Beskära äppelträd: instruktioner och tips

Varje äppelträd behöver beskäras regelbundet för att hållas friskt under lång tid och ge mycket frukt. Precis som med klippning av häckar så är det viktigt att beskära äppelträden under rätt tid med rätt form och teknik för att få ett så pass bra resultat som möjligt. Läs vidare för allt du behöver veta kring att klippa äppelträden i din egen trädgård.


Innehåll

När ska man klippa äppelträd?

Äppelträd bör beskäras när de är vilande under vintern till vårvintern. Detta är mellan november och mars – dock bör man undvika att klippa ner trädet vid minusgrader, eftersom det är extra sårbart då. Beskärning under vilofasen gör att det är lättare att bearbeta trädtopparna eftersom det inte finns en massa löv som skymmer grenarna. Dessutom kan trädet koncentrera sig på att återhämta sig och skapa nya skott under denna period istället för att mycket av den värdefulla energin går till bildandet av knoppar och frukt, vilket det annars hade gjort under sommarperioden. Följande är en bra tumregel: ju starkare trädet är, desto senare på året bör det beskäras. Detta fördröjer tillväxten och ger de fertila korta skotten en chans att gro bättre.


Du kan även ge trädet en extra klippning på hösten efter äppelplockningen. Detta kan hjälpa till att förbereda trädet inför våren. Särskilt ruttna och mycket tunna grenar som vuxit inåt bör tas bort så att det finns tillräckligt med ljus och plats för de nya skotten på våren.


Hur beskär man ett gammalt äppelträd annorlunda än ett ungt?

Syftet med att beskära ett ungt äppelträd är att få kronan i rätt form och låta trädet växa hälsosamt. Beskärning av gamla träd gör att de kan få en högre livslängd och mer vitalitet. Det är just därför som man skiljer åt de två olika typer av beskärning: träningsbeskärning för unga äppelträd och underhållsbeskärning för äldre träd.

Hur klipper man äppelträd?

De olika typer av snitt och klippningar som man kan använda sig av skiljer sig åt beroende på vilka grenar som ska klippas. Klipper man fel grenar eller för många grenar från ett ungt äppelträd kan det leda till att trädet inte utvecklas ordentligt och det inte blir någon skörd. Därför är det viktigt att ha bra koll på hur de olika typer av beskärning skiljer sig, dvs. beskärning vid plantering, för unga träd och för gamla träd. Du kan beskära ungefär en femtedel av alla levande grenar på trädet men kom ihåg att det alltid är bättre att avlägsna fler små grenar istället för en stor gren.

Text And Image Section

Sätta formen på kronan

Fruktträd på ängsodlingar får lätt en rund krona men detta kan vara något svårare med ett äppelträd som står på tomten. För många kanske inte formen är så viktig men är äppelträdet en del i din trädgårdsdesign är det bra att få koll på hur du formger den på rätt sätt. Innan du beskär trädet första gången är det viktigt att bestämma vilken form du vill ha på kronan. Kronträd är oftast stora, deras kronor börjar på en höjd av cirka 1,50 meter och kan bli mycket spretiga. De är därför särskilt lämpliga för stora trädgårdar eller ängsodlingar. Spindelträd är kortare på höjden och har en krona som är mer konformad och tar då inte heller upp lika mycket plats.

Planteringsbeskärning

Planteringsbeskärning är den första beskärningen som görs på äppelträdet och sker strax efter plantering. Syftet med beskärningen är att bestämma äppelträdets grundform. För spindelträd är det enklast att använda sig av en pyramidform. För att göra detta bestämmer man först det starkaste vertikala skottet som mittskott, tre andra skott är de ledande grenarna. Bind sedan fast de ledande grenarna med ett rep för att bromsa tillväxten. Optimalt är en vinkel på 60°. Ta bort överflödiga skott vid kronans bas.

Text And Image Section

Träningsbeskärning

Träningsbeskärningen sker de första åren fram till början av skörden och använder sig av samma form som angetts under planteringsbeskärningen. De definierade ledande skotten behöver vanligtvis inte skäras. Endast det kraftigt växande mittskottet bör kortas av och ska sticka ut max 20 centimeter över sidoskotten. Själva sidoskotten förkortas med en tredjedel till max hälften. Detta kommer sedan att stimulera ytterligare förgrening.

Minska underhållet

Efter ca. 3 år så är trädets struktur färdigt för spindelträd, och efter 7 år är det färdigt för kronträd. Det betyder också att träningsbeskärningen ersätt med underhållsbeskärning. Syftet med underhållsbeskärningen är inte längre i första hand formen, utan framför allt se till att äppelträdet är fertilt och kan bära stora frukter. Under denna beskärning tar man bort korsväxande grenar så att kronan förblir genomskinlig och ingen näring går till spillo på grenar som ser mindre friska ut. För spindelträd bör man klippa dem varje år medan för kronträden så räcker det en gång vart tredje år.


Avsmalnande skärning

En föryngringsbeskärning är nödvändig om äppelträdet knappt bär någon frukt trots regelbunden underhållsbeskärning. Förutom stammen, mittskottet och de ledande grenarna är även alla kvistar och grenar ordentligt nedskurna. Detta friskar upp trädet och främjar tillväxt av ny frukt.

Instruktioner: Beskär äppelträd – steg för steg

Det finns tre huvudsteg vid underhållsbeskärning: gallring av kronan, beskärning av de större grenarna och klippning av fruktgrenarna.

Text And Image Section

Steg 1: Tunna ut kronan

Ta först bort alla grenar som växer inåt och korsar kronan. Du bör även klippa bort grenar som växer nedåt. De får inte tillräckligt med näringsämnen eller vatten och kommer därför inte att ge någon frukt. Du kan också ta bort döda grenar i detta första steg.

Text And Image Section

Steg 2: Kapa stora grenar på äppelträdet

De större eller ledande grenarna och toppskotten bör bara skäras så långt att de inte sticker ut över kronan. Det är viktigt att vara uppmärksam på formen: alla ledande grenar ska sluta på ungefär samma höjd så att de kan utvecklas i samma takt.

Text And Image Section

Steg 3: Klipp fruktgrenar och skott

Sidogrenarna, de så kallade fruktgrenarna, ger frukt och bör därför inte kortas för mycket. Här bör du bara klippa ner grenar som växer nedåt och gamla grenar längre ner till de större grenarna.

Tips för att beskära äppelträdet

Rätt verktyg

Det är viktigt med rätt verktyg när det kommer till att klippa äppelträd. En vass häcksax eller grensåg krävs för ett rent, rakt snitt som inte skadar trädet permanent. Sekatörer är lämpliga för unga grenar medan grensågar är bättre på att skära igenom torra, hårda skott. Du kan täta snitten med en speciell sårbalsam så att trädet återhämtar sig snabbare efter beskärning.


Exempel på verkyg:

  • Sekatör
  • Grensåg
  • Häcksax
  • Toppsax
  • Trädgårdshandskar
  • Sårbalsam


Ta bort vattenskott på äppelträd

Beskär du äppelträden regelbundet är det svårt att undvika att det bildas så kallade vattenskott. De långa, tunna skotten växer lodrätt uppåt och bör tas bort så snart som möjligt. Som ett alternativ till klippning eller sågning kan skotten även slitas ut. Detta gör att en större del av skottet avlägsnas och ett nytt vattenskott kan inte bildas lika snabbt.

Vanliga frågor och svar

Genom att beskära äppelträd gör du trädet starkare och ser till att det kan bära mer frukt.

Vattenskott är de lodräta skott som bildas på äppelträdet och finns det många är ofta en indikation på att man har klippt trädet fel.

Hur hårt man beskär äppelträdet beror på hur gammalt trädet är. Medan man tar bort en stor del av grenarna på ett yngre träd så beskär man ett äldre träd genom att korta av toppskott och ta bort korsande och felväxande grenar. Såren bör vara mindre än 5-7 cm i diameter för ett gammalt träd och ännu mindre för yngre träd. Du kan beskära ungefär en femtedel av alla levande grenar på trädet men kom ihåg att det alltid är bättre att avlägsna fler små grenar istället för en stor gren. Du kan också använda sårbalsam ovanpå såren efter beskärning för att hjälpa trädet med att återhämta sig snabbare.

När man beskär äppelträd beror på hur gammalt eller ungt trädet är. Ett yngre träd bör klippas mellan november – mars medan ett äldre träd kan underhållsbeskäras under JAS-perioden (juli, augusti, september).


ANNAT INSPIRERANDE INNEHÅLL