Jordguide: vilken jord till vad?

Blomjord, planteringsjord, växtjord och gräsmattejord - det finns en mängd olika typer av jord att välja mellan för att förbereda trädgården för plantering. Vare sig du vill plantera dekorativa perenner, odla jordgubbar, örter eller plantera om växter så finns det en specifik typ av jord som du bör förhålla dig till för att garantera bäst resultat för din skörd. Läs vidare om de mest vanliga jordsorterna, vad de används till och vad du bör tänka på när du väljer ut en jord.


Innehåll:Man brukar säga att jorden utgörs av två lager, den övre delen har mer humus, rötter och näring än den andra delen som är mer kompakt och inte lika näringsrik. Det är från jorden som dina växter får en stor del av de näringsämnen de behöver för att kunna växa och/eller bära frukter.

Vad är jord?

Jord är en blandning av naturligt material från nedbrutna växter och djurmaterial, partiklar från stenar, mineraler, luft, vatten och de små mikroorganismerna som lever i jorden såsom svampar och bakterier. De organiska delarna som utgör jord kallas för humus och kännetecknas ofta av att denna jord är något mörkare och smulig. Det är humus som skapas i komposter.

Surjord eller alkalisk jord?

Det är jordens uppsättning som avgör pH-värdet i jorden, d.v.s. om den är mer sur eller basisk. Är jorden mer basisk är den ofta mer kalkrik. Du kan göra en sur jord mer basisk genom att tillsätta mer kalk. Många växter föredrar ett pH-värde på 6-7. Är pH högre än detta anses jorden som basisk och lägre anses den som sur.

Text And Image Section

Växter som trivs i basisk jord

 • Syrener
 • Äpple
 • En del barrväxter
 • Krokus
 • Påsklilja
 • Tulpan


Växter som trivs i sur jord

 • Blåbär
 • Lingon
 • Magnolia
 • Nunneört
 • Rhododendron
 • Hortensia
 • En del perenner

1. Planteringsjord

Planteringsjord passar de flesta växter i trädgården och är särskilt väl lämpat för fleråriga växter och buskar. Jorden innehåller mycket gödsel antingen genom naturgödsel eller konstgödsel. På grund av den höga näringshalten passar den bra att blanda med grönsaksjord för att sätta grunden till att anlägga ditt grönsaksland.

2. Blomjord

Blomjord är en annan typ av jord som används mycket till krukväxter inomhus. Det är en näringsrik jord utan torv och det har en grövre struktur vilket ger den dess dränerande egenskaper. Jord med extra mycket näring är viktigt för inomhusväxter då krukorna begränsar hur mycket rötterna kan växa – därför blir en riktigt bra jord extra viktigt. Blomjorden är rik på både kalium och fosfor men har mindre kväve än andra typer av jord vilket gör att det inte främjar skott lika mycket. Alltså passar denna jord utmärkt för växter som du vill ska blomma eller växa frukt.

3. Matjord

Matjord är jorden som finns precis under markytan, dvs. det första lagret jord. Det är här som daggmaskar och mikroorganismer bryter ner matrester och annat organiskt material för att omvandla det till humus.

4. Såjord

Såjorden är mer näringsfattig och porös. Den består till stor del av sand som är blandat med torv. Denna jordsort fungerar perfekt att sätta sticklingar i. Den näringsfattiga jorden gör t.ex. att risken för angrepp av svampsjukdomar minskar.

5. Kaktusjord

Som namnet antyder så är kaktusjorden anpassat för just kaktusar och suckulenter. Det är en lerig, sandig jord med mycket småsten som påminner om såjord men är oftast mer näringsfattig.

6. Rhododendronjord

Rhododendronjorden är en surjord som är både grov och torvig, torvet ger jorden dess surhet. Den passar perfekt till rhododendron och andra växter som trivs i jord med lägre pH-värde såsom blåbär och lingon.

7. Grönsaksjord

Grönsaksjorden är näringsrik och innehåller mer kväve än blomjorden. Den är oftast naturgödslad och kan ha tillsatser av växtstimulerande ämnen och passar bäst till grönsaker och örter – det mesta ätbara helt enkelt.

8. Gräsmattejord

Gräsmattejorden är sållad, jämn med många mineraler och är speciellt anpassad för gräsmattan. Jorden är en blandning av sand, kompost, torv och mer och används ofta både i privata trädgårdar såsom i parker.

9. Kompostjord

Kompostjord är den jord som bildas från en kompost. Görs komposten av organiskt material från trädgården blir den oftast inte lika näringsrik som om den görs på matrester.

10. Ekologisk jord

För mer hållbar odling finns ekologisk jord. Håll utkik efter jord med KRAV-märkning. Detta betyder att jorden har tagits fram från organiska material utan tillsatser från kemiska ämnen.


Vanliga frågor och svar

Mullrik jord är vad vi oftast kallar jord som är mörkare till färgen och lite fuktigare. Det är den stora andelen organiskt material i jorden som ger den dessa egenskaper.

Med en jordfabrik kan du enkelt själv ta fram ny, näringsrik jord från matrester blandat med gammal jord i ett stängt kärl (helst plast).

Med en jordtermometer kan du enkelt se temperaturen i jorden så att du kan avgöra om det är tillräckligt varmt för att plantera vissa växter. Även om de flesta fröer kräver en temperatur på 18-22 grader finns det vissa som klarar av svalare väder.

Vi rekommenderar att du använder grönsaksjord för att plantera jordgubbar. Du kan läsa mer i vår guide för hur du planterar jordgubbar.

Harpad matjord är en grovsållad matjord. Det betyder att större rötter, grenar och stenar har rensats bort men mindre sådana delar kan fortfarande förekomma. Jorden är heller inte ångad eller rensad på ogräs. Ofta använder man harpad jord till jordavjämning, gräsmattor eller nysådda plantor.

Läs fler trädgårdstips