Borra på rätt sätt: tips och instruktioner för borrning

Oavsett om du planerar på att säkra ett tungt skåp i väggen eller installera taklampor så kommer dessa 10 beprövade tips och steg för steg-instruktioner hjälpa dig att undvika slitna kanter, sneda borrhål eller skadade kraftledningar. Med bra planering och rätt verktyg kan du få till riktigt proffsiga resultat för hemmafixandet vare sig det är pallkragar till trädgården som spikas ihop eller hyllor som installeras i köket.


Innehåll


10 tips för bra borrning

Här har vi tagit fram våra 10 bästa borr-tips för ett perfekt resultat:


1. Var försiktig med elledningar och vattenledningar

Det första du behöver ha i åtanke vid borrning är ritningen. Här är placeringen av alla elkablar och vattenledningar. Om det inte finns någon ritning eller om planen inte visar några linjer, se över området som ska borras med en metalldetektor. Se till att vara extra noggrann med ytorna ovanför och under uttag, ljusbrytare och vattenkranar.


Viktigt:

Du kan använda en metalldetektor för att hitta vattenrör i äldre byggnader, men inte i de mer moderna då de oftast använder vattenrör av plast.


Elkablar hittar du främst i "installationszonerna" då de är de enda områdena där nätsladdar kan dras. Dimensionerna för dessa zoner har följande standard:


  • Bredd på alla horisontella installationszoner: 30 cm
  • Avstånd till golv/tak (vanliga horisontella zoner): 15 cm
  • Avstånd från golvet (ytterligare horisontell zon i kök och arbetsrum): 100 till 130 cm


Kablar som har förlängts vertikalt finns i vertikala installationszoner. Dessa kan placeras på ett avstånd på 10 cm från rummets hörn och kanter, samt från fönster eller dörrar. Vertikala installationszoner är 20 cm breda. Vid installation av lampor är det viktigt att tänka på takinstallationszonen - den är 30 cm bred och minst 20 cm från väggarna. Undviker du dessa zoner vid borrning bör du inte stöta på några kraftledningar.


2. Välj en borr som passar materialet

Innan du borrar är det viktigt att ta reda på vilket material väggen är gjord av och vilken borr eller borrmaskinkombination som är bäst lämpad för det. Oftast innebär detta ett eldrivet verktyg istället för den mer traditionella borrsvängen.

BorraVanlig borrpressSlagborr/hammarborr
TräborrTräUtan slagfunktion: trä
SpiralborrLättbetong och gipsbetong, plast, metall, panel-byggmaterialMed slagfunktion: luft- och gipsbetong, utan stötar: plast, metall, panel-byggmaterial
Glas- & kakelborrGlas, kakelSten, tegel
Stenborr med metallfäste-Med slagfunktion: betong

Även en vanlig borr utan slag- eller hammarfunktion kan borra igenom hårda material som sten så länge den är tillräckligt kraftfull och har rätt borrkrona. Detta tar dock längre tid, kräver mer ansträngning och verktyget kanske inte är gjort för att borra under en längre tid.


3. Hitta rätt hastighet

Vid borrning beror den optimala hastigheten på borrens diameter (mindre borrar kräver högre hastigheter), typen av borr och materialet som borras. Det optimala varvtalet ligger mellan den punkt där materialet dras märkbart ut ur väggen och den punkt där borren blir svår att kontrollera. Vet du inte vad den optimala hastigheten är så är det bäst att börja borra långsamt. Öka sedan hastigheten gradvis.


4. Rätt kylning vid borrning

Att borra genom stenväggar eller betong kan ta lång tid – då värms både betongen och borren snabbt upp. För att förhindra att elektroniken går sönder eller att borren blir för mjuk under påverkan av värme, bör ett kylalternativ alltid finnas tillgängligt.


Vissa borrpressar har inbyggda vattenledningar. Dessa ska matas med rinnande vatten före borrning och installeras enligt tillverkarens anvisningar. I en nödsituation duger dock en hink med kallvatten. Här kan borren sänkas ner för kylning – men var noga med att elektroniken inte kommer i kontakt med vattnet.


5. Var uppmärksam på borrvinkeln

Det enklaste sättet är att borra rakt, det vill säga i 90 graders vinkel. Borren glider mindre lätt och det blir färre spån. En felaktig vinkel ska aldrig justeras om medan borren fortfarande är i hålet - annars kan den gå av. I ett sådant fall är det bättre att börja om.

Text And Image Section

6. Borrdjupet - rätt plugg för borrhålet

Om du behöver sätta in en plugg efter borrning är det viktigt att mäta borrdjupet först. Det gör du genom att mäta borren från spetsen och markera sedan den punkt på borren som motsvarar hålets djup. Du kan använda en färgad eltejp för att göra markeringen tydlig.

7. Slå bara på slagfunktionen när det behövs

Slagfunktionen på en borr ska endast slås på när det är absolut nödvändigt, till exempel när man borrar i sten. I många andra borrsituationer - metall, trä, keramik, glas - kan slagfunktionen lätt skada materialet.


8. Var uppmärksam på din egen säkerhet

Vid borrning i fasta material slungas damm och splitter upp. Skyddsglasögon och en ansiktsmask ser till att dessa partiklar inte kommer in i dina lungor eller ögon. Se också till att långt hår eller löst sittande kläder inte kan fastna i borren.

Text And Image Section

9. Samla damm medan du borrar

Det samlas lätt mycket damm vid ett längre borrarbete. En medhjälpare med soppåse eller dammsugare kan fånga upp detta under borrningen. Se bara till att dammsugaren inte rör borrkronan. Alternativt kan du helt enkelt sticka ett öppet kuvert under det borrade hålet så att dammet automatiskt samlas. Om du vill borra i taket kan borren sättas genom botten av en plastmugg, till exempel en gammal yoghurtkopp – så att den fångar upp dammet på en gång.

10. Enkla knep mot flisade borrhål

Flisor runt borrhålet gör att materialet runt hålet blir något svagare. För att undvika detta kan du använda en bit maskeringstejp över området som ska borras och även se till att borren fortfarande är igång när den dras ut ur hålet.

Steg för steg-instruktioner: Borra på rätt sätt

Även om själva borrningen kan variera beroende på väggmaterial och vilken utrustning som används så är de generella stegen samma:


Steg 1: Förbered rätt verktyg

Se till att använda en borr som är lämplig för materialet. Beroende på typ av projekt och vilket material som ska borras kan följande material även vara till hjälp:


Tillbehör:

  • Maskeringstejp
  • Måttband
  • Borrmall
  • Vattenpass
  • Kylvätska
  • Skyddsglasögon
  • Munskydd
Text And Image Section

Steg 2: Mät läget för borrhålet

Använd måttbandet för att mäta borrhålets exakta position. Om det finns flera borrhål - till exempel för en hylla – kan du använda ett vattenpass för att se till att de är vinkelräta mot varandra.

Text And Image Section

Steg 3: Markera borrhålet

När du har mätt ut borrhålets position klistrar du en ca 4 cm bred bit maskeringstejp över och markerar hålets position på tejpen med märkpennan.

Text And Image Section

Steg 4: Sätt i borren

Sätt nu in borren som matchar materialet i verktyget medan den antingen är säkrad eller till och med helt frånkopplad från ström, för att undvika olyckor.

Text And Image Section

Steg 5: Placera borren och borra

Använd en borrmall eller andra typer av riktlinjer vid borrning i hårda material för att se till att borren inte halkar. Var noggrann med att sedan borra med jämn kraft.

Text And Image Section

Steg 6: Det färdiga borrhålet

Dra ut borren så fort du ser att den har nått markeringen för borrhålets djup. Stäng av borren. Nu är det bara att blåsa ut eller dammsuga borrhålet, ta bort maskeringstejpen och sätta in pluggen.

Slutsats

Borrning är lättare än vad många tror, men det är viktigt att följa dessa tips för att se till att görs på ett säkert sätt och för att få ett bra resultat. Från att välja rätt verktyg till rätt kylning finns det en rad saker att hålla koll på, vare sig du är en hemmafixare eller proffs.


ANNAT INSPIRERANDE INNEHÅLL: