Beskära rosor

Från enskilda rosenbuskar till klätterrosor på väggen så kan rosor vara ett vackert tillskott i trädgården samtidigt som de doftar underbart på sommaren. För att se till att rosorna mår bra och blommor ut ordentligt är det viktigt att beskära dem regelbundet. Läs vidare i denna guide för att ta reda på allt du behöver veta kring beskärning av buskrosor såväl som klätterrosor. Är du nyfiken på vad dina gröna fingrar kan ta sig an för ytterligare utmaningar kan du även ta en titt på vår guide kring tomatodling, hur du fixar din egen örtagård och hur du planterar jordgubbar och andra växter i pallkrage.


Innehåll:

Varför bör man beskära rosor?

Att beskära rosorna stimulerar deras tillväxt då busken får mer ljus och luft för att utveckla nya skott och blomma desto rikare. Dessutom påverkar snittet i hur blomman växer vidare.


När ska man klippa rosor?

Bäst är att klippa ner rosorna på våren. Du kan börja beskära dina rosor från mitten av mars - forsythiablomningen ger en bra indikation på rätt tidpunkt: så snart busken, även kallad guldlila, visar sina gula blommor är det tillräckligt varmt för att klippa rosorna.


Kan man klippa ner rosor helt på hösten?

Beskärning av rosor på hösten diskuteras mycket då vissa rekommenderar det och andra inte. Klipper man ner rosorna på hösten är det för att skydda dem från sjukdomar, men om skadade löv och blommor redan har tagits bort efter blomningen är det inte nödvändigt att klippa dem igen på hösten. Den största faran med en höstbeskärning är den plötsliga frosten som kan skada de nyklippta plantorna.

Text And Image Section

Hur klipper man rosor?

Rosskotten delas upp i en specifik gruppering när det kommer till beskärningen beroende på skottens ålder. Det är viktigt att komma ihåg är att beskärningen ska lämna ett så litet ”sår” på grenen som möjligt. Den bästa typen av snitt är lätt sluttande då detta gör att regnvattnet lätt rinner av. Snittet ska också vara cirka 5 millimeter ovanför en knopp eller tagg, där den översta knoppen alltid är utåt.


Rosens skott är indelade i olika grupper. Första gruppens skott är de äldsta skotten, fjärde gruppens skott är de yngsta. Denna uppdelning är viktig för att kunna klippa rosenbuskarna på ett sätt som gör det lättare för buskarna att växa till sig.

Så beskär du rosor – steg för steg

Det viktigaste när man beskär rosor är riktigt bra verktyg och i detta fall innebär det vassa saxar. Ett trubbigt blad kan krossa eller riva sönder växtfibrerna och skada blomman. Beroende på växtens storlek och grenarnas tjocklek räcker det ofta med enkla trädgårdssaxar.


Du behöver:


Trädgårdssax/ sekatör

Trädgårdshandskar

Text And Image Section

Steg 1: Klipp bort döda skott

Före själva beskärningen bör du ta bort alla döda och skadade skott. Lämna inte kvar några rester utan korta ner skotten till den friska rosgrenen.


Steg 2: Klipp starka skott

Starka skott, det vill säga de med många taggar, ska inte skäras ner så mycket. Däremot lägger rosorna ner mycket energi på de många men kortare och svagare nya skotten – därför är det extra viktigt att klippa ner dessa.

Text And Image Section

Steg 3: Klipp svaga skott

Du kan skära svaga skott ännu mer. De få nya skotten är då särskilt starka och långa. Om du dessutom vill påskynda blomningen kan du klippa så många av den andra och tredje gruppens skott som möjligt.

Så beskär du olika typer av rosor

Även om de grundläggande reglerna för att beskära rosor är desamma så finns det små skillnader som du bör tänka på beroende på vilken typ av ros som du klipper ner.

Ros Beskär såhärKlipp ner
Klätterrosor Klipp ner 3 - 5 taggar per skott i grupp 2 och högreVarje vår
BuskrosorGrupp 1: klipp ner dem till en tredjedel av höjden, Grupp 3: klipp ner 3-5 taggar per skottVarje vår
Marktäckande rosor Klipp ner 2 knoppar per skott Vart fjärde till femte år under våren

ANNAT INSPIRERANDE INNEHÅLL