder med jämförbara intressen har intresserat sig för och därmed skulle kunna vara intressanta även för dig. Lidl påtar sig dock ingen juridisk skyldighet att se till att databehandling alltid fungerar på det sätt som beskrivs och att du faktiskt bara får erbjudanden som du är intresserad av. Vid användning av appen skapar vi dessutom användarsegmenteringsprofiler för statistisk analys och tilldelar dessa, om möjligt, till din person. I utvärderingen ingår inte sär-skilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i art. 9.1 GDPR.

5. Allmänna krav för användning av tjänsten

För att använda Lidl Plus tjänster krävs ett giltigt mobiltelefonnummer och en mejladress.

För att kunna använda Lidl Plus-appen krävs dessutom att deltagaren laddar ner programvaran från App Store. För olika typer av mobiltelefoner finns specifika programvaruversioner. För vissa typer kan av tekniska orsaker ingen lämplig programvara erbjudas. Om det inte finns en passande programvaruversion för deltagarens mobiltelefon kan deltagaren inte använda tjänsten. Lidl Stiftung anstränger sig emellertid för att kunna erbjuda programvaran för så många olika modelltyper som möjligt. På grund av det ständigt föränderliga produktutbudet på marknaden för mobila enheter kan Lidl Stiftung inte erbjuda en aktuell lista på alla mobiltelefoner som är kompatibla med tjänsten.

Installationen av programvaran och användningen av tjänsten förutsätter att deltagaren regelbundet gör dataöverföringar med mobiltelefonen. Omfattningen och frekvensen av dataöverföringarna beror på hur och hur mycket tjänsterna används. De kostnader som uppstår för dataöverföringen betalar deltagaren. Hur hög kostnaden blir beror på avtalet mellan deltagaren och respektive mobiltelefonoperatör.

Kostnader för att upprätta internetanslutning samt för att upprätthålla den hos användaren ingår inte i Lidl Stiftungs tjänster. För detta ansvarar enbart avtalet mellan deltagaren och hans/hennes internet/mobiloperatör.

Användandet för Lidl Plus-tjänsterna förutsätter också tillräcklig batterinivå och ljusstyrka på bildskärmen för att skanna QR-koderna under utcheckningsprocessen.

Deltagaren är skyldig att installera de uppdateringar som Lidl erbjuder. Deltagaren blir informerad om detta när programvaran används. Användning av tjänsten Lidl Plus på användarenheter som manipulerats (t.ex. genom att jailbreaka/roota) är inte tillåtet.

6. Dina skyldigheter

Du måste:

  • ange korrekta uppgifter när du registrerar dig och se till att din profil är aktuell;
  • hålla ditt lösenord hemligt och ändra det vid missbruk eller misstanke om missbruk;
  • använda tjänsten i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning.

7. Ansvar

Vi ansvarar för skada genom uppsåt och grov vårdslöshet. Vi ansvarar inte för skada genom vårdslöshet, förutom för skada på liv, lem eller hälsa, om:

  • appen inte fungerar eller bara fungerar i begränsad omfattning
  • ingen eller bara begränsad WLAN-anslutning finns tillgänglig
  • skannern i kassan inte fungerar som den ska
  • erbjudanden inte finns tillgängliga.

Ansvar enligt lagen om produktansvar påverkas inte.

8. Uppsägning, radering

Deltagaren har rätt att när som helst avsluta deltagandet utan att ange orsaken genom att trycka på funktionen ”Radera användarkonto”. Lidl Stiftung kan också säga upp avtalet utan att ange orsaken med en uppsägningstid på 10 dagar. Parternas rätt att säga upp avtalet av synnerliga skäl påverkas inte.

9. Slutbestämmelser

Lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller för konsumenter i den utsträckning som detta inte berövar dem det skydd som de har rätt till via tvingande bestämmelser i det land där de vanligtvis bor.

Europeiska kommissionen tillhandahåller en portal för tvistlösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är dock inte skyldiga och inte villiga att delta i tvistlösningsförfarandet inför en konsumentskiljenämnd.

Villkor för nedladdning

Här  kan du ladda ned villkoren och bestämmelserna för appen ”Lidl Plus” som PDF.