Banner

Allmänna villkor för presentkort

Allmänna villkor för presentkort


1. Allmän information om Lidls presentkort

Bestämmelserna i dessa allmänna affärsvillkor (nedan: villkor) gäller Lidl-presentkort (nedan: kort) som utfärdats av Lidl Sverige Kommanditbolag (nedan: Lidl), Box 6087, 175 06 Järfälla). Kortet är ett opersonligt fysiskt kort som är laddat med ett förutbestämt belopp. Kortet kan inte laddas på nytt.


1.1 Köpet eller användningen av kortet regleras av dessa villkor som utgör avtalet mellan Lidl och kortinnehavaren. Genom att köpa eller använda kortet samtycker kortinnehavaren till dessa villkor. Du kan ta del av villkoren i alla Lidl-butiker och de finns även tillgängliga här på denna sida. På begäran får kortinnehavaren när som helst före köp av kortet en kopia av villkoren. Dessa kan också laddas hem från Lidls webbplats.


1.2 Kortet kan endast användas för genomförande av de betalningar som beskrivs i dessa villkor.


I dessa villkor avser begreppen ”du”, ”dig”, ”dina” kortinnehavaren.


”Vi”, ”oss” och ”vår” avser Lidl samt dennes medarbetare och underentreprenörer.


2. Användning av kortet

2.1. Kortet kan användas för betalning i alla Lidl-butiker i Sverige (nedan: köpställen). Kortet kan inte användas på några andra sätt, till exempel i uttagsautomater.


2.2. Du kan använda kortet upp till dess värde för betalning vid köpställen så ofta du vill.


2.3. På kortsaldot betalas ingen ränta.


2.4. Lidl garanterar inte att betalning med kortet är möjligt vid alla köpställen vid alla tidpunkter, t.ex. p.g.a. tekniska problem eller motsvarande.


2.5. Du kan kontrollera saldot här eller genom att ange kortnumret (nedan saldokontroll). Du kan även kontrollera saldot i kassan. Eftersom kortanvändningen sker anonymt kan vi inte stå till tjänst med några andra uppgifter om enskilda betalningsuppdrag.


2.6. Om du anser att ditt kort är defekt bör du omgående informera oss om detta, antingen på numret 020-190 80 70 eller via vårt kontaktformulär.


3. Avgifter

3.1. Betalning med kortet och saldokontroll är avgiftsfritt.


4. Giltighet

4.1. Tillgodohavandet är giltigt i två år från det att kortet aktiverats.


5. Betalning - ångerrätt

5.1. Observera att vi — så snart du har använt kortet för en betalning — inte längre kan stoppa den ifrågavarande transaktionen och betalningen. Betalningar som har gjorts med kortet kan inte återkallas.


5.2. Användningen av kortet sker anonymt och därmed är det inte möjligt att bevisa den personliga auktoriseringen av enskilda betalningar. Vi ansvarar inte för förlust, stöld eller missbruk eller annan oauktoriserad användning av kortet.


6. Klagomål

6.1. Skulle du på något sätt vara missnöjd med kortet eller med vår service finns vår kundtjänst tillgänglig på numret 020-190 80 70 eller via vårt kontaktformulär.


7. Ansvar

7.1. Vi ansvarar endast för direkta skador uppkomna genom uppsåtligt eller grovt oaktsamt agerande från vår sida hänförliga till korthanteringen.


7.2. Vi åtar oss inget ansvar för skador som orsakats av force majeure, oroligheter, krig, naturkatastrofer eller andra händelser utanför vår kontroll.


8. Personuppgifter

8.1. Kortet är opersonligt och kan inte härledas till dig som privatperson. Därmed lagras inga personuppgifter om dig.


9. Övriga bestämmelser

9.1. Svensk lag tillämpas gällande presentkortet och dess villkor.


9.2. Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig helt eller delvis ska detta inte påverka giltigheten och genomförbarheten av de återstående bestämmelserna i villkoren.


9.3. Vid användning av presentkort som på framsidan benämns ”Rekvisition” gäller följande: Kortet är personligt och kassapersonal kommer vid köpetillfället att kontrollera ID-handling. Inga personuppgifter lagras. Endast de produkter som nämns på kortets framsida kan köpas med kortet. Bortsett från Punkt 1 andra meningen, Punkt 4, och Punkt 8 första meningen gäller de allmänna villkoren även för Rekvisitionskorten.