Dataskyddspolicy Lidl Plus

Gäller från: September 2021

Tack för ditt intresse för Lidl Plus.

Lidl Plus är ett kundserviceprogram (hädanefter kallad ”tjänsten” eller ”Lidl Plus”) från Lidl-koncernen som drivs av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland (hädanefter kallad ”Lidl Stiftung”, ”vi”, ”oss”). Som personuppgiftsansvarig entitet behandlar Lidl Stiftung de nödvändiga personuppgifter som behövs för tjänstens syfte när personuppgifter samlas in, analyseras och vidarebefordras till den lokala enheten Lidl Sverige KB (hädanefter tillsammans med Lidl Stiftung kallat ”Lidl-företagen” eller ”Lidl”).

I framtiden kan ytterligare organisationer läggas till i listan om SB Lidl KG har direkta eller indirekta aktier i relevant organisation och de deltar i Lidl Plus-erbjudandet.

I den mån som dessa Lidl-bolag erhåller data genom tjänsten på grundval att ditt frivilliga samtycke och informerar dig om aktuella erbjudanden och specialerbjudanden från Lidl, agerar de själva som personuppgiftsansvariga i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Denna dataskyddspolicy gäller för behandlingsaktiviteter för som Lidl Stiftung utför som personuppgiftsansvarigsom dataansvarig. Lidl Stiftungs dataskyddsombud kan kontaktas på ovan nämnda postadress eller på: dataskydd@lidlplus.se.

Tjänsten riktar sig till konsumenter (hädanefter kallad ”användare” eller ”du”) som vill få personligt anpassad information från Lidl Stiftung om erbjudanden och kampanjer från Lidl Plus, och erbjudanden, produkter och tjänster från utvalda partner och Lidl-företag, som så nära som möjligt motsvarar dina intressen. Grunden för att fastställa relevanta intressen är köp- och användarbeteende avseende produkterna och tjänsterna från Lidl-företagen, som förklaras mer i detalj nedan.

Med Lidl Plus kan du ta del av ett utbud av tjänster som är särskilt anpassade till dig. Dessa inkluderar, bland annat, erbjudanden särskilt skräddarsydda för dina behov och önskemål, deltagande i tävlingar och exklusiva rabatter och specialerbjudanden. Beroende på var och i vilken utsträckning du använder Lidl Plus, vidarebefordrar Lidl Stiftung din information till vissa Lidl-företag för att kunna tillhandahålla den relevanta tjänsten.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och vilka kommunikationskanaler använder vi för detta?

Registrering för Lidl Plus

I samband med registreringen ber vi om följande kunddata: förnamn, efternamn, födelsedatum, mejladress, mobiltelefonnummer och den Lidl-butik du föredrar. Det är frivilligt att ange: tilltal/kön och din hemadress (gatuadress, husnummer, postnummer, stad och land). Platstjänsten i din mobila enhet kan användas för att bestämma adress och föredragen butik.

Data från Mitt Lidl

Om du frivilligt har tillhandahållit vissa uppgifter om dina omständigheter och intressen i ditt Mitt Lidl-konto, samlar vi också in dessa uppgifter inom ramen för Lidl Plus.

Butiksbesök

När du under ditt butiksbesök identifierar dig vid kassan registrerar vi vilken butik du besökte, de produkter som köpts enligt summa, typ och pris, vilka kuponger som använts, kvittototalen samt tiden för betalningsprocessen och betalningstypen. Med allokeringen av ditt köp till ditt kundkonto uppfyller vi syftet i avsnitt 2 nedan, t.ex. att kunna ge dig erbjudanden särskilt anpassade till dina preferenser och intressen samt att erbjuda dig att ta del av specialerbjudanden.

Vid kassan kan du identifiera dig antingen med ditt digitala kundkort eller med det mobilnummer som anges vid registreringen.

Kundtjänst

När du kontaktar kundtjänst hos ett företag inom Lidl-koncernen använder vi de uppgifter som du tillhandahåller.

Användning av appen

Vid användning av appen inhämtar vi information om vilken butik du handlade i. Dessutom samlar vi in uppgifter om allt innehåll som visas i appen såsom aktiverade kuponger, dina aviseringsinställningar, deltagande i lotterier, visade artiklar och din valda huvudbutik. Vi samlar också in uppgifter om din interaktion med appen såsom besökta sektioner, vilka skärmar som visas under varje session, antalet klick och bläddring.  Därutöver inhämtar vi information om ditt kund-ID (lojalitets-ID), använd version av operativsystem, enhetens identifikationsnummer, systemspråk och det valda landet samt appversion.

Dina inloggningsuppgifter samlas in och används för att genomföra inloggningen. För att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du använder appen sparas dina inloggningsuppgifter krypterade i appen till dess att du loggar ut.

Digitala kassakvitton kan sparas på din enhet eller vidarebefordras direkt via Messenger om du medger att appen får åtkomst till dina bilder/medier. Kameran på din mobila enhet kan användas för att skanna QR-kuponger om du samtycker till detta.

Vi genomför enkätundersökningar i appen och inhämtar information om ditt köpbeteende, hur du använder appen och personliga omständigheter/intressen.

Partnererbjudanden

Via Lidl Plus får du också möjlighet att utnyttja specialerbjudanden från utvalda partner. För att utnyttja några av dessa erbjudanden måste du identifiera dig som Lidl Plus-kund med ditt digitala kundkort. I det här fallet informerar den relevanta samarbetspartnern oss om användningen av det aktuella specialerbjudandet inklusive informationen kopplad till det (t.ex. tid, belopp, plats) så att vi kan anpassa våra erbjudanden ännu mer efter dina intressen. Om ett specialerbjudande beviljas inom Lidl Plus för underleverantörstjänster från våra samarbetspartners kommer de senare att ge oss dina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) så att vi kan tilldela erbjudandet på ett korrekt sätt till ditt konto.

Analys av användarbeteende/cookies

När du använder appen skapar vi dessutom användarsegmenteringsprofiler för statistisk analys och tilldelar dessa, om möjligt, till din person eller din e-postadress eller kundnummer. Om denna data inte är tekniskt nödvändiga för att säkerställa appens funktionalitet samlar och använder vi data endast om du har samtyckt till våra spårningstekniker (se även avsnitt 2 i denna dataskyddspolicy). Detta inkluderar även följande tjänster eller leverantörer av spårningstjänster:  

Adjust

Lidl Plus-appen använder analysverktyget adjust, som är en produkt från adjust GmbH. När du installerar Lidl Plus-appen och har godkänt användandet av spårningstekniker som appen använder kommer Adjust att utvärdera följande information för vår räkning:

  • Klick: När du klickar på en länk som tillhandahålls av Adjust. Antalet klick mäts för att utföra en analys för att förstå via vilken plats du fick kännedom om Lidl Plus-appen och gick vidare med att installera den, vilket bland annat kan vara en länk på en webbplats, en e-postkampanj eller på sociala medier.
  • Installationer: När du givit ditt godkännande för spårningen kommunicerar Lidl Plus-appen med Adjust för att indikera att en ny installation har genomförts. Denna installation tillskrivs då det klick som beskrivits ovan, när de utförs av samma enhet.
  • Sessioner: Antalet gånger Lidl Plus-appen öppnades på din enhet.
  • Händelser: Din interaktion med Lidl Plus-appen. Varje gång du registrerar dig eller loggar in på Lidl Plus-appen kommer en händelse att skapas. Detta är för att mäta vilka reklamkanaler som fungerar bäst.

Denna information hjälper oss att förstå hur du interagerar med vår app. Dessutom kan vi på detta sätt analysera och förbättra våra mobila reklamkampanjer.

För ovanstående analys använder Adjust (i) IDFA (Identifier for Advertising = reklamidentifierare hos iOS-enheter), (ii) ett reklam-ID för Android, eller (iii) Huawei ID, IP-/MAC-adress, HTTP-rubrik samt din slutenhets fingeravtryck (utöver det: tidpunkten för åtkomst, land, språk, lokala inställningar, operativsystem och -version samt appversion). Dessutom inkluderar Adjust enhets- och onlineaktivitetsinformation, samt app- och händelsetokens i den här analysen. Behandlingen av dessa data sker enbart på pseudonymiserad basis. Du kan när som helst inaktivera eller stänga av IDFA, Androids reklam-ID och Huaweis ID via ditt operativsystem. I händelse att IDFA inte är tillgängligt, använder Adjust SkAdNetwork, Apples attributions-API för att tillskriva installationer av vår app till en reklamkampanj.

Adjust överför dessutom dessa uppgifter till våra leverantörer Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”) och Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 (”Facebook”). Om Google och Facebook kan göra en identifiering utifrån dessa uppgifter lämnar de information till adjust om via vilken reklamkampanj du kommit till App Store/ Google Play och på vilket sätt du agerade där (i synnerhet om du laddade ner appen eller om du exempelvis avbröt nedladdningen och liknande information). Därutöver information om användarens aktivitet på enheten och webben samt app- och event-token. Av denna information sammanställer adjust anonym statistik så att vi kan se hur framgångsrika enskilda reklamkampanjer varit.

Google Firebase

I appen används analystjänsterna A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions och Remote Config från Google (”Firebase”) som bland annat används för analys av appanvändningen. När du installerar Lidl Plus-appen registrerar Firebase när och hur länge appen används, vilka sidor på appen du går in på, vilka funktioner du klickar på och vilket innehåll som visas. På så vis kan vi förstå hur du interagerar med vår app. Dessutom kan vi ständigt förbättra appen utifrån ditt användarbeteende och tillhandahålla mer relevanta erbjudanden/tjänster. Vi kan också parallellt genomföra flera apptester och baserat på data göra ytterligare apputvecklingar.

För denna analys inhämtar Firebase ditt kundnummer från och med tidpunkten för den avslutade registreringen. Ytterligare information om integritetsskydd i samband med Google Firebase hittar du på Google Firebase webbplats.

Salesforce

När du använder avsnittet ”Vanliga frågor” i vår app använder vår tjänsteleverantör salesforce.com Tyskland GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (”Salesforce”) cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du använder avsnittet ”Vanliga frågor”. Salesforce använder två typer av cookies: tekniskt nödvändiga cookies (om de inte används begränsas funktionen) och analytiska cookies.

Tekniskt nödvändiga cookies:

Följande cookies är nödvändiga för att göra avsnittet ”Vanliga frågor” användbart. Avsnittet kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

NamnLeverantörSyfteVaraktighetTyp
renderCtxSalesforceAnvänds för att öppna sidor och innehåll baserat på en användares navigering.Sessionscookie. Raderas automatiskt efter att avsnittet har avslutats.HTTP-cookie
pctrkSalesforceAnvänds för att räkna avsnittsvisningar.Sessionscookie. Raderas automatiskt efter att avsnittet har avslutats.HTTP-cookie
force-streamSalesforceAnvänds för att dirigera serverförfrågningar inom Salesforce-infrastrukturen för ”permanenta sessioner”.3 timmarHTTP-cookie
sfdc-streamSalesforceAnvänds för att dirigera serverförfrågningar inom Salesforce-infrastrukturen för ”permanenta sessioner”.3 timmarHTTP-cookie
force-proxy-streamSalesforceAnvänds för att säkerställa att klientförfrågningar träffar samma proxy-värdar.3 timmarHTTP-cookie
CookieConsentPolicySalesforceAnvänds för att korrekt tillämpa användarens godkännande.1 årHTTP-cookie
instSalesforceAnvänds för att omdirigera förfrågningar till en instans då bokmärken och hårdkodade URL:er skickar förfrågningar till en annan instans. Dessa förfrågningar kan ske efter en migrering, en delning eller efter en URL-uppdatering.Sessionscookies. Raderas automatiskt efter att avsnittet har avslutats.HTTP-cookie
1SalesforceAnvänds för registrering av navigeringskällan för att korrekt visa webbstilenBeständigHTTP-cookie
LSSIndex:LOCAL{"namespace":"c"}SalesforceAnvänds för registrering av navigeringskällan för att korrekt visa webbstilenBeständigHTTP-cookie
LSSNextSynthtic:LOCALSalesforceAnvänds för registrering av navigeringskällan för att korrekt visa webbstilenBeständigHTTP-cookie
sourceSalesforceAnvänds för registrering av navigeringskällan för att korrekt visa webbstilenBeständigHTTP-cookie

Analytiska cookies:

Analytiska cookies gör det möjligt för vår tjänsteleverantör att ta fram statistik om användningen av avsnittet ”Vanliga frågor” i syfte att skräddarsy det efter dina behov. Vi använder följande analytiska cookies:

NamnLeverantörSyfteVaraktighetTyp
Browser-IDSalesforceAnvänds för att logga webbläsarsessioner/besök för intern produktanalyser.1 årHTTP-cookie

Salesforce-cookies lagrar inte information som direkt identifierar en person. De använder dock en unik identifiering av din enhet (inklusive andra tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, operativsystem, internetleverantör osv.). All databehandling sker på Salesforce-servrar i Europeiska unionen när du använder avsnittet ”Vanliga frågor” i appen.

Återkalla samtycke
Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till spårning när du använder Lidl Plus kan du göra det när som helst och hantera spårningen efter slutförd registrering via avanmälan i appen under ”Mer” --> ”Juridisk information” --> ”Dela data i Lidl Plus”.

Karttjänster

I Lidl Plus appen har du möjlighet att använda karttjänster i operativsystemet i din mobila enhet. Därför kan interaktiva kartor visas direkt i appen och du har möjlighet att använda kartfunktionen för att enkelt hitta t.ex. Lidl-butiker i ditt område.

För att kunna använda karttjänsterna är det nödvändigt att behandla din IP-adress inom ramen för internetkommunikation. Detta behandlas vanligtvis på en server för respektive operativsystem. Vi har inget inflytande över den konkreta databehandlingen av leverantörer av operativsystem. Ytterligare information om syftet med och omfattningen av databehandling finns i leverantörens sekretesspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningar för att skydda din integritet.

Adresser och sekretesspolicyer för leverantörerna:

Länkar till andra webbplatser och appar

Vår app innehåller länkar till andra webbplatser och appar som drivs av ett av Lidl-företagen eller av våra utvalda partners som beskrivs ovan eller av tredje parter. När du klickar på en banner och/eller utvalda produkter i appen omdirigeras du till webbplatsen/appen eller till din respektive appbutik. Länkarna kan också innehålla speciell spårningsteknik som gör det möjligt för operatörerna av nämnda webbplatser/appar att förstå och mäta var användaren fick kännedom om dem. Vi uppmanar dig att granska motsvarande sekretesspolicy för varje webbplats/app som du kommer att omdirigeras till för att förstå vilken av din information som kommer att behandlas av operatören. När vi omdirigerar dig till någon av dessa webbplatser/appar behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla din (tekniska) begäran om att besöka respektive app eller webbplats (artikel 6.1 b) GDPR) och baserat på operatörens berättigade intresse för att utföra annonsering (artikel 6.1 f) GDPR).

Nyhetsbrev/Push-meddelanden/sms

Vi inhämtar dessutom ditt användarbeteende vad gäller nyhetsbrevet och övrig information som vi skickar till dig via pushnotiser eller sms. Detta lagrar vi och kopplar om möjligt det till din person resp. din mejladress resp. ditt kundnummer. Vi inhämtar tidpunkten för när du öppnar informationen och vilka länkar du går in på, vilka områden du klickar på, valda produkter samt när, hur länge och hur ofta du använder informationen.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Särskilda kategorier av personuppgifter i meningen av artikel 9.1 GDPR (dvs. information om din hälsa och religion) är inte inkluderade i analysen av dina ovan angivna personuppgifter.  

2. I vilket syfte och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in de uppgifter som anges i avsnitt 1 för att kunna erbjuda dig relevanta tjänster från Lidl Plus.

För kommunikation, identifiering och skydd av din kundprofil

De kundbasdata som inhämtas i samband med registreringen syftar till att kunna kommunicera med dig samt att tydligt kunna koppla ditt köp- och användarbeteende till din kundprofil.

Om du tillåtit användning av platstjänster genom att klicka på ”Tillåt” när du använder vår app eller under inställningarna i din mobila enhet använder vi denna funktion för att kunna erbjuda dig individuella tjänster med anknytning till den aktuella platsen. Vi behandlar dina platsuppgifter utifrån GPS och nätverk, framförallt inom ramen för funktionen ”Butikssökning”, för att kunna meddela dig var närmast belägna butik finns. Platstjänstuppgifterna lagras inte permanent hos oss.

I samband med din registrering frågar vi bl.a. efter ditt födelsedatum (se punkt 1 ovan). Dels måste du vara minst 18 år gammal för att registrera ett konto (se punkt 2 i Användarvillkoren), dels får reklam för vissa produkter inte riktas mot barn och ungdomar under en viss ålder.

Vi använder framför allt din mejladress för att skydda dig mot otillåten åtkomst från tredje part genom att vi skickar dig ett mejl med ett meddelande t.ex. vid åtkomst från en främmande enhet, dvs. en enhet som inte använts för att få åtkomst till Lidl Plus-appen tidigare.

Dessa behandlingar utförs utifrån lagstadgade bestämmelser som tillåter oss att behandla personuppgifter såvida det krävs för att en tjänst ska kunna använda/utföras eller för att fullgöra ett avtal (art. 6.1 b) GDPR) och eftersom vi har ett övervägande berättigat intresse av att göra användningen av appen så enkel och effektiv som möjligt (art. 6.1 f) GDPR).

Syfte att optimera distributionsområden och butiksnätverket

När du ställer dina adressuppgifter till vårt förfogande använder vi dem för optimera våra distributionsområden för reklamblad, så att vi kan begränsa onödiga utskick (dvs. reklam som når personer utanför målgruppen) och för att genomföra mer målinriktad reklam samt för att optimera vårt butiksnätverk för att kunna fastställa lämpliga platser för butiker. Det är frivilligt att ange adress. Dessa uppgifter behandlas på basis av vårt berättigade intresse för optimering av distributionskanaler (art. 6.1 f) GDPR).

För att ta reda på dina produktintressen och optimering av våra online-erbjudanden

För att du ska kunna ta del av fördelarna av att vara medlem i Lidl Plus och ge dig de bästa möjliga individuella erbjudandena och genomföra målinriktade kundenkäter vill vi lära känna dig bättre. Därför försöker vi ta reda på vilka produkter, kampanjer och tjänster som kan vara intressanta och relevanta för dig. På så vis kan vi t.ex. göra dig uppmärksam på rabattkampanjer för dina favoritprodukter, erbjuda dig särskilda rabatterade priser och i samband med sortimentskampanjer riktat informera dig om attraktiva erbjudanden. Därför samlar vi in, behandlar och använder en rad personuppgifter kopplade till ditt köpbeteende. För detta ändamål samlar vi in, behandlar och använder en rad personuppgifter kopplade till ditt köpbeteende samt annat beteende enligt vad som beskrivs i avsnitt 1.

De insamlade personuppgifterna kan vara lämpliga för att göra ett uttalande om dina produktintressen. Detta inkluderar alla detaljer som anges under avsnitt 1.Dessa personuppgifter skulle även kunna säga något om dina potentiella produktintressen. För detta syfte beräknar vi en möjlig koppling mellan en eller flera personuppgifter och produktintressen. För att göra denna beräkning använder vi oss av matematisk-statistiska metoder där dina personuppgifter jämförs med andra kunders uppgifter. Utifrån denna jämförelse kan vi sedan se vilka övriga produkter och kampanjer som andra kunder med jämförbara intressen har intresserat sig för och som därför skulle kunna vara intressanta även för dig.

Denna behandlingsaktivitet utförs på grundval av lagstadgade föreskrifter som tillåter oss att behandla personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för användandet av en tjänst eller genomförandet av ett avtal (artikel 6. 1 b GDPR) och eftersom vi har ett överordnat berättigat intresse i att anpassa våra erbjudanden så nära efter dina produktintressen som möjligt (artikel 6. 1 f GDPR).

Under förutsättning att du har gett lämpligt samtycke kan information som vi har läst från din terminalenhet även inkluderas i denna profil. I dessa fall behandlar vi dina personuppgifter baserat på art 6.1 a) GDPR. Detta gäller för den databehandling som beskrivs ovan under ”Analys av användarbeteende” och ”Nyhetsbrev/push-meddelanden/sms”.

Förutom att öka det informativa värdet i profilen använder vi även dessa resultat för att optimera Lidl Plus-appen och våra andra onlinetjänster, förutsatt att detta omfattas av ditt samtycke. Den rättsliga grunden för detta är också art 6.1 a) GDPR.

För att ta emot marknadsföringskommunikation

Förutsatt att du har givit ett motsvarande samtycke överför vi uppgifterna som beskrivs i avsnitt 1 till de berörda företagen i Lidls-företagskoncern så att de kan informera dig via elektronisk kommunikation (t.ex. via mejl eller sms) och/eller per post om kampanjer och erbjudanden ur deras respektive sortiment och tjänster samt bjuda in dig att delta i kundundersökningar.

Denna direktkontakt görs för att du har givit oss motsvarande samtycke (artikel 6.1 a) GDPR).

För plats- och tidsanpassade utskick

Vi behandlar och använder dina personuppgifter avseende plats och tidpunkt för dina inköp för att kunna skicka dig tids- och platsanpassad reklam, t.ex. via pushnotiser till din mobiltelefon eller via sms. Om den inköpsdag du föredrar exempelvis infaller på en lördag kan vi informera dig om särskilda försäljningskampanjer som ligger på denna veckodag. Därutöver har vi möjlighet att skicka dig regionspecifika erbjudanden såvida vi är informerade om i vilken region du föredrar att handla.

Push-meddelanden är meddelanden som skickas från appen till din enhet. Appen använder push-meddelanden om du samtycker till att ta emot push-meddelanden när du installerar appen. Du kan när som helst inaktivera/aktivera push-meddelanden i dina enhetsinställningar.

I den mån vi analyserar ort och tidpunkt för dina inköp görs detta för att en tjänst ska kunna användas/utföras och för att fullgöra ett avtal (art. 6.1 b) GDPR) och eftersom vi har ett övervägande berättigat intresse av att kunna utföra våra erbjudanden vid tids- och platsmässigt bästa möjliga tillfälle (art. 6.1 f) GDPR).

Syftet med att behandla kundförfrågningar

Personuppgifter som du lämnar till oss när du kontaktar kundtjänst, t.ex. genom våra kontaktformulär, kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt. Vi använder endast dina personuppgifter i syfte att behandla din förfrågan och för att hantera och besvara dina frågor gällande dina dataskyddsrättigheter.

För att kunna hantera dina förfrågningar till kundtjänst på bästa möjliga sätt gör vi även de uppgifter som anges ovan tillgängliga för andra Lidl-företag. Det innebär att det inte är nödvändigt att registrera och lagra dessa uppgifter igen för att kunna hantera dina förfrågningar. Lidl-företagen använder dina uppgifter enbart i syfte att verifiera dig som kund eller användare och för att hantera din förfrågan.
Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 b) GDPR eftersom detta är nödvändigt för att hantera din förfrågan, likväl som artikel 6.1 f) GDPR.

I detta sammanhang består vårt och ditt samtidiga (berättigade) intresse av avsikten att svara på din fråga, lösa eventuella problem som kan uppstå och därmed upprätthålla och främja din tillfredsställelse som kund eller användare av vår tjänst eller andra Lidl-företags tjänster.
Rättslig grund för behandling av dina förfrågningar är artikel 6.1 c) GDPR, eftersom det är nödvändigt för att efterleva vår lagliga skyldighet att behandla din förfrågan.

Syftet med att tillhandahålla appen

Vi behandlar de data som samlas in när du använder appen för att den ska fungera korrekt. Vi behöver i synnerhet informationen så att appen kan spara dina önskade inställningar, t.ex. land och språk, så att vi snabbt kan lösa tekniska problem och så att du kan komma åt vissa områden. Dessa data används inte för att skapa användarprofiler.

Den rättsliga grunden för användningen av de tekniker som behövs för att uppfylla detta syfte är artikel 6.1 b) GDPR, dvs vi behandlar dina uppgifter för tillhandahållande av våra tjänster inom ramen för kontraktet.

Användandet av karttjänster baseras på vårt avtalsmässiga förhållande med dig enligt artikel 6.1 b) GDPR samt vårt berättigade intresse av att ha en tilltalande presentation av våra erbjudanden och göra det enkelt att hitta de platser vi angivit i appen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f) GDPR.

3. Till vem vidarebefordrar vi dina personuppgifter?

Vi gör också dina personuppgifter tillgängliga för tredje parter enligt följande:

Utlämnande till tjänsteleverantörer

Vi använder till viss del underleverantörer för behandlingen av dina uppgifter. De företag som ska arbeta för oss i detta sammanhang väljs noga ut och får uppdraget skriftligen. De är bundna till våra direktiv och kontrolleras av oss innan de börjar behandla uppgifterna samt kontrolleras regelbundet därefter. Dessa företag behandlar aldrig dina personuppgifter i eget syfte.

I samband med detta överför vi dina personuppgifter till mottagare som

  • tillhandahåller lagringskapacitet, databassystem och liknande åt oss,
  • erbjuder teknisk support och
  • ger oss marknadsföringstekniska råd.

Utlämnande till operatörer av anslutna Lidl-tjänster

Inom Lidl-företagen (se stycke 1 ovan) vidarebefordrar vi följande uppgifter till relevant, nationellt företag under de villkor som beskrivs ovan:

  • Dina produktpreferenser som fastställs för riktad presentation av innehåll som är relevant för dig.
  • Ditt kundnummer om du deltar i en tävling organiserad av det nationella företaget, samt ditt för- och efternamn och telefonnummer om du har dragits som vinnare.

Om de uppgifter du tillhandahållit behövs för att behandla en förfrågan hos vår kundtjänst, kan dina uppgifter vidarebefordras till Lidl-företag. Vi skickar också ovannämnda data till de Lidl-företag som du haft kontakt med i sammanhanget förfrågningar till kundtjänst. Dessutom kan det vara nödvändigt att skicka utdrag av din förfrågan till avtalspartner (ex. leverantörer för produktspecifika förfrågningar) för hantering av din fråga.

Vi tillhandahåller aldrig dina personuppgifter till andra företag utanför Lidl-koncernen som vill använda dem för direktmarknadsföring.

Om vi överför personuppgifter till mottagare i tredjepartsländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) kan du härleda det från informationen om databehandling av våra tjänsteleverantörer som beskrivs i denna dataskyddspolicy. Genom antagandet av beslut om adekvat skyddsnivå har Europeiska kommissionen bestämt om ett sådant tredjepartsland erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. Den exakta listan över landet med ett beslut om adekvat skyddsnivå finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Om Europeiska kommissionen har fastställt att det inte finns en tillräcklig skyddsnivå för ett tredjepartsland, säkerställer vi att adekvat nivå av dataskydd tillhandahålls genom andra åtgärder såsom: bindande företagsregler, standardavtalsklausuler, certifieringsmekanism eller erkända uppförandekoder. Kontakta vårt dataskyddsombud (sida 1) om du vill få mer information.

4. Hur garanterar vi sekretessen för dina personuppgifter?

För att garantera sekretessen för dina personuppgifter är det förbjudet för våra medarbetare som arbetar med databehandling att utan tillåtelse samla in, behandla eller använda personuppgifter. Våra noggrant utvalda och dataskyddsrättsligt medvetna medarbetare har tystnadsplikt genom anställningsavtalet. Denna tystnadsplikt gäller även efter avslutad anställning.

5. Hur garanterar vi säkerheten för dina personuppgifter?

För oss är säkerheten för dina uppgifter väldigt viktig. Vi vidtar därför tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot framför allt risker vid dataöverföring samt mot att tredje part får kännedom om dem. Vidtagna försiktighetsåtgärder anpassas regelbundet efter den senaste tekniken.

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi raderar eller anonymiserar dina personuppgifter så snart de inte längre behövs för de syften som vi behandlat dem för enligt ovanstående punkter. I normalfallet lagrar vi dina personuppgifter så länge som du deltar i kundserviceprogrammet Lidl Plus. Om du är inaktiv i 24 månader kommer vi att informera dig om den väntande raderingen. I det här fallet kan du motsätta dig raderingen genom att öppna eller logga in i appen igen.

Ditt mobiltelefonnummer lagrar vi under en period av 6 månader efter att du avslutat ditt deltagande i syfte att förhindra felaktig återanmälan. I övrigt raderas uppgifterna efter 72 timmar efter avanmälan till Lidl Plus. Inom dessa första 72 timmarna har du möjligt att återupprätta ditt kundkonto genom att du anmäler dig på nytt. Då avbryts raderingsprocessen. Såvida dina uppgifter behövs längre på grund av lagstadgade lagringstider eller för att säkra, att göra gällande eller genomföra lagstadgade rättigheter lagrar vi dina uppgifter inom ramen för de dataskyddsrättsliga bestämmelserna efter din avanmälan från Lidl Plus så länge som en lagring krävs enligt lag eller så länge detta krävs för syftena.

Alla personuppgifter som du skickar till oss när du kontaktar kundtjänst kommer att raderas eller anonymiseras av oss senast 90 dagar efter att det slutliga svaret har lämnats. Erfarenhet har visat att det i regel inte inkommer några frågor kring våra svar efter 90 dagar. Om du hävdar dina rättigheter som registrerad person kommer dina personuppgifter att lagras i tre år efter att du fått det slutliga svaret som bevis på att vi har tillhandahållit omfattande information till dig och att de rättsliga kraven har uppfyllts.

7. Vilka rättigheter har du avseende behandlingen av dina uppgifter?

Självklart delger vi dig på förfrågan informationen enligt art. 15 GDPR (framför allt de uppgifter som lagras och som gäller din person, mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna överlämnas till, syftet med lagringen osv.). Denna information lämnar vi naturligtvis alltid ut kostnadsfritt.

Dessutom har du enligt respektive lagkrav rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade, att de ska raderas, att begränsa behandlingen och överföra dina personuppgifter.

Vidare har du rätt att inlämna klagomål hos en ansvarig tillsynsmyndighet.

I de fall en databehandling görs enligt art. 6.1 e) eller f) GDPR eller i syfte för direktreklam har du rätt att invända mot behandlingen.

För det fall du har gett ditt samtycke kan du när som helst för framtida verkan återkalla det, t.ex. i appen under ”Inställningar” --> ”Notiser” eller genom att du skickar ett mejl till: kundtjanst@lidl.se. Om du återkallar samtycket blir du inte längre informerad om erbjudanden från Lidl-koncernen.

Om du vill återkalla ditt samtycke till analys av användningen av appen kan du ändra detta i appen under ”Mer” --> ”Juridisk information” --> ”Dela data”.

8. Ingen skyldighet att lämna ut uppgifter

Om du tillhandahåller dessa uppgifter själv, är du inte skyldig att tillhandahålla ovanstående frivillig information. Utan denna information kommer vi emellertid inte att kunna erbjuda dig Lidl Plus-tjänster baserade på dem. Endast valfria datafält är markerade som sådana.

9. Kan vi ändra dataskyddspolicyn?

Ändringar av denna dataskyddspolicy kan bli nödvändiga på grund av ändringar av rättsläget eller villkoren för behandling av Lidl Plus. Om ändamålen för insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter eller identiteten för den ansvariga identiteten och kategorierna av mottagare ändras, kommer du att informeras och i den utsträckning som krävs kommer vi att be om ditt samtycke.

Dataskyddsinformation för nedladdning
Du hittar dataskyddsinformationen för appen ”Lidl Plus” som PDF för nedladdning här .