Slipa med sandpapper

Att slipa med sandpapper eller slippapper är det enklaste sättet för att jämna ut ojämnheter, matta ner blanka ytor, ta bort vassa kanter eller förbereda en yta för nästa behandling. Men vilket sandpapper ska man använda och hur slipar man på bästa sätt? Det finns massor av olika sorters sandpapper med olika fördelar baserat på vilket underlag som ska slipas. Vi går igenom hur du slipar olika typer av underlag och vilket sandpapper som du ska använda.

Text And Image Section

Kornstorlek eller grovlek

Ett sandpapper består av ett papper med ett lager av slipkorn på ena sidan av pappret. Det finns många olika sorters sandpapper och det som skiljer dessa åt är vilken kornstorlek eller grovlek som pappret har. Det är viktigt att du väljer ett fint sandpapper till sköra ytor och ett grovt sandpapper om du ska slipa grövre ytor.


Kornstorleken mäts enligt ett internationellt system som heter FEPA-skalan.

Kornstorlek sandpapperTorr och våtslipningAnvändningsområde
P 40TorrslipningGrovt - Skrapa bort tapetrester, tjock lack, rost
P 50TorrslipningGrovt - Skrapa bort tapetrester, tjock lack, rost
P 60Torr & våtslipningGrovt - Skrapa bort tapetrester, tjock lack, rost
P 80Torr & våtslipningMedium - Slipa betong, tapetrester, murbruk, gamla fönster
P 100Torr & våtslipningMedium - Slipa väggar, jämna till träytor, grovt spackel, fönster
P 120Torr & våtslipningFint - Slipa väggar, slipa möbler, slipa spackel
P 150Torr & våtslipningFint - Slipa väggar, slipa möbler, slipa spackel
P 180Torr & våtslipningFint - Rugga upp ytan innan målning på obehandlat trä
P 220Torr & våtslipningFint - Rugga upp ytan innan målning på obehandlat trä
P 240Torr & våtslipningExtra fint - Slipa innan lackning
P 280Torr & våtslipningExtra fint - Slipa innan lackning
P 320Torr & våtslipningExtra fint - Slipa innan lackning
P 400Torr & våtslipningExtra fint - Slipa innan lackning
P 500Torr & våtslipningSuperfint - Polering av ytor
P 600Torr & våtslipningSuperfint - Polering av ytor
P 800Torr & våtslipningSuperfint - Polering av ytor
P 1200Torr & våtslipningSuperfint - Polering av ytor
P 1500Torr & våtslipningSuperfint - Polering av ytor
P 2000Torr & våtslipningSuperfint - Polering av ytor, slipa knivar

Ett grovt sandpapper benämns P40 – P60, ett medium P80-P100, fint sandpapper är P120 – P220, extra fint sandpapper är P240 – P400 och ett superfint sandpapper är P500- P2000.


Ett grovt sandpapper med P60 kan användas när du ska ta bort tapetrester på en betongvägg och ett superfint sandpapper med P1200 är perfekt för att polera smycken.


Slipa spackel med sandpapper

Om du har spacklat ett hål i väggen eller någon annanstans måste du slipa ner spacklet med ett sandpapper. Är det vanligt väggspackel ska du använda dig av ett slippapper med kornstorlek P120. Det går även att använda P100 men du måste vara lättare på handen så att du inte repar den spacklade ytan för mycket.


Börja med att slipa ner kanterna av spacklingen för att nivåskillnaden mellan vägg och spackel inte ska vara så stor. När kanterna är utjämnade går du över resten av den spacklade ytan med en lätt hand. Det viktigaste är att spacklingen kommer i samma nivå som väggen.


Våtslipning med sandpapper

Våtslipning används när du har en yta med repor på ett i övrigt slätt material. Det är också vanligt att du använder våtslipning med sandpapper ifall ytan är värmekänslig eller skör. Vid våtslipning använder du alltid ett extra fint sandpapper med en kornstorlek på P220 eller finare.

Text And Image Section

Slipa möbler med slippapper

När du ska slipa möbler som har en ojämn yta eller tidigare har varit målade kan du använda dig utav ett slippapper med kornstorlek P100 - P120. Tänk på att du alltid ska slipa dina möbler i trä i samma riktning som ådringen går. Det är viktigt att du till en början tar i med sandpappret tills du har fått bort den ojämna ytan. När ytan börjar att bli slät går du antingen över till ett fint sandpapper eller så minskar du trycket för att möbeln ska bli så len och fin som möjligt.

Slipa fönster med slipsvamp

Om du ska slipa ett fönster med ett slippapper så kan det vara svårigheter att komma åt i alla vinklar som fönstret har. Om det är mycket struktur på fönsterkarmarna kan du med fördel använda dig av en slipsvamp. Det är som ett sandpapper fast kornen sitter på en skumgummisvamp istället för ett papper. Slipsvampen är mjuk och gör att du enklare kommer åt och din slipning kommer att gå mycket snabbare och ge dig ett finare resultat.

Text And Image Section

4 vanliga misstag när du slipar med sandpapper

  1. Att använda ett för grovt sandpapper. Det kan göra att ytan som ska slipas istället blir repig och förstör underlaget.
  2. Att du trycker för hårt på sandpappret när du slipar. Det kan göra att du tar bort för mycket av ytan som slipas.
  3. Du glömmer att byta ut sandpappret mot ett nytt. Ytan på pappret slipas ner om du använder ditt slippapper för mycket. Det resulterar i att slipkornen inte längre är lika effektiva som dem var tidigare.
  4. Sandpappret viks inte innan användning. Om du inte har en slipkloss hemma kan du med fördel vika ditt sandpapper för att få ett bättre grepp och rätt storlek på slipytan.

Frågor om slipning med sandpapper

Använd slippapper P120 innan målning av vägg. Det är ett fint sandpapper som enkelt slipar bort spackel eller andra ojämnheter på väggarna.

Ett sandpapper kostar mellan 10 kr och 200 kr beroende på vilken typ av sandpapper som du ska köpa. Vanligtvis kostar det 10 kr - 40 kr för ett sandpapper som du slipar väggar med.

Sandpapper ska slängas i brännbart avfall då det är ett papper.

Ja om du inte får till en vass sax med hjälp av aluminiumfolie kan du klippa remsor av ett fint sandpapper med saxen. Då kommer du att få en nyslipad sax med bra skärpa.

Om du har stora plana ytor kan du använda dig av en slipmaskin som du fäster slippappret på. Om du inte har en slipmaskin eller vill kunna komma åt i gliporna bör du använda dig av ett vanligt sandpapper som du håller i handen. När du slipar möbler med sandpapper är det bra att du börjar att slipa alla hörnor och på andra svåråtkomliga ytor. När du är klar med det kan du använda en slipkloss som du lindar sandpappret runt och slipar av alla övriga ytor.


Glöm inte att du behöver borsta av slipdammet innan du börjar att måla, lasera eller olja in trädgårdsmöblerna.

ANNAT INSPIRERANDE INNEHÅLL