Dataskyddspolicy Lidl Plus


Version: april 2021


Tack för ditt intresse för Lidl Plus.


Lidl Plus är ett kundserviceprogram (hädanefter kallad ”tjänsten” eller ”Lidl Plus”) från Lidl-koncernen som drivs av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland (”Lidl Stiftung”, ”vi”, ”oss”). Som personuppgiftsansvarig enhet behandlar Lidl Stiftung de nödvändiga uppgifterna som krävs för ändamålet med tjänsten när uppgifterna samlas in, sammanställs, utvärderas och överförs till andra bolag inom Lidl-koncernen. I koncernen ingår även olika lands- och regionalbolag som finns angivna här.

 

Listan innehåller endast relevanta och nuvarande nationella Lidl-företag. I framtiden kan även andra bolag läggas till på denna lista om SB Lidl KG direkt eller indirekt äger aktier i respektive bolag och de ingår i erbjudandet från Lidl Plus.


Om dessa Lidl-bolag tar emot uppgifter via tjänsten på grundval av ditt frivilliga samtycke och informerar dig om aktuella erbjudanden och kampanjer från Lidl agerar de själva som personuppgiftsansvariga i enlighet med dataskyddslagar.

 

Denna dataskyddspolicy gäller de behandlingsaktiviteter som Lidl Stiftung utför som personuppgiftsansvarig. Lidl Stiftungs dataskyddsombud kan kontaktas på ovan nämnda postadress eller på: dataskydd@lidlplus.se

 

Tjänsten riktar sig till konsumenter (hädanefter kallat ”användare” eller ”dig”) som vill få personlig information från Lidl Stiftung om erbjudanden och kampanjer från Lidl Plus och erbjudanden, produkter och tjänster från utvalda partner och Lidl-företag, som så nära som möjligt motsvarar dina intressen och din köphistorik.

 

Med Lidl Plus får du tillgång till tjänster som skräddarsytts åt dig. De innehåller bland annat erbjudanden som särskilt anpassats efter dina behov och önskemål, deltagande i tävlingar och exklusiva rabatt- och specialkampanjer. Beroende på var och i vilken utsträckning du använder dig av Lidl Plus tjänster skickas dina uppgifter vidare från Lidl Stiftung till särskilda Lidl-bolag för att kunna tillhandahålla respektive tjänster till dig.

 

1. Vilka personuppgifter inhämtar vi om dig och vilka kommunikationskanaler använder vi för detta?

 

Registrering för Lidl Plus

 

I samband med registreringen ber vi om följande kunddata: förnamn, efternamn, födelsedatum, mejladress, mobiltelefonnummer och den Lidl-butik du föredrar. Det är frivilligt att ange: tilltal/kön och din hemadress (gatuadress, husnummer, postnummer, stad och land). Platstjänsten i din mobila enhet kan användas för att bestämma adress och föredragen butik.

 

Data från Mitt Lidl

 

Om du frivilligt har tillhandahållit vissa uppgifter om dina omständigheter och intressen i ditt Mitt Lidl-konto, samlar vi också in dessa uppgifter inom ramen för Lidl Plus.

 

Butiksbesök

 

När du vid ett butiksbesök identifierar dig själv vid kassan registrerar vi vilken butik du besökte, de produkter du köpte enligt mängd, typ och pris, kuponger som du löst in, summan på kvittot samt tiden för betalningen och vilket betalningsmedel du använde. Genom att sammankoppla ditt köp med ditt kundkonto kan vi bland annat skicka dig erbjudanden som är särskilt anpassade efter vilka produkter du föredrar och vilka intressen du har samt erbjuda dig att delta i kampanjer, i enlighet med syftena under paragraf 2.    

 

Vid kassan kan du identifiera dig antingen med ditt digitala kundkort eller med det mobilnummer som anges vid registreringen.

 

Kundtjänst


När du kontaktar vår kundtjänst hos ett företag inom Lidl-koncernen använder vi de uppgifter som du tillhandahåller.

 

Användning av appen

 

Vid användning av appen inhämtar vi information om vilken butik du handlade i. Dessutom samlar vi in uppgifter om allt innehåll som visas i appen såsom aktiverade kuponger, dina aviseringsinställningar, deltagande i lotterier, visade artiklar och din valda huvudbutik. Vi samlar också in uppgifter om din interaktion med appen såsom besökta sektioner, vilka skärmar som visas under varje session, antalet klick och bläddring.  Därutöver inhämtar vi information om ditt kund-ID (lojalitets-ID), använd version av operativsystem, enhetens identifikationsnummer, systemspråk och det valda landet samt appversion.

 

Dina inloggningsuppgifter samlas in och används för att genomföra inloggningen. För att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du använder appen sparas dina inloggningsuppgifter krypterade i appen till dess att du loggar ut.

 

Digitala kassakvitton kan sparas på din enhet eller vidarebefordras direkt via Messenger om du medger att appen får åtkomst till dina bilder/medier. Kameran på din mobila enhet kan användas för att skanna QR-kuponger om du samtycker till detta.

 

Vi genomför enkätundersökningar i appen och inhämtar information om ditt köpbeteende, hur du använder appen och personliga omständigheter/intressen.

 

Erbjudande från partners

 

Via Lidl Plus får du också möjlighet att utnyttja specialerbjudanden från utvalda partners. För att utnyttja några av dessa erbjudanden måste du identifiera dig som Lidl Plus-kund med ditt digitala kundkort. I detta fall informerar den relevanta samarbetspartnern oss om användningen av det aktuella specialerbjudandet inklusive informationen kopplad till det (t.ex. tid, belopp, plats) så att vi kan anpassa våra erbjudanden ännu mer efter dina intressen. Om ett specialerbjudande beviljas inom Lidl Plus för underleverantörstjänster från våra samarbetspartners kommer den senare att ge oss dina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) så att vi kan tilldela erbjudandet på ett korrekt sätt till ditt konto.

 

Analys av användarbeteende/cookies


När du använder appen skapar vi dessutom användarsegmenteringsprofiler för statistisk analys och tilldelar dessa, om möjligt, till din person eller din e-postadress eller kundnummer. Vi samlar in och använder endast dessa uppgifter om du har samtyckt till vår spårningsteknik (se även avsnitt 2 i denna dataskyddspolicy). Detta inkluderar även följande tjänster eller leverantörer av spårningstjänster:  

 

Adjust

 

Lidl Plus-appen använder analysverktyget adjust, som är en produkt från adjust GmbH. När du installerar Lidl Plus-appen och har godkänt användandet av spårningstekniker som appen använder kommer Adjust att utvärdera följande information för vår räkning:

•    Klick: När du klickar på en länk som tillhandahålls av Adjust. Antalet klick mäts för att utföra en analys för att förstå via vilken plats du fick kännedom om Lidl Plus-appen och gick vidare med att installera den, vilket bland annat kan vara en länk på en webbplats, en e-postkampanj eller på sociala medier.
•    Installationer: När du givit ditt godkännande för spårningen kommunicerar Lidl Plus-appen med Adjust för att indikera att en ny installation har genomförts. Denna installation tillskrivs då det klick som beskrivits ovan, när de utförs av samma enhet.
•    Sessioner: Antalet gånger Lidl Plus-appen öppnades på din enhet.
•    Händelser: Din interaktion med Lidl Plus-appen. Varje gång du registrerar dig eller loggar in på Lidl Plus-appen kommer en händelse att skapas. Detta är för att mäta vilka reklamkanaler som fungerar bäst.

 

Denna information hjälper oss att förstå hur du interagerar med vår app. Dessutom kan vi på detta sätt analysera och förbättra våra mobila reklamkampanjer. Om du laddade ner appen baserat på en inbjudningslänk som skickades till dig via familj eller vänner, så använder vi inställningarna för att fastställa att du är en rekryterad medlem av Lidl Plus och, om så är tillämpligt, för att leverera belöningar. Observera att vi bara kan spåra att du har registrerat dig för Lidl Plus baserat på en inbjudan om du ger ditt godkännande till våra spårningstekniker. Om du inte godkänner spårningen, kommer denna information inte att vara tillgänglig för oss och därmed kommer belöningarna inte att beviljas.

 

För ovanstående analys använder Adjust IDFA (Identifier for Advertising = reklamidentifierare hos iOS-enheter) eller ett reklam-ID för Android, IP-/ MAC-adressen, HTTP-header samt din enhets fingeravtryck för dessa analyser (dessutom: tidpunkt för åtkomsten, land, språk, lokala inställningar, operativsystem och -version samt appversionen). Behandlingen av dessa uppgifter görs uteslutande genom pseudonymisering. Du kan när som helst återställa eller avaktivera IDFA och reklam-id för Android via ditt operativsystem.

 

Adjust överför dessutom dessa uppgifter till våra leverantörer Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”) och Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 (”Facebook”). Om Google och Facebook kan göra en identifiering utifrån dessa uppgifter lämnar de information till adjust om via vilken reklamkampanj du kommit till App Store/ Google Play och på vilket sätt du agerade där (i synnerhet om du laddade ner appen eller om du exempelvis avbröt nedladdningen och liknande information). Därutöver information om användarens aktivitet på enheten och webben samt app- och event-token. Av denna information sammanställer adjust anonym statistik så att vi kan se hur framgångsrika enskilda reklamkampanjer varit.

 

Dessa uppgifter pseudonymiseras före behandlingen för ovannämnda syften och anonymiseras eller raderas när statistiken sammanställts.  

 

Google Firebase


I appen används analystjänsterna A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions och Remote Config från Google (”Firebase”) som bland annat används för analys av appanvändningen. När du installerar Lidl Plus-appen registrerar Firebase när och hur länge appen används, vilka sidor på appen du går in på, vilka funktioner du klickar på och vilket innehåll som visas. På så vis kan vi förstå hur du interagerar med vår app. Dessutom kan vi ständigt förbättra appen utifrån ditt användarbeteende och tillhandahålla mer relevanta erbjudanden/tjänster. Vi kan också parallellt genomföra flera apptester och baserat på data göra ytterligare apputvecklingar.

 

För denna analys inhämtar Firebase ditt kundnummer från och med tidpunkten för den avslutade registreringen. Ytterligare information om integritetsskydd i samband med Google Firebase hittar du på Google Firebases webbsida.

 

Salesforce

 

När du använder avsnittet ”Vanliga frågor” i vår app använder vår tjänsteleverantör salesforce.com Tyskland GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (”Salesforce”) cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du använder avsnittet ”Vanliga frågor”. Salesforce använder två typer av cookies: tekniskt nödvändiga cookies (om de inte används begränsas funktionen) och analytiska cookies.

 

Tekniskt nödvändiga cookies:

 

Följande cookies är nödvändiga för att göra avsnittet ”Vanliga frågor” användbart. Avsnittet kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

NamnLeverantörSyfteVaraktighetTyp
renderCtxSalesforceAnvänds för att öppna sidor och innehåll baserat på en användares navigering.Sessionscookie. Raderas automatiskt efter att avsnittet har avslutats.

HTTP-cookie

pctrkSalesforce

Används för att räkna avsnittsvisningar.

Sessionscookie. Raderas automatiskt efter att avsnittet har avslutats.

HTTP-cookie

force-streamSalesforce

Används för att dirigera serverförfrågningar inom Salesforce-infrastrukturen för ”permanenta sessioner”.

3 timmar

HTTP-cookie

sfdc-streamSalesforceAnvänds för att dirigera serverförfrågningar inom Salesforce-infrastrukturen för ”permanenta sessioner”.3 timmar

HTTP-cookie

force-proxy-streamSalesforceAnvänds för att säkerställa att klientförfrågningar träffar samma proxy-värdar.3 timmar

HTTP-cookie

CookieConsentPolicy

SalesforceAnvänds för att korrekt tillämpa användarens godkännande.1 årHTTP-cookie
instSalesforceAnvänds för att omdirigera förfrågningar till en instans då bokmärken och hårdkodade URL:er skickar förfrågningar till en annan instans. Dessa förfrågningar kan ske efter en migrering, en delning eller efter en URL-uppdatering.Sessionscookies. Raderas automatiskt efter att avsnittet har avslutats.HTTP-cookie
1SalesforceAnvänds för registrering av navigeringskällan för att korrekt visa webbstilenBeständigHTTP-cookie
LSSIndex:LOCAL{"namespace":"c"}SalesforceAnvänds för registrering av navigeringskällan för att korrekt visa webbstilenBeständigHTTP-cookie
LSSNextSynthtic:LOCALSalesforceAnvänds för registrering av navigeringskällan för att korrekt visa webbstilenBeständigHTTP-cookie
sourceSalesforceAnvänds för registrering av navigeringskällan för att korrekt visa webbstilenBeständigHTTP-cookie
query Registrerar användaruppgifter och språk för att kunna fylla i kontaktformuläret i förväg för inloggade användare av mobilappen.  

Analytiska cookies:

 

Analytiska cookies gör det möjligt för vår tjänsteleverantör att ta fram statistik om användningen av avsnittet ”Vanliga frågor” i syfte att skräddarsy det efter dina behov. Vi använder följande analytiska cookies:

 

NamnLeverantörSyfteVaraktighetTyp
BrowserIdSalesforce

Används för att logga webbläsarsessioner/-besök för interna produktanalyser.

1 år

HTTP-cookie

Salesforce-cookies lagrar inte information som direkt identifierar en person. De använder dock en unik identifiering av din enhet (inklusive andra tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, operativsystem, internetleverantör osv.). All databehandling sker på Salesforce-servrar i Europeiska unionen när du använder avsnittet ”Vanliga frågor” i appen.

 

Avanmäla


Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till spårning när du använder Lidl Plus kan du göra det när som helst och hantera spårningen efter slutförd registrering via avanmälan i appen under ”Mer” --> ”Juridisk information” --> ”Dela data i Lidl Plus”.

 

Google Maps

 

Om du använder en enhet med Android-operativsystem har du möjlighet att använda funktioner och innehåll på Google Maps i denna app. Således kan interaktiva kartor visas direkt i appen och du har möjlighet att använda kartfunktionen för att enkelt hitta t.ex. Lidl-butiker i ditt område.
För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att behandla din IP-adress inom ramen för Internetkommunikation. Detta bearbetas vanligtvis på en Google-server i USA. Vi har inget inflytande över den konkreta databehandlingen av Google Maps. Ytterligare information om syftet med och omfattningen av databehandling av Google Maps finns i leverantörens sekretesspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningar för att skydda din integritet. Adress- och sekretesspolicy för leverantören av Google Maps: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, https://policies.google.com/privacy. Ytterligare användarvillkor för Google Maps/Google Earth finns på https://maps.google.com/help/terms_maps/.  

 

Apple Maps

 

För användare av enheter med iOS-operativsystem använder denna app Apple Maps-applikationer. Dessa applikationer är väsentliga för funktionen och fullständigt tillhandahållande av kartfunktionen för att enkelt hitta t.ex. Lidl-butiker i ditt område. För att kunna använda funktionerna i Apple Maps är det nödvändigt att behandla din IP-adress inom ramen för Internetkommunikation. Detta bearbetas vanligtvis på en Apple-server i USA. Vi har inget inflytande över den konkreta databehandlingen av Apple. Ytterligare information om syftet med och omfattningen av databehandling av Apple finns i leverantörens sekretesspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningar för att skydda din integritet. Adress- och sekretesspolicy för leverantören av Apple Maps: Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California. Användarvillkoren för Apple Maps finns på https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-se.html. Apples sekretesspolicy finns på https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/.

 

Länkar till andra webbplatser och appar

 

Vår app innehåller länkar till andra webbplatser och appar som drivs av ett av Lidl-företagen eller av våra utvalda partners som beskrivs ovan eller av tredje parter. När du klickar på en banner och/eller utvalda produkter i appen omdirigeras du till webbplatsen/appen eller till din respektive appbutik. Länkarna kan också innehålla speciell spårningsteknik som gör det möjligt för operatörerna av nämnda webbplatser/appar att förstå och mäta var användaren fick kännedom om dem. Vi uppmanar dig att granska motsvarande sekretesspolicy för varje webbplats/app som du kommer att omdirigeras till för att förstå vilken av din information som kommer att behandlas av operatören. När vi omdirigerar dig till någon av dessa webbplatser/appar behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla din (tekniska) begäran om att besöka respektive app eller webbplats (artikel 6.1 b) GDPR) och baserat på operatörens berättigade intresse för att utföra annonsering (artikel 6.1 f) GDPR).

 

Nyhetsbrev/Pushnotiser/SMS

 

Vi inhämtar dessutom ditt användarbeteende vad gäller nyhetsbrevet och övrig information som vi skickar till dig via pushnotiser eller sms. Detta lagrar vi och kopplar om möjligt det till din person resp. din mejladress resp. ditt kundnummer. Vi inhämtar tidpunkten för när du öppnar informationen och vilka länkar du går in på, vilka områden du klickar på, valda produkter samt när, hur länge och hur ofta du använder informationen.

 

Vi samlar därtill endast in och använder dessa data om du har samtyckt till detta (se även punkt 2 i denna dataskyddsinformation).

 

Särskilda personuppgiftskategorier

 

I analysen av dina ovan angivna personuppgifter är särskilda personuppgiftskategorier enligt art 9.1   GDPR inte inkluderade (t.ex. information om din hälsa eller religion).  

 

2. För vilka syften och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?


Vi inhämtar uppgifterna under punkt 1 för att kunna tillhandahålla motsvarande tjänster från Lidl Plus till dig.

 

För kommunikation, identifiering och skydd av din kundprofil

 

De kundbasdata som inhämtas i samband med registreringen syftar till att kunna kommunicera med dig samt att tydligt kunna koppla ditt köp- och användarbeteende till din kundprofil.

 

Om du tillåtit användning av platstjänster genom att klicka på ”Tillåt” när du använder vår app eller under inställningarna i din mobila enhet använder vi denna funktion för att kunna erbjuda dig individuella tjänster med anknytning till den aktuella platsen. Vi behandlar dina platsuppgifter utifrån GPS och nätverk, framförallt inom ramen för funktionen ”Butikssökning”, för att kunna meddela dig var närmast belägna butik finns. Platstjänstuppgifterna lagras inte hos oss.

 

I samband med din registrering frågar vi bl.a. efter ditt födelsedatum (se punkt 1 ovan). Dels måste du vara minst 18 år gammal för att registrera ett konto (se punkt 2 i Användarvillkoren), dels får reklam för vissa produkter inte riktas mot barn och ungdomar under en viss ålder.

 

Vi använder framför allt din mejladress för att skydda dig mot otillåten åtkomst från tredje part genom att vi skickar dig ett mejl med ett meddelande t.ex. vid åtkomst från en främmande enhet, dvs. en enhet som inte använts för att få åtkomst till Lidl Plus-appen tidigare.

 

Dessa behandlingar utförs utifrån lagstadgade bestämmelser som tillåter oss att behandla personuppgifter såvida det krävs för att en tjänst ska kunna använda/utföras eller för att fullgöra ett avtal (art. 6.1 b) GDPR) och eftersom vi har ett övervägande berättigat intresse av att göra användningen av appen så enkel och effektiv som möjligt (art. 6.1 f) GDPR).

 

När du ställer en fråga till oss via kontaktformuläret i appen lagrar och använder vi den information du gett oss där för att kunna behandla ditt ärende på bästa sätt för dig. Behandlingen av de uppgifter som du gett oss i meddelandet görs med stöd av art. 6.1 b) GDPR.

 

Syfte att optimera distributionsområden och butiksnätverket

 

När du ställer dina adressuppgifter till vårt förfogande använder vi dem för optimera våra distributionsområden för reklamblad, så att vi kan begränsa onödiga utskick (dvs. reklam som når personer utanför målgruppen) och för att genomföra mer målinriktad reklam samt för att optimera vårt butiksnätverk för att kunna fastställa lämpliga platser för butiker. Det är frivilligt att ange adress. Dessa uppgifter behandlas på basis av vårt berättigade intresse för optimering av distributionskanaler (art. 6.1 f) GDPR).

 

För att ta reda på dina produktintressen och optimering av våra online-erbjudanden

 

För att du ska kunna ta del av fördelarna av att vara medlem i Lidl Plus och ge dig de bästa möjliga individuella erbjudandena och genomföra målinriktade kundenkäter vill vi lära känna dig bättre. Därför försöker vi ta reda på vilka produkter, kampanjer och tjänster som kan vara intressanta och relevanta för dig. På så vis kan vi t.ex. göra dig uppmärksam på rabattkampanjer för dina favoritprodukter, erbjuda dig särskilda rabatterade priser och i samband med sortimentskampanjer riktat informera dig om attraktiva erbjudanden. Därför samlar vi in, behandlar och använder en rad personuppgifter kopplade till ditt köpbeteende. För detta ändamål samlar vi in, behandlar och använder en rad personuppgifter kopplade till ditt köpbeteende samt annat beteende enligt vad som beskrivs i stycke 1.

 

De insamlade personuppgifterna kan vara lämpliga för att göra ett uttalande om dina produktintressen. Detta inkluderar alla detaljer som anges under punkt 1.Dessa personuppgifter skulle även kunna säga något om dina potentiella produktintressen. För detta syfte beräknar vi en möjlig koppling mellan en eller flera personuppgifter och produktintressen. För att göra denna beräkning använder vi oss av matematisk-statistiska metoder där dina personuppgifter jämförs med andra kunders uppgifter. Utifrån denna jämförelse kan vi sedan se vilka övriga produkter och kampanjer som andra kunder med jämförbara intressen har intresserat sig för och som därför skulle kunna vara intressanta även för dig.

 

Dessa behandlingar görs utifrån lagstadgade bestämmelser som tillåter oss att behandla personuppgifter såvida det krävs för att en tjänst ska kunna användas/utföras eller för att fullgöra ett avtal (art. 6.1 b) GDPR) och eftersom vi har ett övervägande berättigat intresse av att på bästa sätt anpassa vårt erbjudande till dina produktintressen (art. 6.1 f) GDPR).

 

Under förutsättning att du har gett lämpligt samtycke kan information som vi har läst från din terminalenhet även inkluderas i denna profil. I dessa fall behandlar vi dina personuppgifter baserat på art 6.1 a) GDPR. Detta gäller för den databehandling som beskrivs ovan under ”Onlinebutik”, ”Analys av användarbeteende” och ”Nyhetsbrev/push-meddelanden/sms”.

 

Förutom att öka det informativa värdet i profilen använder vi även dessa resultat för att optimera Lidl Plus-appen och våra andra onlinetjänster, förutsatt att detta omfattas av ditt samtycke. Den rättsliga grunden för detta är också art 6.1 a) GDPR.

 

För att ta emot marknadsföringskommunikation

 

Förutsatt att du har givit ett motsvarande samtycke överför vi uppgifterna som beskrivs i stycke 1 till de företag i Lidls-företagskoncern  så att de kan informera dig via elektronisk kommunikation (t.ex. via mejl eller sms) och/eller per post om kampanjer och erbjudanden ur deras respektive sortiment och bjuda in dig att delta i kundundersökningar.

 

Denna direktkontakt görs för att du har givit oss motsvarande samtycke (artikel 6.1 a) GDPR).

 

För plats- och tidsanpassade utskick

 

Vi behandlar och använder dina personuppgifter avseende plats och tidpunkt för dina inköp för att kunna skicka dig tids- och platsanpassad reklam, t.ex. via pushnotiser till din mobiltelefon eller via sms. Om den inköpsdag du föredrar exempelvis infaller på en lördag kan vi informera dig om särskilda försäljningskampanjer som ligger på denna veckodag. Därutöver har vi möjlighet att skicka dig regionspecifika erbjudanden såvida vi är informerade om i vilken region du föredrar att handla.

 

Push-meddelanden är meddelanden som skickas från appen till din enhet. Appen använder push-meddelanden om du samtycker till att ta emot push-meddelanden när du installerar appen. Du kan när som helst inaktivera/aktivera push-meddelanden i dina enhetsinställningar.

 

I den mån vi analyserar ort och tidpunkt för dina inköp görs detta för att en tjänst ska kunna användas/utföras och för att fullgöra ett avtal (art. 6.1 b) GDPR) och eftersom vi har ett övervägande berättigat intresse av att kunna utföra våra erbjudanden vid tids- och platsmässigt bästa möjliga tillfälle (art. 6.1 f) GDPR).

 

Syftet med att behandla kundförfrågningar


Personuppgifter som du lämnar till oss när du kontaktar kundtjänst kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt. Vi använder endast dina personuppgifter i syfte att behandla din förfrågan och för att hantera och besvara dina frågor gällande dina dataskyddsrättigheter. Den rättsliga grunden för databehandling baserat på din förfrågan är artikel 6.1 f) eller b) GDPR.

 

Vårt och ditt samtidiga (berättigade) intresse i denna databehandling är ett resultat av målet att besvara dina frågor, lösa eventuella problem som kan uppstå och därmed upprätthålla och främja din tillfredsställelse som kund eller användare av vår tjänst.

 

Den rättsliga grunden för behandling av dina rättighetsförfrågningar är artikel 6.1 c) GDPR eftersom det är nödvändigt för att uppfylla vår rättsliga skyldighet.

 

Syftet med att tillhandahålla appen

 

Vi behandlar de data som samlas in när du använder appen för att den ska fungera korrekt. Vi behöver i synnerhet informationen så att appen kan spara dina önskade inställningar, t.ex. land och språk, så att vi snabbt kan lösa tekniska problem och så att du kan komma åt vissa områden. Dessa data används inte för att skapa användarprofiler.

 

Den rättsliga grunden för användningen av de tekniker som behövs för att uppfylla detta syfte är artikel 6.1 b) GDPR, dvs vi behandlar dina uppgifter för tillhandahållande av våra tjänster inom ramen för kontraktet.

 

Användningen av Google Maps på enheter med Android-operativsystem och Apple Maps för iOS-användare baseras på vårt berättigade intresse av en tilltalande presentation av våra erbjudanden och en enkel sökbarhet på de platser vi har angett i appen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f ) GDPR.

 

3. Till vem överlämnar vi dina personuppgifter?

 

Vi tillhandahåller dina personuppgifter till tredje part enligt följande:

 

Vi använder till viss del underleverantörer för behandlingen av dina uppgifter. De företag som ska arbeta för oss i detta sammanhang väljs noga ut och får uppdraget skriftligen. De är bundna till våra direktiv och kontrolleras av oss innan de börjar behandla uppgifterna samt kontrolleras regelbundet därefter. Dessa företag behandlar aldrig dina personuppgifter i eget syfte.

 

I samband med detta överför vi dina personuppgifter till mottagare som

 

•    tillhandahåller lagringskapacitet, databassystem och liknande åt oss,
•    erbjuder teknisk support och
•    ger oss marknadsföringstekniska råd.

 

Inom Lidl-gruppen (se stycke 1 ovan) överför vi följande uppgifter till det relevanta, nationella företaget under villkoren som beskrivs ovan:

•    Dina produktpreferenser som fastställs för att kunna rikta presentationer av innehåll som är relevant för dig.
•    Ditt kundnummer om du deltar i en tävling organiserad av det nationella företaget, samt ditt för- och efternamn och telefonnummer om du har vunnit.

 

Om det behövs för att behandla en förfrågan via vår kundtjänst, kan de uppgifter du tillhandahåller vidarebefordras till företag i Lidl-gruppen. Dessutom kan det vara nödvändigt för oss att vidarebefordra utdrag från din förfrågan till avtalspartners (t.ex. leverantörer för produktspecifika förfrågningar) för att behandla din förfrågan.

 

Vi tillhandahåller aldrig dina personuppgifter till andra företag utanför Lidl-koncernen som vill använda dem för direktmarknadsföring.


Om vi överför personuppgifter till mottagare i tredjepartsländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) kan du härleda det från informationen om databehandling av våra tjänsteleverantörer som beskrivs i denna dataskyddspolicy. Genom antagandet av beslut om adekvat skyddsnivå har Europeiska kommissionen bestämt om ett sådant tredjepartsland erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. Den exakta listan över länder med ett beslut om adekvat skyddsnivå finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Om Europeiska kommissionen har fastställt att det inte finns en tillräcklig skyddsnivå för ett tredjepartsland säkerställer vi att adekvat nivå av dataskydd tillhandahålls genom andra åtgärder såsom: bindande företagsbestämmelser, standardavtalsklausuler, certifieringsmekanism eller erkända uppförandekoder. Kontakta vårt dataskyddsombud (sida 1) om du vill få mer information.

 

4. Hur garanterar vi sekretessen för dina personuppgifter?

 

För att garantera sekretessen för dina personuppgifter är det förbjudet för våra medarbetare som arbetar med databehandling att utan tillåtelse samla in, behandla eller använda personuppgifter. Våra noggrant utvalda och dataskyddsrättsligt medvetna medarbetare har tystnadsplikt genom anställningsavtalet. Denna tystnadsplikt gäller även efter avslutad anställning.

 

5. Hur garanterar vi säkerheten för dina personuppgifter?

 

För oss är säkerheten för dina uppgifter väldigt viktig. Vi vidtar därför tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot framför allt risker vid dataöverföring samt mot att tredje part får kännedom om dem. Vidtagna försiktighetsåtgärder anpassas regelbundet efter den senaste tekniken.

 

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

 

Vi raderar eller anonymiserar dina personuppgifter så snart de inte längre behövs för de syften som vi behandlat dem för enligt ovanstående punkter. I normalfallet lagrar vi dina personuppgifter så länge som du deltar i kundserviceprogrammet Lidl Plus. Om du är inaktiv i 24 månader kommer vi att informera dig om den väntande raderingen. I det här fallet kan du motsätta dig raderingen genom att öppna eller logga in i appen igen.

 

Ditt mobiltelefonnummer lagrar vi under en period av 6 månader efter att du avslutat ditt deltagande i syfte att förhindra felaktig återanmälan. I övrigt raderas uppgifterna efter 72 timmar efter avanmälan till Lidl Plus. Inom dessa första 72 timmarna har du möjligt att återupprätta ditt kundkonto genom att du anmäler dig på nytt. Då avbryts raderingsprocessen. Såvida dina uppgifter behövs längre på grund av lagstadgade lagringstider eller för att säkra, att göra gällande eller genomföra lagstadgade rättigheter lagrar vi dina uppgifter inom ramen för de dataskyddsrättsliga bestämmelserna efter din avanmälan från Lidl Plus så länge som en lagring krävs enligt lag eller så länge detta krävs för syftena.

 

Alla personuppgifter som du skickar till oss när du kontaktar kundtjänst kommer att raderas eller anonymiseras av oss senast 90 dagar efter att det slutliga svaret har lämnats. Erfarenhet har visat att det i regel inte inkommer några frågor kring våra svar efter 90 dagar. Om du hävdar dina rättigheter som registrerad person kommer dina personuppgifter att lagras i tre år efter att du fått det slutliga svaret som bevis på att vi har tillhandahållit omfattande information till dig och att de rättsliga kraven har uppfyllts.

 

7. Vilka rättigheter har du när det gäller hur dina uppgifter behandlas?

 

Självklart delger vi dig på förfrågan informationen enligt art. 15 GDPR (framför allt de uppgifter som lagras och som gäller din person, mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna överlämnas till, syftet med lagringen osv.). Denna information lämnar vi naturligtvis alltid ut kostnadsfritt.

 

Dessutom har du enligt respektive lagkrav rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade, att de ska raderas, att begränsa behandlingen och överföra dina personuppgifter.

 

Vidare har du rätt att inlämna klagomål hos en ansvarig tillsynsmyndighet.

 

I de fall en databehandling görs enligt art. 6.1 e) eller f) GDPR eller i syfte för direktreklam har du rätt att invända mot behandlingen.

 

För det fall du har gett ditt samtycke kan du när som helst för framtida verkan återkalla det, t.ex. i appen under ”Inställningar” --> ”Notiser” eller genom att du skickar ett mejl till: kundtjanst@lidl.se . Om du återkallar samtycket blir du inte längre informerad om erbjudanden från Lidl-koncernen. Observera att du efter återkallandet av ditt samtycke inte längre kan utnyttja fördelarna med Lidl Plus fullt ut.

 

Om du vill återkalla ditt samtycke till analys av användningen av appen/Mitt Lidl-kundkonto kan du ändra detta i appen under ”Mer” --> ”Juridisk information” --> ”Dela data” ...Om du återkallar ditt samtycke till analys av användningen av appen/Mitt Lidl-kundkonto kan du endast använda grundversionen av tjänsten. Om så är fallet kan du fortfarande se information om våra produkter, men du kommer inte att kunna ta del av rabatter och specialerbjudanden eller lösa in kuponger.

 

8. Ingen skyldighet att lämna ut uppgifter

 

Om du tillhandahåller dessa uppgifter själv, är du inte skyldig att tillhandahålla ovanstående frivillig information. Utan denna information kommer vi emellertid inte att kunna erbjuda dig Lidl Plus-tjänster baserade på dem.

 

9. Kan Lidl Plus ändra Dataskyddspolicyn?

 

Ändringar av denna dataskyddspolicy kan bli nödvändiga på grund av ändringar av rättsläget eller villkoren för behandling av Lidl Plus. Om ändamålen för insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter eller identiteten för den ansvariga identiteten och kategorierna av mottagare ändras, kommer du att informeras och i den utsträckning som krävs kommer vi att be om ditt samtycke.

 

10. Skapa och använda Mitt Lidl-konto

 

Mitt Lidl-konto är en tjänst (hädanefter ”tjänsten” eller ”Mitt Lidl”) från Lidl-gruppens bolag (hädanefter kallat ”Lidl”) som drivs av Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (”Lidl Stiftung”, ”vi”, ”oss”). Lidl Stiftung behandlar de uppgifter som krävs för tjänstens ändamål som personuppgiftsansvarig i den mån de samlar in, sammanställer, utvärderar och överför data till andra bolag inom Lidl-koncernen för utförandet av tjänsten.

 

Denna dataskyddspolicy gäller för den behandlingsaktivitet som Lidl Stiftung utför som registeransvarig. Dataskyddsombudet kan kontaktas på ovan nämnda postadress.

 

Det lösenordsskyddade Mitt Lidl-kontot är en tjänst (hädanefter kallad ”måltjänst”) med enkel inloggning som gör att du kan registrera dig för och/eller logga in på tjänster som onlinebutiker, klicka och hämta-tjänster, appar, etc. med ett enda användarnamn och lösenord utan att behöva använda separata inloggningsuppgifter i varje enskilt fall. Måltjänsten inom omfattningen för denna dataskyddspolicy är Lidl Plus. Mitt Lidl lagrar kundens personuppgifter som beskrivs i avsnitt 1 samt de kunddata som du angav när du registrerade dig/loggade in på andra av Lidls onlinetjänster.

 

Om du registrerar dig för måltjänsten utan att tidigare ha registrerat dig för någon annan av Lidls onlinetjänster, kommer du automatiskt att skapa Mitt Lidl-kontot. Om du tidigare har registrerat dig för en annan onlinetjänst integrerad med Mitt Lidl-kontot kan du enkelt registrera dig för måltjänsten genom att använda dina befintliga inloggningsuppgifter. Om Lidl erbjuder nya onlinetjänster i framtiden, kan du använda dem via ditt Mitt Lidl-konto.

 

10.1 Vilka personuppgifter samlar vi in?

 

Registrering för Mitt Lidl-konto

 

Om du registrerar dig för måltjänsten utan att tidigare ha registrerat dig för en annan av Lidls onlinetjänster och därmed skapat Mitt Lidl-kontot första gången, ber vi dig om följande kunddata som del av registreringsprocessen: Förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, mobiltelefonnummer och vald Lidl-butik. Det är valfritt att ange titel, kön och adress (gata, husnummer, postnummer, ort och land). Platstjänsten på din mobila enhet kan också användas valfritt för att fastställa föredragen butik. Om du loggar in på måltjänsten med ett redan existerande Mitt Lidl-konto ber vi dig endast om ovannämnda personuppgifter som du inte redan har tillhandahållit för andra av Lidls onlinetjänster.

 

Vi samlar också in data som: Din IP-adress, varaktigheten av ditt besök på Mitt Lidl, online-identifierare såsom enhets-ID, webbläsarinformation, d.v.s. webbläsarens namn och version, namn och version av operativsystemet för enheten där webbläsaren är installerad och nätverksbaserade platsdata på din enhet när du loggar in.

 

Om mig

 

Om du valfritt anger viss information om dina omständigheter och intressen i avsnittet ”Om mig”, lagrar vi dessa uppgifter för din översikt på Mitt Lidl.

 

Analys av användarbeteende/cookies

 

Cookies används när du använder Mitt Lidl. Vi använder två typer av cookies: tekniskt nödvändiga, utan vilka funktionen för Mitt Lidl skulle vara begränsad, och valfria statistikcookies. En översikt av cookies som används med ytterligare information (t.ex. lagringstid) hittar du under våra villkor för cookies.

 

10.2 För vilket ändamål och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

 

Syfte med registrering, inloggning och kontohantering

 

För att ge dig bästa möjliga bekvämlighet och användarupplevelse lagrar vi dina personuppgifter på Mitt Lidl. Efter att ha skapat detta kundkonto behöver du inte ange dina personuppgifter igen för användningsprocessen.

 

Tvärtom kan ditt Mitt Lidl-konto framöver användas av alla Lidls anslutna onlinetjänster utan att behöva separat registrering eller att på nytt ange detaljerade användaruppgifter i varje enskilt fall. Efter registrering har du också möjlighet att avsluta prenumerationen på enskilda tjänster. Dessutom kan du när som helst granska och ändra dina personuppgifter som lagras på Mitt Lidl.

 

För att skapa ett Mitt Lidl-konto måste du ange ett lösenord som du själv väljer. Detta lösenord används, tillsammans med din e-postadress eller ditt mobilnummer, för att komma åt Mitt Lidl. Registreringsprocessen är slutförd när telefonnumret användaren angivit har verifierats och registreringen har bekräftats av operatören.

 

Rättslig grund för detta är artikel 6.1 b) GDPR, d.v.s. du tillhandahåller uppgifterna till oss på grundval av det avtalsenliga förhållandet mellan dig och oss.

 

Syfte att skydda din kundprofil

 

I samband med registrering och/eller inloggning använder vi Google reCaptcha, en tjänst som Google tillhandahåller, på grundval av artikel 6.1 f) GDPR (berättigat intresse). Vårt berättigade intresse ligger i att skydda dina uppgifter och våra system. I samband med detta sker en analys av information för att fastställa om dataangivelsen gjorts av en människa eller ett automatiskt program. Denna analys börjar så snart du öppnar Mitt Lidl. För analysens räkning utvärderar Google reCaptcha olika information (t.ex. IP-adress, den tid du tillbringade på sidan eller musrörelser som gjorts av användaren). Informationen som genereras överförs till en Google-server i USA och behandlas där. Insamlingen och analysen gör det inte möjligt för oss eller Google att identifiera dig. Informationen kommer i synnerhet inte att matchas ihop med dina personuppgifter av Google. För mer information om Google reCaptcha, besök https://policies.google.com/privacy?hl=sv eller https://policies.google.com/terms?hl=sv.

 

Dessutom använder vi din IP-adress samt online-identifierarna som beskrivs ovan och nätverksbaserad platsinformation för att förhindra missbruk och förhindra samt upptäcka eventuella säkerhetsbrister och andra förbjudna eller olagliga aktiviteter. Om du exempelvis loggar in från en ny/okänd enhet kan vi meddela dig om ett sådant inloggningsförsök. Behandlingen av dessa uppgifter baseras på vårt berättigade intresse att övervaka och förbättra informationssäkerheten för vår tjänst (artikel 6.1 f) GDPR).

 

Syfte med behandling av kundförfrågningar

 

För att kunna behandla dina kundtjänstförfrågningar på bästa möjliga sätt gör vi också kundens stamdata för Mitt Lidl-konto tillgängligt för andra företag i Lidl-gruppen. Det betyder att det inte är nödvändigt att ange och lagra dina kunddata igen för att behandla dina förfrågningar. Företagen i Lidl-gruppen använder endast dina uppgifter i syfte att verifiera dig som kund eller användare och behandla din förfrågan.

 

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 f) eller artikel 6.1 b) GDPR. Vårt och ditt samtidiga (berättigade) intresse för denna databehandling beror på målet att svara på dina frågor, lösa eventuella problem och därmed upprätthålla och främja din tillfredsställelse som kund eller användare av tjänsterna från företagen i Lidl-gruppen.

 

10.3 Till vem överlämnar vi dina personuppgifter?

 

Mottagare/kategorier av mottagare

 

Dina uppgifter kan överföras till operatören för respektive måltjänst i syfte att behandla köpekontrakt eller andra tjänster som har beställts via onlinetjänsterna som täcks av Mitt Lidl. De senare mottar de uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten som beställts i varje enskilt fall, i den mån dessa har lagrats av dig på Mitt Lidl, t.ex. beroende på erbjudandet:

 

- Verifiering av inloggningsuppgifter (e-postadress, lösenord, telefonnummer om så är tillämpligt).

- Kunddata (namn, adress, födelsedatum)

 

Vi vidarebefordrar också dina kunddata till de företag i Lidl-gruppen som du kontaktar i samband med kundtjänstförfrågningar.

 

Dessutom använder vi underleverantörer för att behandla dina uppgifter. De företag som agerar för vår räkning är noggrant utvalda och bundna av avtal. De är bundna av våra direktiv och kontrolleras av oss innan de börjar behandla uppgifterna samt kontrolleras regelbundet därefter. Dessa företag behandlar aldrig dina uppgifter i eget syfte. I samband med detta överför vi dina uppgifter till mottagare som

 

- tillhandahåller lagringskapacitet, databassystem eller liknande,

- tillhandahåller teknisk support och

- ger oss marknadsföringstekniska råd.

 

Samt för att stötta oss i hanteringen av kundförfrågningar avseende funktionaliteten av ”Om mig”-avsnittet. Vi utesluter alla ytterligare överföringar av dina uppgifter till tredje parter.

 

Om vi överför personuppgifter till mottagare i tredjepartsländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) kan du härleda det från informationen om databehandling av våra tjänsteleverantörer som beskrivs i denna sekretesspolicy. Genom att anta ett beslut om adekvat skyddsnivå har Europeiska kommissionen bestämt om ett sådant tredjepartsland erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. Den exakta listan över länder med ett beslut om adekvat skyddsnivå finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Om en adekvat skyddsnivå inte har fastställts av Europeiska kommissionen avseende ett tredjeland kommer vi att säkerställa att en adekvat dataskyddsnivå tillhandahålls genom andra åtgärder, så som: bindande internationella dataskyddsregler, standardiserade avtalsklausuler, certifieringsmekanismer eller erkända uppförandekoder. Kontakta gärna vårt dataskyddsombud (se ovan) om du önskar mer information.

 

10.4 Hur säkerställer vi sekretessen för dina personuppgifter?

 

För att garantera sekretessen för dina personuppgifter är det förbjudet för våra medarbetare att utan tillåtelse samla in, behandla eller använda personuppgifter utan behörighet. Våra noggrant utvalda och dataskyddsrättsligt medvetna medarbetare har tystnadsplikt genom anställningsavtalet de skriver på när de anställs. Denna tystnadsplikt gäller även efter avslutad anställning.

 

10.5 Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

 

Om du bara har registrerat dig för måltjänsten via Mitt Lidl, kommer dina uppgifter att raderas så snart du begär raderingen av ditt konto hos måltjänsten. Observera dock, att om du har registrerat dig för flera av Lidls onlinetjänster via Mitt Lidl, så kommer ditt Mitt Lidl-konto och alla dina personuppgifter som lagras av oss att raderas först när alla onlinetjänster kopplade till Mitt Lidl har raderats. Lagringstiderna som beskrivs i måltjänstens dataskyddspolicy gäller. Om du ändrar eller tar bort information om dina omständigheter eller intressen under ”Om mig”, kommer den ändrade eller borttagna informationen att raderas omedelbart.

 

För behandlingen och lagringen av uppgifter ligger ansvaret på respektive operatör för den tjänst som används, som använder de nödvändiga uppgifterna för att tillhandahålla tjänsten för detta ändamål och sedan arkiverar dem i enlighet med de lagstadgade lagringsperioderna (de lagringsperioder som beskrivs i dataskyddsinformationen för måltjänsten gäller).

 

Dataskyddsinformation att ladda ner

 

Du hittar dataskyddsinformationen för appen ”Lidl Plus” som pdf för nedladdning här.